Hallituksen kokoonpano ja liiton puheenjohtajat kaudelle 2024

Liiton puheenjohtaja

Toimitusjohtaja Tapio Kanerva
MeTka Putti
Puh. 040 593 7170
h.tapio.kanerva(at)gmail.com

Liiton varapuheenjohtajat

Professori Risto Kosonen
Aalto-yliopisto
Puh. 040 502 7484
risto.kosonen(at)aalto.fi

Toimitusjohtaja Jarmo Kuitunen
Insinööritoimisto Jarmo Kuitunen Oy
Puh. 040 033 5711
jarmo.kuitunen(at)inststokuitunen.fi

Hallituksen puheenjohtaja

LVIA-asiantuntija Juha Nurkkala
HUS-Kiinteistöt Oy
Puh. 050 427 1347
juha.nurkkala(at)hus.fi

Hallituksen varapuheenjohtaja

LVI-suunnittelija Jere Carelse
Granlund Oy
Puh. 050 305 7286
carelsejere(at)gmail.com

Hallituksen jäsenet

Toimitusjohtaja Petteri Virranta
Virranta-yhtiöt
Puh. 040 067 8482
petteri.virranta(at)virranta.fi

Talotekniikka-asiantuntija Veli-Pekka Kotikumpu
NCC Suomi Oy
Puh. 050 343 3606
veli-pekka.kotikumpu(at)outlook.com

Yrittäjä, LVI-suunnittelija Jani Heikkilä
Insinööritoimisto LeVIA Oy
Puh. 040 555 0677
jani.heikkila(at)levia.fi

Tiimipäällikkö, Satu Tykkyläinen
WSP Finland Oy
Puh. 040 585 8400
satu.tykkylainen(at)hotmail.com

LVI-suunnittelija Janne Järlström
LVI-suunnittelu Pohjola Oy
Puh. 040 411 6366
janne.jarlstrom(at)lvipohjola.fi

Toimitusjohtaja, Seppo Lakka
TaitoLakka Oy
Puh. 040 559 2430
seppo.lakka(at)taitolakka.fi

Liittymäkoordinaattori Sanna Kiviaho
Alva-yhtiöt Oy
Puh. 040 716 2677
kiviahon.sanna(a)gmail.com

Hallituksen varajäsenet

Hallituksen jäsenen ja hänen varajäsenensä vaalialueen numero on merkitty nimen yhteyteen.
Alue 1 varalla Jussi Kuusela
Alue 1 varalla Johanna Satumäki
Alue 5 varalla Pertti Similä (uusi)
Alue 3 varalla Satu Lehtola
Alue 2 varalla Jaakko Puputti
Alue 4 varalla Ari Niemelä (uusi)
Alue 4 varalla Sasu Karkiainen
Alue 1 varalla Petteri Niemi

 

Suomen LVI-liiton strategia

Suomen LVI-liiton strategia vuosille 2019-2022 (pdf)
Suomen LVI-liiton strategia vuosille 2015-2018 (pdf)

Kysy tai kommentoi

Onko sinulla hyvä idea, miten kehittää Suomen LVI-liiton toimintaa? Jokainen Suomen LVI-liiton jäsenyhdistyksen jäsen voi lähettää kysymyksen tai kommentin liiton hallitukselle tai henkilökunnalle.

Vaalivaliokunta

Vaalivaliokunnan tarkoituksena on valmistelevana elimenä auttaa Suomen LVI-liitto, SuLVI ry:n hallitusta ja sääntömääräistä kokousta valittaessa luottamushenkilöitä liiton toimielimiin ja edus-tajiksi niihin yhteisöihin, joihin sääntöjen ja kulloisenkin tarpeen mukaan luottamushenkilöitä on valittava.

Vaalivaliokuntaan 2024 on valittu seuraavat yhdistykset:
Vaalialue I Helsingin seudun LVI-yhdistys
Vaalialue II Kouvolan LVI-yhdistys
Vaalialue III Kuopion LVI-yhdistys
Vaalialue IV Etelä-Pohjanmaan LVI-yhdistys
Vaalialue V Koillismaan LVI-yhdistys

Toimikunnat

Suomen LVI-liiton päätösvaltaa käyttää liittokokous. Liittokokouksessa puhetta johtaa liiton puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan jompikumpi varapuheenjohtajista. Liiton toimeenpaneva elin on hallitus. Käytännön asiain hoitoa varten hallitus asettaa tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat. Tutustu toimikuntiin ja niiden avainhenkilöihin.

Pätevyyslautakunnat

Pätevyyslautakuntien tehtävänä on todeta kaikki FISEn pätevyydet. Pätevyyslautakuntien kokouksissa käsitellään sihteerijärjestöille saapuneet hakemukset ja tehdään niitä koskevat päätökset pätevyyksista.

Tutustu pätevyyslautakuntiin ja niiden avainhenkilöihin.

Suomen LVI-liiton pätevyyslautakunnat ja -toimikunnat

 • LVI-pätevyyslautakunta
 • LVV-kuntotutkijan pätevyyslautakunta
 • Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijan pätevyyslautakunta
 • LVI-pätevyystoimikunta
 • Kylmäsuunnittelijan pätevyystoimikunta
 • Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien kuntotutkijan pätevyystoimikunta (IVKU-pätevyystoimikunta)
 • KKL-pätevyystoimikunta
 • KKL-oikaisulautakunta
 • IV-mittauksen pätevyystoimikunta
 • PPHP-toimikunta

Suomen LVI-liiton edustajat FISE Oy:n muissa pätevyyslautakunnissa

 • Pääsuunnittelijan pätevyyslautakunta (pääsuunnittelija uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö)
 • Rakennussuunnittelijan pätevyyslautakunta (rakennussuunnittelija, uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutos- työ)
 • Paloturvallisuussuunnittelijan pätevyyslautakunta (paloturvallisuussuunnittelija)
 • Talotekniikan valvojan pätevyyslautakunta (talotekniikan perusvalvoja, talotekniikan IT-, LVI-, RAU- ja sähkö- valvoja, talotekniikan ylivalvoja)
 • Kosteudenhallintakoordinaattorin lautakunta
 • Kosteusvaurion kuntotutkijan pätevyyslautakunta (kosteusvaurion kuntotutkija)
 • Pohja- ja kalliorakenteiden pätevyyslautakunta (Pohjarakenteiden suunnittelija uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö, infrakohteiden pohjarakenteiden suunnittelija, kalliorakenteiden suunnittelija, tärinäasiantuntija, pohjarakenteiden työnjohtaja, kalliorakenteiden työnjohtaja)
 • Rakennusfysiikan suunnittelijan pätevyyslautakunta (rakennusfysiikan suunnittelija, akustiikkasuunnittelija, kosteusvaurion korjaussuunnittelija)
 • Rakennuttajan pätevyyslautakunta (yleinen rakennuttaja RAP ja RAPS, infra-rakennuttaja RAP ja RAPS, ta- lotekniikan rakennuttaja RAP ja RAPS)
 • Tuotantojohdon pätevyyslautakunta.

Liiton henkilöstö osallistuu lisäksi

 • FINVAC (The Finnish Association of HVAC Societies FINVAC ry) hallitus
 • Säätiö LVY sr hallitus
 • FISE Oy:n hallitus
 • FISE Oy:n yhtiökokous
 • Talotekniikka-Julkaisut Oy:n hallitus
 • Talotekniikka-Julkaisut Oy:n yhtiökokous
 • Kiinteistö Oy Liikekanteleen hallitus
 • Rakennustietosäätiö RTS sr:n edustajisto
 • Green Building Council Finland
 • Työtehoseura

Lisäksi luottamushenkilöt edustavat