Suomen LVI-liiton liittokokous

Suomen LVI-liiton päätösvaltaa käyttää vuosittain järjestettävä liittokokous.
Liittokokouksen tehtävä on hyväksyä hallituksen vuosikertomus, vahvistaa tilinpäätös ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja tilivelvollisille. Lisäksi valitaan liiton puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa, tilintarkastusyhteisö, hallituksen varsinaiset jäsenet ja näille varamiehet, liiton edustajat osakkuusyhtiöissä sekä seuraavaan vaalivaliokuntaan kuuluvat yhdistykset. Liittokokous myös vahvistaa liiton toiminta- ja taloussuunnitelman seuraavaksi toimikaudeksi ja määrää jäsenmaksujen suuruuden.

Vaalivaliokunta ehdottaa luottamushenkilöitä liiton toimielimiin ja edustajiksi. Valiokunta valitaan siten, että maa jaetaan viiteen vaalialueeseen ja kultakin alueelta arvotaan liittokokouksessa yhdistys.

Vuoden 2024 vaalivaliokuntaan kuuluu (vaalialuejärjestyksessä)

1 Helsingin Seudun LVI-yhdistys
2 Kouvolan LVI-yhdistys
3 Kuopion LVI-yhdistys
4 Etelä-Pohjanmaan LVI-yhdistys
5 Koillismaan LVI-yhdistys

Seuraava liittokokous 2024, 25.10.2024 Hämeenlinnassa

Henkilökohtaiset kutsut lähetetään liittokokousedustajille, liiton puheenjohtajille ja hallitukselle. 

Liittokokousmateriaalit

Alla on julkaistu liittokokouksen 2023 pöytäkirja.

Valtakirja
Matkalasku

 

Suomen LVI-liiton kokouksissa noudatetaan kilpailulainsäädäntöä.

Suomen LVI-liiton toimiessa toimialajärjestön roolissa, liiton kokouskäytännöissä on huomioitava kilpailulainsäädäntö. Kokousten järjestäjien ja kokouksiin osallistuvien tulee huomioida EU:n ja Suomen kilpailulainsäädännön asettamat kiellot ja rajoitukset yritysten väliselle yhteistyölle. Kokouksissa tulee noudattaa KKV:n ohjeistusta kilpailulainsäädännön noudattamisesta soveltuvin osin.

 • Kokoukseen osallistujana varmista, että saat kokouksen esityslistan etukäteen ja keskustele siitä tarvittaessa organisaatiosi relevanttien henkilöiden kanssa.
 • Pitäydy kokouksessa esityslistan mukaisissa aiheissa.
 • Vältä näiden ohjeiden vastaisia keskusteluja ennen kokousta, kokouksessa ja sen jälkeen.
 • Jos havaitset keskustelun ajautuvan kokouksessa kiellettyihin aiheisiin, huomauta asiasta ja varmista että huomautuksesi kirjataan pöytäkirjaan. Vaadi tarvittaessa kokouksen keskeyttämistä tai poistu itse kokouksesta.
 • Seuraavista teemoista voi lähtökohtaisesti keskustella, ellei erikseen tässä ohjeessa kielletä:
  • Toimialaa koskevat sääntelymuutokset, ympäristömääräykset, standardit.
  • Tuoteturvallisuus, ympäristönsuojelu.
  • Laadunvarmistus, koulutus.
  • Toimialan yleiset sopimusehdot.
  • Toimialan yleinen edunvalvonta viranomaisiin ja poliittisiin päättäjiin päin, aloitteet, lausunnot ja vastaavat.
 • Esityslistalle ei saa ottaa eikä ehdottaa ilman oikeudellisen neuvonantajan hyväksyntää mitään sellaista aihetta, kilpailulainsäädännössä kielletään Vältä kaikkia sellaisia keskusteluja, joissa esimerkiksi suoraan tai välillisesti sovitaan esimerkiksi tarjousten tekemisestä, hinnoista tai niihin vaikuttavista seikoista, markkinoiden tai asiakkaiden jakamisesta äläkä vaihda arkaluontoisia tietoja yrityksesi toiminnasta. Kiellettyä on menettely, joka mahdollistaa sen, että kilpailevat yritykset pystyvät joltakin osin sovittamaan yhteen liiketoimintaansa eivätkä tee ratkaisujaan enää täysin itsenäisesti. Epävarmuutta kilpailijan tulevasta markkinakäyttäytymisestä ei saa poistaa.

Lisätietoa KKV:n ohjeistuksesta toimialajärjestöjen osalta täällä. https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/kilpailuasiat/toimialajarjestot/