Seuraavat FISE-tentit

IV- ja KVV-työnjohtajien, kylmä- ja haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijoiden, IV- ja LVV-kuntotutkijoiden sekä energiatodistuksen laatijoiden FISE-pätevyystentti järjestetään perjantaina 7.5.2021 klo 9 Vantaalla ja Oulussa. Ilmoittautumiset viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä.

Tentti-ilmoittautumislomake (muut paitsi ET-tentti)
ET-tentti-ilmoittautumislomake ja pätevyydenhakulomake

Muita kuin energiatodistuksen laatijan pätevyyksiä haetaan vasta hyväksytysti suoritetun tentin jälkeen.

Hinta

Tentin osallistumismaksu vuonna 2021 120 euroa + alv 24 % per tentti. Energiatodistuksen laatijoilta veloitetaan samalla myös pätevyyshakemuksen käsittelymaksu 190 € + alv 24 %.

Peruutusehdot

Mahdolliset peruutukset voi tehdä veloituksetta viimeistään 10 vrk ennen tenttiä. Jos peruutus tulee tämän jälkeen, veloitetaan peruutusmaksuna 50 % tentin osallistumismaksusta. Jos osallistuja jää kokonaan saapumatta paikalle ilmoittamatta siitä etukäteen, laskutetaan tentin osallistumismaksu kokonaisuudessaan.

Suositeltava tenttikirjallisuus

Energiatodistuksen laatijan tenttikirjallisuus (pdf)
IV-työnjohtajan tenttikirjallisuus (pdf)
KVV-työnjohtajan tenttikirjallisuus (pdf)
Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijan tenttikirjallisuus (pdf)
Lämmitys-vesi- ja viemärilaitteiston kuntotutkijan tenttikirjallisuus (pdf)
Ilmanvaihtolaitteiston kuntotutkijan tenttikirjallisuus (pdf)
Kylmäsuunnittelijan tenttiin ei ole erillistä tenttikirjallisuutta.

Yleistä tietoa tenteistä

Tentissä on 30 monivalintakysymystä. Oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen eli tentin enimmäispistemäärä on 30. Tentin hyväksymisen alaraja on 22 pistettä. Tenttiaika on kolme tuntia. Samana päivänä voi suorittaa maksimissaan kaksi tenttiä, jolloin tenttiaika on neljä tuntia. IV- ja KVV-työnjohtajan sekä Energiatodistuksen laatijan pätevyystentin voi suorittaa myös ruotsinkielellä.  Tenttitilaisuudessa saa olla mukana mitä tahansa kirjallista materiaalia paperimuodossa ja erillinen laskin. Tietokonetta tai puhelinta ei saa käyttää.

Tenttikohtaisia poikkeuksia

  • IV/KVV-työnjohtajien tavanomaisen vaativuusluokan tentin läpäisyraja on 15 pistettä.
  • Kylmäsuunnittelijan tentissä on monivalintakysymysten sijaan esseetyyppisiä kysymyksiä.