Kommentoi ilma-ilma huoneilmastointikoneiden ja lämpöpumppujen ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetusluonnoksia

Suomen kannan valmistelemista varten ympäristöministeriö pyytää kommentteja ekosuunnitteludirektiivin (2009/125/EY) ja energiamerkintäasetuksen EU 2017/1369 ilma-ilma huoneilmastointikoneita ja lämpöpumppuja koskevista toimeenpanosäädösluonnoksista. Lisäksi pyydetään kommentteja mainittuihin asetusluonnoksiin liittyviin liitteenä oleviin komission täytäntöönpanopäätösluonnoksiiin.

Kommentoi tällä lomakkeella 21.8.2019 mennessä ja kokoamme teidän kommenteistamme yhteisen lausunnon ympäristöministeriölle.

Toimeenpanosäädökset korvaisivat huoneilmastointilaitteiden nykyisen ekosuunnittelua koskevan komission asetuksen No 206/2012 ja energiamerkintää koskevan komission delegoidun asetuksen No 626/2011.

Ehdotukset pitävät sisällään säädöksissä käytetyn sähkön muuntokertoimen muuttamisen arvosta CC=2,5 arvoon CC=2,1.

Voimassa oleva ilmastointikoneita koskeva komission asetus No 206/2012 ja komission delegoitu asetus No 626/2011.

1 VASTAUS

  1. Mielenkiintosta, tämä olikin itselleni uutta tietoa. Olemme harkinneet kunnollisen ilmastoinnin asentamista jo jokusen vuoden ja aloitamme ilmastointikanavien uusimisen ensi keväänä. Täytynee siis pysyä ajantasalla erilaisista asiaan liittyvistä direktiiveistä ja säädöksistä.

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi