Suomen LVI-liiton seuraava liittokokous ja Kuopion LVI-yhdistys KuLVIn 60-vuotisjuhla 22.-23.11.2019

LVI-liiton päätösvaltaa käyttää vuosittain järjestettävä liittokokous. Lähetämme henkilökohtaisen kutsun liittokokousedustajille, liiton puheenjohtajille ja hallitukselle. Liittokokoukseen on mahdollista jokaisen jäsenen osallistua, omalla kustannuksellaan ja tietenkin paikkatilanteen mukaan.

Seuraava liittokokous järjestetään 6.-7.11.2020 Rovaniemellä. Samalla juhlimme ja Lapin LVI-yhdistys LapiLVIn 50-vuotisjuhlia. Huomaa tavallista aiempi ajankohta!

Liittokokouksen eteneminen

Valtakirjojen tarkistus

 • Jäsenyhdistyksen äänivalta määräytyy edellisen kalenterivuoden jäsenyhdistysten jäsenmäärän perusteella liiton sääntöjen mukaisesti.
 • Jokainen yhdistys valtuuttaa edustajansa puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoittamalla valtakirjalla.
 • Yksi valtakirja per yhdistys riittää, jos siitä ilmenee kaikkien edustajien nimet.

SuLVI-Info

Liiton henkilökunnan puheenvuoro “SuLVI-Info“, jossa käsitellään keskeiset tapahtumat ja suunnitelmat.

Liittokokouksessa

 • Kokouksessa on ääni- ja puheoikeus edustajilla, muilla osallistujilla läsnäolo-oikeus.
 • Kokouksen avaa liiton puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja.
 • Kokouksen järjestäytymisessä valitaan kokoukselle toimihenkilöt (sihteeri, pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskijat). Edustajat ehdottavat henkilöitä keskuudestaan ja ehdotusta voi kannattaa suullisesti kuittaamalla ”Kannatan”. Voit myös asettaa vastaehdokkaan.
  • Jos ehdotettuja henkilöitä yhtä tehtävää varten on enemmän kuin yksi, toimitetaan vaali.
 • Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Esityslistan hyväksyminen. Ehdotus esityslistasta on toimitettu osallistujille etukäteen. Puheenjohtaja pyytää edustajia hyväksymään esityslistan tai ehdottamaan siihen muutoksia. Hyväksyminen kuitataan suullisesti ”Hyväksytty”.
 • Kokouksen varsinaiset asiat käsitellään kukin omana kohtanaan. Puheenjohtaja johtaa asian käsittelyä esityslistan mukaan. Päätökset kirjataan pöytäkirjaan.
  • Jos keskustelun kuluessa on tehty useampi kuin yksi kannatettu ehdotus, suoritetaan äänestys.
 • Kokouksen päättäminen.

Kokoustaidot

 • Liittokokous on liiton ylin päättävä elin, joka mahdollistaa jäsenten yhteisen päätöksenteon.
 • Onnistunut kokous on tasa-arvoinen keskustelu- ja päätöksentekotilaisuus, johon ei kuulu esimerkiksi päihtyneenä osallistuminen.

Matkustuskulut

Liitto korvaa kokousedustajille matkakulut edullisimman vaihtoehdon mukaisesti. Junalipuista korvataan matka- ja paikkalippu. Oman auton käytöstä maksetaan verohallituksen vahvistama kilometrikorvaus vain, jos kuljetukseen osallistuu enemmän kuin yksi korvaukseen oikeutettu. Muussa tapauksessa korvausperusteena käytetään juna- tai bussilipun hintaa.

Huomioittehan, että matkalaskut, jotka sisältävät tulorekisteriin ilmoitettavaa tietoa, kuten kilometrikorvaukset, maksetaan kerran kuukaudessa, aina kuukauden puolivälissä (13.12.2019, 15.1.2020 jne). Muut matkalaskut välittömästi hyväksymisen jälkeen.

Matkalaskulomake

Päivärahoja ei makseta.

Liittokokousedustajien kutsu
Hotorautaneuvosten kutsu
Hotorautaneuvosten kutsu, uudet
Iltaohjelma, Menu
Majoitustiedot