Suomen LVI-liitto

Liiton tarkoituksena on toimia rekisteröityjen lämpö-, vesi- ja ilmastointiteknisten yhdistysten ja LVI-alaan liittyvien sidosryhmien perustamien jäsenyhdistysten keskusjärjestönä ja edistää alan kehitystä maassamme.

Liiton jäseneksi voi liittyä vähintään viidentoista edellä mainitulla toimialalla toimivan henkilön perustama rekisteröity aatteellinen yhdistys, joka on puoluepolitiikasta riippumaton ja toimii liiton tarkoitusperien toteuttamiseksi.

Liiton hallitus voi ottaa yhteistoimintajäseniksi oikeustoimikelpoisia yhteisöjä ja henkilöitä, jotka haluavat tukea liiton pyrkimyksiä.

Liiton päätösvaltaa käyttää liittokokous ja toimeenpanevana elimenä on liiton hallitus. Käytännön asiain hoitavat hallituksen asettamat toimikunnat.

Säätiö LVY sr myöntää apurahoitusta erilaisiin LVI-alan hankkeisiin. Nämä voivat olla esimerkiksi koulutuksen jatkotutkimuksia, alan tunnetuksi tekemistä ja alan tapahtumia. Lisäksi myönnetään stipendejä tai koulutuspalkintoja.

Suomen LVI-liitto pyrkii tekemään LVI-alaa tunnetuksi opiskeluvalintojaan tekevien nuorten keskuudessa. Haluamme osaltamme varmistaa, että LVI-alalla on tulevaisuudessa riittävästi osaavia ja motivoituneita työntekijöitä. Tutustu LVI-ala.fi -sivustoon.

Kutsu meidät kylään! SuLVI ja sen jäsenyhdistykset vierailevat myös mielellään paikallisissa oppilaitoksissa esittelemässä LVI-alaa ja kertomassa alan mahdollisuuksista. Ota yhteyttä sulvi(at)sulvi.fi.

Sitratori 5
00420 HELSINKI
puh. (09) 566 0090
e-mail: sulvi@sulvi.fi

Suomen LVI-liiton logo

SuLVIn logon perusideana on selosteissa käytetty teknisen putken poikkipiirros. Sitä on tyylitelty niin, että muodot ovat ylöshakeutuvia lämpötermejä ja vaakasuoraan katsottuna vettä kuvaavia laineita. Merkin on suunnitellut Keijo Oilio.

Logossa teksti on musta. Merkin väri on Suomen lipun sininen, PMS 300 tai CMYK: c100, m46, y0, k0. Tarvittaessa logon voi tilata SuLVIsta sähköpostilla.