Talotekniikkaa on kaikkialla – ja me olemme alan ammattilaisia

Olemme puolueeton, yleishyödyllinen järjestö, jonka tavoitteena on varmistaa talotekniikan arvostettu huippuosaaminen Suomessa.

Ammatillinen kehittyminen ja pätevöityminen

Tarjoamme jäsenyhdistystemme jäsenille oman ammattitaidon kehittämistä koulutuksilla ja pätevöitymispalveluilla edullisempaan jäsenhintaan. Alueellisesti jäsenyhdistyksemme järjestävät lisäksi tuoteuutuuksien esittelyitä, mielenkiintoisia kohdevierailuita ja luovat työelämässä tärkeitä verkostoja asiakkaiden, kollegoiden ja kilpailijoidenkin kesken.

Tuemme alan kehitystä ja tutkimustyötä Säätiö LVY:n kautta. Jaamme ajankohtaisia uutisia jäsenkirjeillä sekä kaikille avoimesti InstagramissaFacebookissa, LinkedInissä ja Twitterissä. Jäsenemme saavat jäsenetuna mm. Talotekniikka-lehden, jonka välissä ilmestyy oma jäsenliitteemmeLVI-ala.fi -sivusto on LVI-alan järjestöjen yhteishanke, jonka tavoitteena on lisätä talotekniikan houkuttelevuutta nuorten silmissä ja lisätä alalle hakeutuvien opiskelijoiden määrää.

Vaikuttaminen alan säätelyyn ja kehitykseen

Kokoamme jäsentemme kommentit alan säätelyn ja oppaiden lausuntopyyntöihin ja vastaamme kansallisen pätevyydentoteamiselimen FISE Oy:n sihteerijärjestönä LVI-pätevyyksien toteamisesta. Jäsenenämme osallistut alan kannalta merkittäviin kehittämishankkeisiin, sillä toimimme läheisessä yhteistyössä alan sekä kotimaisten että ulkomaisten organisaatioiden, kuten viranomaisten, oppilaitosten, yritysten ja järjestöjen kanssa.

Ammatillinen verkostoituminen

Suomen LVI-liitto SuLVIn kansainväliset yhteydet on kanavoitu pääosin FINVACin kautta, joka on SuLVIn, VSF:n, LIVIn ja SIYn yhteistyöyhdistys. FINVACin kautta olemme kansainvälisten järjestöjen SCANVACin, REHVAn ja AASAn (ASHRAE Associate Society Alliance) jäsen.

Liittoomme kuuluu 30 paikallista jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä noin 4 500 henkilöjäsentä. Kun liityt jäseneksemme, liityt siis paikalliseen jäsenyhdistykseen, jonka kautta olet Suomen LVI-liiton jäsen.

Alan ammattilainen, liity Suomen LVI-liiton jäseneksi

Liittoomme kuuluu 30 jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä noin 4 500 henkilöjäsentä. Kun liityt jäseneksemme, liityt siis paikalliseen jäsenyhdistykseen, jonka kautta olet Suomen LVI-liiton jäsen.

Tutustu jäsenetuihin, jäsenmaksuihin ja täytä liittymislomake.

Tue toimintaamme liittymällä yhteistoimintajäseneksi!

Alan yritykset ja organisaatiot voivat tukea toimintaamme yhteistoimintajäsenenä, edistät omalta osaltasi LVI-alan koulutusta, kehitystä ja tiedotusta.

Yhteistoimintajäsenten logot ovat esillä tapahtumissamme, verkkosivuillamme sekä Talotekniikka-lehden jäsenliitteessä. Yhteistoimintajäsenet voivat myös hyödyntää omassa viestinnässään SuLVIn yhteistoimintajäsenille suunniteltua logoa. Lue lisää yhteistoimintajäsenyydestä.