Seuraavat FISE-tentit

IV- ja KVV-työnjohtajien, kylmä- ja haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijoiden, IV- ja LVV-kuntotutkijoiden sekä energiatodistuksen laatijoiden FISE-pätevyystentti järjestetään sähköisesti maanantaina 18.11.2024 klo 9, johon ilmoittaudutaan viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä.
Tentti-ilmoittautumislomake (muut tentit paitsi ET)
ET-tentti-ilmoittautumislomake ja pätevyydenhakulomake

Hinta

Tentin osallistumismaksu vuonna 2024 on 150 € + alv 24 % per tentti. Energiatodistuksen laatijoilta veloitetaan samalla myös pätevyyshakemuksen käsittelymaksu 240 € + alv 24 %. FISE laskuttaa pätevyysmaksun todetun pätevyyden jälkeen. Muita kuin energiatodistuksen laatijan pätevyyksiä haetaan vasta hyväksytysti suoritetun tentin jälkeen.

Peruutusehdot

Mahdolliset peruutukset voi tehdä veloituksetta viimeistään 10 vrk ennen tenttiä. Jos peruutus tulee tämän jälkeen, veloitetaan peruutusmaksuna 50 % tentin osallistumismaksusta. Jos peruutuksesta ei ilmoiteta etukäteen, laskutetaan tentin osallistumismaksu kokonaisuudessaan.

Suositeltava tenttikirjallisuus

Energiatodistuksen laatijan tenttikirjallisuus (pdf)
IV-työnjohtajan tenttikirjallisuus (pdf)
KVV-työnjohtajan tenttikirjallisuus (pdf)
Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijan tenttikirjallisuus (pdf)
Lämmitys-, vesi- ja viemärilaitteiston kuntotutkijan tenttikirjallisuus (pdf)
Ilmanvaihtolaitteiston kuntotutkijan tenttikirjallisuus (pdf)
Kylmäsuunnittelijan tenttiin ei ole erillistä tenttikirjallisuutta.

Yleistä tietoa tenteistä

Tentissä on 30 monivalintakysymystä. Oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen eli tentin enimmäispistemäärä on 30. Tentin hyväksymisen alaraja on 22 pistettä. Tenttiaika on kolme tuntia. Samana päivänä voi suorittaa maksimissaan kaksi tenttiä, jolloin tenttiaika on neljä tuntia. IV- ja KVV-työnjohtajan sekä Energiatodistuksen laatijan pätevyystentin voi suorittaa myös ruotsinkielellä.  Tentissä saa käyttää apuna kirjallista materiaalia – myös sähköisessä muodossa – ja laskinta.

Tenttikohtaisia poikkeuksia

  • IV/KVV-työnjohtajien tavanomaisen vaativuusluokan tentin läpäisyraja on 15 pistettä.
  • Kylmäsuunnittelijan tentissä on monivalintakysymysten sijaan esseetyyppisiä kysymyksiä ja pisteytys on eri. Kylmäsuunnittelijan tenttiä ei voi vielä tehdä sähköisesti, vaan se tehdään paikan päällä. Kylmäsuunnittelijan tentissä ei saa käyttää sähköistä materiaalia.