Hallituksen kokoonpano ja liiton puheenjohtajat kaudelle 2021⎼2022

Liiton puheenjohtaja

Markkinointipäällikkö Tapio Kanerva
FläktGroup Finland Oy
Puh. 040 868 3260
tapio.kanerva(at)flaktgroup.com

Liiton varapuheenjohtajat

Professori Risto Kosonen
Aalto-yliopisto
Puh. 040 502 7484
risto.kosonen(at)aalto.fi

Toimitusjohtaja Jarmo Kuitunen
Insinööritoimisto Jarmo Kuitunen
Puh. 040 033 5711
jarmo.kuitunen(at)inststokuitunen.fi

Hallituksen puheenjohtaja

Toimitusjohtaja Mikko Liljeberg
Puh. 040 826 3500
mikko.liljeberg(at)iki.fi

Hallituksen jäsenet

Asiakkuuspäällikkö Johanna Satumäki
Sisäilmayhdistys ry
johanna.satumaki(at)sisailmayhdistys.fi

Tuntiopettaja Marko Haavikko
Lapin ammattiopisto
Puh. 040 575 8119
kurko.mh(at)gmail.com

Projekti-insinööri Harri Hahkala
Metropolia
Puh. 0400 828 636
harri.hahkala(at)metropolia.fi

Toimitusjohtaja Ari Hyvärinen
AH-Cool Oy
Puh. 040 512 3468
a.hyvarinen(at)ah-cool.inet.fi

Liiketoimintajohtaja Jorma Kauppinen
Granlund Kuopio Oy
Puh. 044 545 3158
Jorma.kauppinen(at)granlund.fi

Asiakasvastuupäällikkö
Erkki Råman
Puh. 0400 764 293
erkki.raman(at)onninen.com

LVIA-asiantuntija Juha Nurkkala
HUS-Kiinteistöt Oy
Puh. 050 427 1347
juha.nurkkala(at)hus.fi

Projektipäällikkö Veli-Pekka Kotikumpu
Aro-Systems
Puh. 050 343 3606
veli-pekka.kotikumpu(at)outlook.com

Hallituksen varajäsenet

Hallituksen jäsenen ja hänen varajäsenensä vaalialueen numero on merkitty nimen yhteyteen.

Mikko Liljeberg (I), varalla Rami Korkkula (III)
Johanna Satumäki (I), varalla Seppo Ahlbom (IV)
Jorma Kauppinen (III), varalla Henrik Sjögren (IV)
Juha Nurkkala (I), varalla Jussi Kuusela (I)
Marko Haavikko (V), varalla Janne Järlström (V)
Harri Hahkala (I), varalla Sanna Kiviaho (III)
Ari Hyvärinen (II), varalla Jussi Lindroos (II)
Erkki Råman (IV), varalla Jaakko Puputti (IV)
Veli-Pekka Kotikumpu (V), varalla Sasu Karkiainen (IV)

Kysy tai kommentoi

Onko sinulla hyvä idea, miten kehittää Suomen LVI-liiton toimintaa? Jokainen Suomen LVI-liiton jäsenyhdistyksen jäsen voi lähettää kysymyksen tai kommentin liiton hallitukselle tai henkilökunnalle.

Vaalivaliokunta

Vaalivaliokunnan tarkoituksena on valmistelevana elimenä auttaa Suomen LVI-liitto, SuLVI ry:n hallitusta ja sääntömääräistä kokousta valittaessa luottamushenkilöitä liiton toimielimiin ja edus-tajiksi niihin yhteisöihin, joihin sääntöjen ja kulloisenkin tarpeen mukaan luottamushenkilöitä on valittava.

Vaalivaliokuntaan 2021 on valittu seuraavat yhdistykset
Vaalialue I: Hämeenlinnan LVI-yhdistys Hälvi
Vaalialue II: Kymen LVI ry KyLVI
Vaalialue III: Pohjois-Karjalan LVI-yhdistys
Vaalialue IV: Turun LVI-yhdistys TuLVI
Vaalialue V: Kemi-Tornion LVI-yhdistys Ke-ToLVI

Toimikunnat

Suomen LVI-liiton päätösvaltaa käyttää liittokokous. Liittokokouksessa puhetta johtaa liiton puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan jompikumpi varapuheenjohtajista. Liiton toimeenpaneva elin on hallitus. Käytännön asiain hoitoa varten hallitus asettaa tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat. Tutustu toimikuntiin ja niiden avainhenkilöihin.

Pätevyyslautakunnat

Pätevyyslautakuntien tehtävänä on todeta kaikki FISEn pätevyydet. Pätevyyslautakuntien kokouksissa käsitellään sihteerijärjestöille saapuneet hakemukset ja tehdään niitä koskevat päätökset pätevyyksista.

Tutustu pätevyyslautakuntiin ja niiden avainhenkilöihin.

Suomen LVI-liiton pätevyyslautakunnat ja -toimikunnat

 • LVI-pätevyyslautakunta
 • LVV-kuntotutkijan pätevyyslautakunta
 • Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijan pätevyyslautakunta
 • LVI-pätevyystoimikunta
 • Kylmäsuunnittelijan pätevyystoimikunta
 • Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien kuntotutkijan pätevyystoimikunta (IVKU-pätevyystoimikunta)
 • KKL-pätevyystoimikunta
 • KKL-oikaisulautakunta
 • IV-mittauksen pätevyystoimikunta
 • PPHP-toimikunta

Suomen LVI-liiton edustajat FISE Oy:n muissa pätevyyslautakunnissa

 • Pääsuunnittelijan pätevyyslautakunta (pääsuunnittelija uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö)
 • Rakennussuunnittelijan pätevyyslautakunta (rakennussuunnittelija, uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutos- työ)
 • Paloturvallisuussuunnittelijan pätevyyslautakunta (paloturvallisuussuunnittelija)
 • Talotekniikan valvojan pätevyyslautakunta (talotekniikan perusvalvoja, talotekniikan IT-, LVI-, RAU- ja sähkö- valvoja, talotekniikan ylivalvoja)
 • Kosteudenhallintakoordinaattorin lautakunta
 • Kosteusvaurion kuntotutkijan pätevyyslautakunta (kosteusvaurion kuntotutkija)
 • Pohja- ja kalliorakenteiden pätevyyslautakunta (Pohjarakenteiden suunnittelija uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö, infrakohteiden pohjarakenteiden suunnittelija, kalliorakenteiden suunnittelija, tärinäasiantuntija, pohjarakenteiden työnjohtaja, kalliorakenteiden työnjohtaja)
 • Rakennusfysiikan suunnittelijan pätevyyslautakunta (rakennusfysiikan suunnittelija, akustiikkasuunnittelija, kosteusvaurion korjaussuunnittelija)
 • Rakennuttajan pätevyyslautakunta (yleinen rakennuttaja RAP ja RAPS, infra-rakennuttaja RAP ja RAPS, ta- lotekniikan rakennuttaja RAP ja RAPS)
 • Tuotantojohdon pätevyyslautakunta.

Liiton henkilöstö osallistuu lisäksi

 • FINVAC (The Finnish Association of HVAC Societies FINVAC ry) hallitus
 • Säätiö LVY sr hallitus
 • FISE Oy:n hallitus
 • FISE Oy:n yhtiökokous
 • Talotekniikka-Julkaisut Oy:n hallitus
 • Talotekniikka-Julkaisut Oy:n yhtiökokous
 • Kiinteistö Oy Liikekanteleen hallitus
 • Rakennustietosäätiö RTS sr:n edustajisto
 • Green Building Council Finland
 • Työtehoseura

Lisäksi luottamushenkilöt edustavat