Suomen LVI-liiton liittokokous ja KePoLVIn 50-vuotisjuhla 23.-24.11.2018 Kokkolassa

LVI-liiton päätösvaltaa käyttää vuosittain järjestettävä liittokokous. Sääntöjen mukaisesti jäsenyhdistyksen äänivalta määräytyy jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenten yhteismäärän (31.12.) perusteella. Jäsenyhdistys saa asettaa liittokokoukseen yhden edustajan ja tälle varaedustajan kutakin ääntä kohti.

Lähetämme henkilökohtaisen kutsun liittokokousedustajille, liiton puheenjohtajille ja hallitukselle. Liittokokoukseen on mahdollista jokaisen jäsenen osallistua, omalla kustannuksellaan ja tietenkin paikkatilanteen mukaan.

Matkalasku

Infoaineisto
SuLVI-infoa
SuLVIn puheenvuoro – info-osio
Risto Kososen terveiset Kiinasta

Kokousaineisto
Matkalasku
VALTAKIRJA
Liittokokouksen esityslista
Liittokokouksen pöytäkirja 2018
Vaalivaliokuntaan 2019 arvottavat yhdistykset
Vuosikertomus 2017
Tilinpäätös 2017
Tilintarkastuskertomus 2017
Vaalivaliokunnan pöytäkirja 2018-2
Hallituksen kokoonpano 2019 -ehdotus
SuLVIn strategia 2019-2022
Toimintasuunnitelma 2019
Taloussuunnitelma 2019
Hallituksen esitys SuLVIn jäsenmaksuiksi 2019

Menu – ohjelma (perjantai 23.11.)
Edustajien kutsu (KePoLVIn tilinumero päivitetty)- Jos olet itse estynyt saapumaan kokoukseen, ota välittömästi yhteys varahenkilöösi ja toimita kutsu hänelle.
Hotorautaneuvosten kutsu (KePoLVIn tilinumero päivitetty)

Majoittuminen ja ruokailut

Majoittuminen Original Sokos Hotel Kaarlessa, osoite Kauppatori 4, 67100 Kokkola. Tietoja hotellin palveluista.

Ohjelma

Perjantai 23.11.2018
Saapuminen Original Sokos Hotel Kaarle
klo 11.00 Lounas, buffet-lounas, Ravintola Kaarle
klo 12.30 Valtakirjojen tarkistus, Kokkolan kaupungintalon valtuustosali
klo 13.00 SuLVI-Info, Kokkolan kaupungintalon valtuustosali
klo 14.00-16.00 Liittokokous, Kokkolan kaupungintalon valtuustosali
klo 15.00 Majoittuminen alkaa
klo 17.00-18.30 Onnitteluiden vastaanotto, hotelli Kaarlen Neristan kabinetti
Mahdolliset muistamiset KePoLVIn stipendirahastoon FI18 5162 5940 7591 96
klo 18.45 Juhlasalin ovet avataan
klo 19.00-24.00 Iltajuhla Keski-Pohjanmaan LVI-yhdistys 50-vuotta, Kokkolan kaupungintalo

Lauantai 24.11.2018
klo 6.30-10.00 Aamiainen
klo 10.00 Opastettu kiertoajelu Kokkolan merellisessä kaupungissa
klo 12.00 mennessä huoneiden luovutus
klo 12.00 Lohikeittolounas, Ravintola Kaarle

Muutokset mahdollisia.

Keski-Pohjanmaan LVI-yhdistys toivottaa hyvää kotimatkaa!

Liittokokoukset ovat merkittäviä kokoontumisia jäsenillemme

Jäsenyhdistyksen jäsenenä tutustuu oman alueensa ammattilaisiin, mutta liiton tapahtumissa tulevat tutuksi koko Suomen alan kärkitekijät. Yhdistystoiminnan merkitys painottuu yhä vahvemmin verkostoitumiseen ja läheisiin suhteisiin alan ammattilaisten kesken. Toki, jos miettii asiaa puhtaasti bisneksen kannalta, tutustuu yhdistystoiminnan myötä myös potentiaalisiin asiakkaisiin, työnantajiin ja myös kilpailijoihin.

Mitä asioita kokouksessa käsitellään?

Varsinaisessa liittokokouksessa Vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaksi toimikaudeksi ja määrätään samalla liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kokouspalkkioiden suuruus.
Kokouksessa esitetään hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös, vertailu talousarvioon ja tilintarkastuskertomus/toiminnantarkastuskertomus edelliseltä toimikaudelta.

Lisäksi arvotaan vaalivaliokunta ja valitaan liitolle kaksivuotiskaudeksi

  • puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa
  • hallituksen varsinaiset jäsenet ja näille varamiehet erovuoroisten tilalle
  • hallituksen varsinaisista jäsenistä hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Lisäksi päätetään liiton edustajista osakkuusyhtiöissä: Talotekniikka-Julkaisut Oy:n hallituksessa ja yhtiökokouksessa ja FISEn hallituksessa ja yhtiökokouksessa.