Suomen LVI-liiton seuraava liittokokous ja Kuopion LVI-yhdistys KuLVIn 60-vuotisjuhla 22.-23.11.2019

LVI-liiton päätösvaltaa käyttää vuosittain järjestettävä liittokokous. Lähetämme henkilökohtaisen kutsun liittokokousedustajille, liiton puheenjohtajille ja hallitukselle. Liittokokoukseen on mahdollista jokaisen jäsenen osallistua, omalla kustannuksellaan ja tietenkin paikkatilanteen mukaan.

Liittokokouksen eteneminen

Valtakirjojen tarkistus

 • Jäsenyhdistyksen äänivalta määräytyy edellisen kalenterivuoden jäsenyhdistysten jäsenmäärän perusteella liiton sääntöjen mukaisesti.
 • Jokainen yhdistys valtuuttaa edustajansa puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoittamalla valtakirjalla.
 • Yksi valtakirja per yhdistys riittää, jos siitä ilmenee kaikkien edustajien nimet.

SuLVI-Info

Liiton henkilökunnan puheenvuoro “SuLVI-Info“, jossa käsitellään keskeiset tapahtumat ja suunnitelmat.

Liittokokouksessa

 • Kokouksessa on ääni- ja puheoikeus edustajilla, muilla osallistujilla läsnäolo-oikeus.
 • Kokouksen avaa liiton puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja.
 • Kokouksen järjestäytymisessä valitaan kokoukselle toimihenkilöt (sihteeri, pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskijat). Edustajat ehdottavat henkilöitä keskuudestaan ja ehdotusta voi kannattaa suullisesti kuittaamalla ”Kannatan”. Voit myös asettaa vastaehdokkaan.
  • Jos ehdotettuja henkilöitä yhtä tehtävää varten on enemmän kuin yksi, toimitetaan vaali.
 • Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Esityslistan hyväksyminen. Ehdotus esityslistasta on toimitettu osallistujille etukäteen. Puheenjohtaja pyytää edustajia hyväksymään esityslistan tai ehdottamaan siihen muutoksia. Hyväksyminen kuitataan suullisesti ”Hyväksytty”.
 • Kokouksen varsinaiset asiat käsitellään kukin omana kohtanaan. Puheenjohtaja johtaa asian käsittelyä esityslistan mukaan. Päätökset kirjataan pöytäkirjaan.
  • Jos keskustelun kuluessa on tehty useampi kuin yksi kannatettu ehdotus, suoritetaan äänestys.
 • Kokouksen päättäminen.

Kokoustaidot

 • Liittokokous on liiton ylin päättävä elin, joka mahdollistaa jäsenten yhteisen päätöksenteon.
 • Onnistunut kokous on tasa-arvoinen keskustelu- ja päätöksentekotilaisuus, johon ei kuulu esimerkiksi päihtyneenä osallistuminen.
Tunnista kuopiolainen.

Mistä tunnet sä ystävän?

Tunnistat kuopiolaiset keltamustasta nauhasta rintapielessä. Jos sinulla on siis jotain kysyttävää tai kaipaat paikallisten tapojen asiantuntijaa, tähyile oheisen mallin mukaisia merkkejä.

Tai soita näihin puhelinnumeroihin:

 • Jari Viiliänen +358 50 4421921
 • Sanna Uura +358 40 7097624
 • Ari Korhonen +358 50 4327258
 • Esko Pitkänen +358 40 5058421
 • Jarmo Miettinen +358 40 7176910
 • Jorma Kauppinen +358 40 5453158
Liittokokous ja Kuopion LVI-yhdistyksen 60-vuotisjuhla 

Tervetuloa Kuopioon! Matkat järjestetään itse tai oman yhdistyksen voimin. Liitto korvaa kokousedustajille matkakulut edullisimman vaihtoehdon mukaisesti. Junalipuista korvataan matka- ja paikkalippu. Oman auton käytöstä maksetaan verohallituksen vahvistama kilometrikorvaus vain, jos kuljetukseen osallistuu enemmän kuin yksi korvaukseen oikeutettu. Muussa tapauksessa korvausperusteena käytetään juna- tai bussilipun hintaa.

Kuopion LVI-yhdistyksen  muistamiset KuLVIn stipendirahastoon
tilille FI27 8000 1570 9726 05.

Liittokokousedustajien kutsu
Hotorautaneuvosten kutsu
Hotorautaneuvosten kutsu, uudet
Iltaohjelma, Menu
Majoitustiedot
Matkalaskulomake

Päivärahoja ei makseta.