Jäsentoiminta

Liiton jäseneksi voi liittyä vähintään viidentoista henkilön perustama rekisteröity aatteellinen yhdistys, joka on puoluepolitiikasta riippumaton ja toimii liiton tarkoitusperien toteuttamiseksi.

SuLVI muodostuu 30 jäsenyhdistyksestä. SuLVIn jäsenyhdistykset järjestävät jäsenilleen tapahtumia ja toimintaa.

Jäsenemme ovat suunnittelijoita, urakoitsijoita, rakennuttajia, työnjohtajia, tarkastus- ja valvontahenkilöitä, myynti- ja markkinointihenkilöitä, maahantuojia, yksityisyrittäjiä, kiinteistö- ja huoltohenkilöitä, opettajia, piirtäjiä, teknisiä isännöitsijöitä ja alan opiskelijoita. Jäsenemme työskentelevät sekä yksityissektorilla että julkishallinnossa.

Hotoraudan Vääntäjien Korkea Raati syntyi vuonna 1947, kun Lämpö- ja Vesijohtoteknillinen Yhdistys ry:n hallitus nimitti kymmenen yhdistyksen perustajajäsentä Hotorautaneuvoksiksi. Tämän jälkeen Raati on nimittänyt vuosittain uudet Neuvokset. Raati on SuLVIn epävirallinen LVI-senioreiden kerho.

SuLVI Nuoret, entinen SuLVIn Junior Board suuntaa toimintansa erityisesti nuorille ammattilaisille ja opiskelijajäsenille. Nuoret jäsenet antavat oman näkemyksensä alan kehityksestä ja ohjaavat liiton toimintaa lausunnoillaan. Keskeisintä on kuitenkin verkostoitua alan ammattilaisten ja mahdollisten työnantajien kanssa. Liity keskusteluun SuLVI Nuoret -Facebook-ryhmässä.