Suomen LVI-liiton liittokokous järjestetään Kouvolassa 24.-25.11.2017

LVI-liiton päätösvaltaa käyttää vuosittain järjestettävä liittokokous. Sääntöjen mukaisesti jäsenyhdistyksen äänivalta määräytyy jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenten yhteismäärän (31.12) perusteella. Jäsenyhdistys saa asettaa liittokokoukseen yhden edustajan ja tälle varaedustajan kutakin ääntä kohti.

Lähetämme henkilökohtaisen kutsun liittokokousedustajille, liiton puheenjohtajille ja hallitukselle. Liittokokoukseen on mahdollista jokaisen jäsenen osallistua, omalla kustannuksellaan ja tietenkin paikkatilanteen mukaan.

Liittokokoukset ovat merkittäviä kokoontumisia jäsenillemme

Jäsenyhdistyksen jäsenenä tutustuu oman alueensa ammattilaisiin, mutta liiton tapahtumissa tulevat tutuksi koko Suomen alan kärkitekijät. Yhdistystoiminnan merkitys painottuu yhä vahvemmin verkostoitumiseen ja läheisiin suhteisiin alan ammattilaisten kesken. Toki, jos miettii asiaa puhtaasti bisneksen kannalta, tutustuu yhdistystoiminnan myötä myös potentiaalisiin asiakkaisiin, työnantajiin ja myös kilpailijoihin.

Mitä asioita kokouksessa käsitellään?

Varsinaisessa liittokokouksessa Vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaksi toimikaudeksi ja määrätään samalla liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kokouspalkkioiden suuruus.
Kokouksessa esitetään hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös, vertailu talousarvioon ja tilintarkastuskertomus/toiminnantarkastuskertomus edelliseltä toimikaudelta.

Lisäksi arvotaan vaalivaliokunta ja valitaan liitolle kaksivuotiskaudeksi

  • puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa
  • hallituksen varsinaiset jäsenet ja näille varamiehet erovuoroisten tilalle
  • hallituksen varsinaisista jäsenistä hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Lisäksi päätetään liiton edustajista osakkuusyhtiöissä: Talotekniikka-Julkaisut Oy:n hallituksessa ja yhtiökokouksessa ja FISEn hallituksessa ja yhtiökokouksessa.

Samassa yhteydessä Juhlimme 50-vuotta täyttävää Kouvolan LVI-yhdistystä, KoLVIa

Kouvolan LVI-yhdistys täyttää tänä vuonna komeat viisikymmentä vuotta ja juhlimme tätä merkittävää virstanpylvästä liittokokouksen yhteydessä. Kouvolalaiset ovat aktiivisia oman osaamisensa kehittäjiä. Läpi historiansa KoLVI on järjestänyt ahkerasti jäsenilleen sekä koulutusta että tutustumismatkoja kotimaisiin ja ulkomaisiin kohteisiin oppimaan ja näkemään uutta. Kouvolan LVI-yhdistys tekee myös merkittävää tiedotustyötä vuosittain julkaisemalla LVI-viestiä paikkakunnallaan.

Aineistot

Huomaathan, että aineistoja ei jaeta liittokokouksessa. Tutustu etukäteen ja halutessasi voit tulostaa tiedot itsellesi mukaan.
Kouvolan LVI-yhdistyksen mahdolliset muistamiset pyydetään osoittamaan stipendirahastoon  tilille FI78 2025 1800 0208 23.

HUOMIO! Kouvolassa perjantaina 24.11. klo 13 avecien kaupunkikierros on peruttu.

Liittokokousaineisto