Suomen LVI-liiton liittokokous

Suomen LVI-liiton päätösvaltaa käyttää vuosittain järjestettävä liittokokous.
Liittokokouksen tehtävä on hyväksyä hallituksen vuosikertomus, vahvistaa tilinpäätös ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja tilivelvollisille. Lisäksi valitaan liiton puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa, tilintarkastusyhteisö, hallituksen varsinaiset jäsenet ja näille varamiehet, liiton edustajat osakkuusyhtiöissä sekä seuraavaan vaalivaliokuntaan kuuluvat yhdistykset. Liittokokous myös vahvistaa liiton toiminta- ja taloussuunnitelman seuraavaksi toimikaudeksi ja määrää jäsenmaksujen suuruuden.

Vaalivaliokunta ehdottaa luottamushenkilöitä liiton toimielimiin ja edustajiksi. Valiokunta valitaan siten, että maa jaetaan viiteen vaalialueeseen ja kultakin alueelta arvotaan liittokokouksessa yhdistys.

Liittokokous järjestettiin 6.11.2020 etäyhteyksien kautta ensimmäistä kertaa

Kokous järjestettiin Microsoft Teams -kokouksena jäsenyhdistysten edustajille. Kokouksiin osallistui 66 äänioikeutettua. Lisäksi jäsenillä oli mahdollisuus seurata Live-lähetystä kokouksesta.

Keskeisimmät päätökset

Virallinen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin. Tässä lyhyesti koottuna liittokokouksen keskeisimmät päätökset. Vuosikertomus hyväksyttiin ja tilinpäätös vahvistettiin, vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja tilivelvollisille. Lisäksi vahvistettiin toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaksi toimikaudeksi. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Oulun LVI-yhdistyksestä Veli-Pekka Kotikumpu äänestyksen perusteella. Sasu Karkiainen Tampereen LVI-yhdistyksestä valittiin hallituksen varajäseneksi.

Jäsenmaksujen suuruus 2021

Hallitus esitti jäsenmaksuihin muutoksia. Lisäksi opiskelijajäseniä haluttiin sitouttaa jäsenyyteen aiempaa vahvemmin. Opiskelijajäsenyys vaihtuu automaattisesti varsinaiseksi vuosijäsenyydeksi jäsenhakemuksessa ilmoitetun opiskeluiden päättymisen jälkeen. Maksullinen opiskelijajäsenyys sitouttaisi pysymään jäsenenä vuosijäsenyydeksi siirtymisen jälkeenkin sekä ylläpitämään jäsenyyttä muutoinkin. Lisäksi lehtikustannusten nousu aiheutti paineen korottaa varsinaisen vuosijäsenyyden jäsenmaksua. Liittokokouksen äänestyksen perusteella päätettiin, että opiskelijajäsenyys säilyy jatkossakin maksuttomana. Vuosijäsenyyttä korotetaan maltillisesti viidellä eurolla.

Vuoden 2021 vaalivaliokuntaan arvottiin (vaalialuejärjestyksessä)

1 Hämeenlinnan LVI-yhdistys, HäLVI
2 Kymen LVI ry , KyLVI
3 Pohjois-Karjalan LVI-yhdistys, PoKaLVI
4 Turun LVI-yhdistys, TuLVI
5 Kemi-Tornion LVI-yhdistys, KeToLVI

Seuraava liittokokous järjestetään 26.11.2021 Jyväskylässä.

Liittokokousmateriaalit

Alla liittokokouksessa käsitellyt materiaalit. Kokouksessa tehdyt päätökset ja pöytäkirja julkaistaan myöhemmin, kun se on tarkastettu.

Suomen LVI-liiton info (avautuu uuteen ikkunaan.)

Liittokokouksen 2020 Esityslista (pdf)
Liittokokousedustajat 2020 (pdf. päivitetty 5.11.2020)

Vuosikertomus 2019 (pdf)
Tilinpäätös 2019 (allekirjoitettu) (pdf)
Tilintarkastuskertomus 2019 (pdf. Tarkennettu 5.11.2020.)

Toimintasuunnitelma 2021 (pdf)
Taloussuunnitelma 2021 (pdf)

Vaalivaliokunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta (pdf. Tarkennettu 5.11.2020 lausetta.)
Vaalivaliokuntaan 2021 arvottavat jäsenyhdistykset (pdf)
Hallituksen esitys jäsenmaksuiksi 2021 (pdf)

Lapin LVI-yhdistys LaPiLVI täytti 50 vuotta!

Liittokokousta 2020 olisi isännöinyt 50-vuotias Lapin LVI-yhdistys. LaPiLVIn juhlat siirtyvät myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan, mutta haluamme silti kaikki onnitella viiden vuosikymmenen mittavasta yhdistystoimen taipaleesta!