Kansainvälinen toiminta

LVI-ala kansainvälistyy. Suomi edustaa maailman huippua monilla alan osa-alueilla, mutta pieni maa ei voi kaikessa olla kärjessä eikä edes kärjen tuntumassa. Uusia asioita ja uutta tietoa tulee maailmalta yhä kiihtyvällä vauhdilla.

Verkostoituminen niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin on entistä tärkeämpää. On mahdotonta, että jokainen ottaa itse selvää kaikista mahdollisista asioista yksin. Uudet yhdentyvän Euroopan normit ja standardit on syytä tuntea jo ennen kuin viimeinenkin siirtymäaika on mennyt umpeen.

SuLVIn kansainväliset yhteydet on kanavoitu pääosin FINVACin kautta, joka SuLVIn, VSF:n, LIVIn ja SIYn yhteistyöyhdistys. SuLVI on FINVACin kautta myös SCANVACin, REHVAn ja AASAn (ASHRAE Associate Society Alliance) jäsen. Tämän lisäksi SuLVI tekee yhteistyötä virolaisen LVI-järjestön EKVÜn kanssa.

FINVAC
FINVACin sääntöjen mukaan sen tarkoituksena on edistää talotekniikka-alan yleisiä ja yhteisiä toimintaedellytyksiä ja jäsenistönsä yhteistyötä. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys hoitaa jäsenistönsä kansainvälisiä yhteyksiä järjestämällä kokouksia ja näyttelyitä, edistää tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä toteuttaa alan tiedotusta. www.finvac.org

SCANVAC is Scandinavian federation of heating, ventilating and sanitary engineering associations in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. www.scanvac.eu

REHVA
REHVA (Federation of European heating and airconditioning associations) on Euroopan maissa toimivien LVI-alan henkilöjärjestöjen muodostama järjestö. www.rehva.eu

ASHRAE
ASHRAE, the American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, is an international organization of 50,000 persons with chapters throughout the world. The Society is organized for the sole purpose of advancing the arts and sciences of heating, ventilation, air conditioning and refrigeration for the public’s benefit through research, standards writing, continuing education and publications. www.ashrae.org

EKVÜ
EKVÜ (Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus) is a non-profit society of persons with the objective to develop the activities concerning the field of HVAC engineering. EKVÜ membership consists of more than 250 active members. www.ekvy.ee