Suomen LVI-liitto

Olemme puolueeton, yleishyödyllinen järjestö, jonka tavoitteena on varmistaa talotekniikan arvostettu huippuosaaminen Suomessa.

Tarjoamme jäsenyhdistystemme jäsenille oman ammattitaidon kehittämistä koulutuksilla ja pätevöitymispalveluilla edullisempaan jäsenhintaan. Alueellisesti jäsenyhdistyksemme järjestävät lisäksi tuoteuutuuksien esittelyitä, mielenkiintoisia kohdevierailuita ja luovat työelämässä tärkeitä verkostoja asiakkaiden, kollegoiden ja kilpailijoidenkin kesken.

Tuemme alan kehitystä ja tutkimustyötä Säätiö LVY:n kautta. Jaamme ajankohtaisia uutisia jäsenkirjeillä ja InstagramissaFacebookissaLinkedInissä ja Twitterissä. Jäsenemme saavat jäsenetuna mm. Talotekniikka-lehden, jonka välissä ilmestyy Suomen LVI-liiton oma jäsenliite.

Kokoamme jäsentemme kommentit alan säätelyn, ohjeistuksen ja oppaiden lausunto- tai kommentointipyyntöihin ja vastaamme kansallisen pätevyydentoteamiselimen FISE Oy:n sihteerijärjestönä LVI-pätevyyksien toteamisesta. Jäsenenämme osallistut alan kannalta merkittäviin kehittämishankkeisiin, sillä toimimme läheisessä yhteistyössä alan sekä kotimaisten että ulkomaisten organisaatioiden, kuten viranomaisten, oppilaitosten, yritysten ja järjestöjen kanssa.

LVI-ala.fi -sivusto on LVI-alan järjestöjen yhteishanke, jonka tavoitteena on lisätä talotekniikan houkuttelevuutta nuorten silmissä ja lisätä alalle hakeutuvien opiskelijoiden määrää.

Jäsenyhdistykset

Liittoomme kuuluu 30 jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä noin 4 500 henkilöjäsentä. Kun liityt jäseneksemme, liityt siis paikalliseen jäsenyhdistykseen, jonka kautta olet Suomen LVI-liiton jäsen.

Liity jäseneksi tästä.

Liiton tarkoituksena on toimia rekisteröityjen lämpö-, vesi- ja ilmastointiteknisten yhdistysten ja LVI-alaan liittyvien sidosryhmien perustamien jäsenyhdistysten keskusjärjestönä ja edistää alan kehitystä maassamme.

Liiton jäseneksi voi liittyä vähintään viidentoista edellä mainitulla toimialalla toimivan henkilön perustama rekisteröity aatteellinen yhdistys, joka on puoluepolitiikasta riippumaton ja toimii liiton tarkoitusperien toteuttamiseksi.

Liiton hallitus voi ottaa yhteistoimintajäseniksi oikeustoimikelpoisia yhteisöjä ja henkilöitä, jotka haluavat tukea liiton pyrkimyksiä.

Liiton päätösvaltaa käyttää liittokokous ja toimeenpanevana elimenä on liiton hallitus. Käytännön asiain hoitavat hallituksen asettamat toimikunnat.

Säätiö LVY sr myöntää apurahoitusta erilaisiin LVI-alan hankkeisiin. Nämä voivat olla esimerkiksi koulutuksen jatkotutkimuksia, alan tunnetuksi tekemistä ja alan tapahtumia. Lisäksi myönnetään stipendejä tai koulutuspalkintoja.

Suomen LVI-liitto pyrkii tekemään LVI-alaa tunnetuksi opiskeluvalintojaan tekevien nuorten keskuudessa. Haluamme osaltamme varmistaa, että LVI-alalla on tulevaisuudessa riittävästi osaavia ja motivoituneita työntekijöitä. Tutustu LVI-ala.fi -sivustoon.

Suomen LVI-liiton logo

Logon perusideana on selosteissa käytetty teknisen putken poikkipiirros. Sitä on tyylitelty niin, että muodot ovat ylöshakeutuvia lämpötermejä ja vaakasuoraan katsottuna vettä kuvaavia laineita. Merkin on suunnitellut Keijo Oilio.

Logossa teksti on musta. Merkin väri on Suomen lipun sininen, PMS 300 tai CMYK: c100, m46, y0, k0. Tarvittaessa logon voi tilata sähköpostitse meiltä.