Suomen LVI-liiton liittokokous

Suomen LVI-liiton päätösvaltaa käyttää vuosittain järjestettävä liittokokous.
Liittokokouksen tehtävä on hyväksyä hallituksen vuosikertomus, vahvistaa tilinpäätös ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja tilivelvollisille. Lisäksi valitaan liiton puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa, tilintarkastusyhteisö, hallituksen varsinaiset jäsenet ja näille varamiehet, liiton edustajat osakkuusyhtiöissä sekä seuraavaan vaalivaliokuntaan kuuluvat yhdistykset. Liittokokous myös vahvistaa liiton toiminta- ja taloussuunnitelman seuraavaksi toimikaudeksi ja määrää jäsenmaksujen suuruuden.

Vaalivaliokunta ehdottaa luottamushenkilöitä liiton toimielimiin ja edustajiksi. Valiokunta valitaan siten, että maa jaetaan viiteen vaalialueeseen ja kultakin alueelta arvotaan liittokokouksessa yhdistys.

Vuoden 2021 vaalivaliokuntaan kuuluu (vaalialuejärjestyksessä)

1 Hämeenlinnan LVI-yhdistys, HäLVI
2 Kymen LVI ry , KyLVI
3 Pohjois-Karjalan LVI-yhdistys, PoKaLVI
4 Turun LVI-yhdistys, TuLVI
5 Kemi-Tornion LVI-yhdistys, KeToLVI

Seuraava liittokokous järjestetään 26.11.2021 Jyväskylässä.

Liittokokousmateriaalit

Alle julkaistaan liittokokouksen 2021 materiaalit. Liittokokous järjestetään 26.11.2021 Jyväskylässä. Liittokokouksen 2020 pöytäkirja on tarkasteltavissa lopussa.

Suomen LVI-liiton info (avautuu uuteen ikkunaan.)

 • Liittokokouksen 2021 Esityslista
 • Liittokokousedustajat 2021
 • Vuosikertomus 2020
 • Tilinpäätös 2020
 • Tilintarkastuskertomus 2020
 • Toimintasuunnitelma 2022
 • Taloussuunnitelma 2022
 • Vaalivaliokunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta
 • Vaalivaliokuntaan 2022 arvottavat jäsenyhdistykset
 • Hallituksen esitys jäsenmaksuiksi 2022
 • Liittokokouksen 2020 pöytäkirja liitteineen