Talotekniikkaa on kaikkialla – ja me olemme alan ammattilaisia

  • Ammatillinen kehittyminen ja pätevöityminen
  • Ammatillinen verkostoituminen
  • Vaikuttaminen alan säätelyyn ja kehitykseen

Olemme puolueeton, yleishyödyllinen järjestö, jonka tavoitteena on varmistaa talotekniikan arvostettu huippuosaaminen Suomessa.

Tarjoamme jäsenyhdistystemme jäsenille oman ammattitaidon kehittämistä koulutuksilla ja pätevöitymispalveluilla edullisempaan jäsenhintaan. Alueellisesti jäsenyhdistyksemme järjestävät lisäksi tuoteuutuuksien esittelyitä, mielenkiintoisia kohdevierailuita ja luovat työelämässä tärkeitä verkostoja asiakkaiden, kollegoiden ja kilpailijoidenkin kesken.

Tuemme alan kehitystä ja tutkimustyötä Säätiö LVY:n kautta. Jaamme ajankohtaisia uutisia jäsenkirjeillä sekä kaikille avoimesti InstagramissaFacebookissa, LinkedInissä ja Twitterissä. Jäsenemme saavat jäsenetuna mm. Talotekniikka-lehden, jonka välissä ilmestyy oma jäsenliitteemmeLVI-ala.fi -sivusto on LVI-alan järjestöjen yhteishanke, jonka tavoitteena on lisätä talotekniikan houkuttelevuutta nuorten silmissä ja lisätä alalle hakeutuvien opiskelijoiden määrää.

Kokoamme jäsentemme kommentit alan säätelyn ja oppaiden lausuntopyyntöihin ja vastaamme kansallisen pätevyydentoteamiselimen FISE Oy:n sihteerijärjestönä LVI-pätevyyksien toteamisesta. Jäsenenämme osallistut alan kannalta merkittäviin kehittämishankkeisiin, sillä toimimme läheisessä yhteistyössä alan sekä kotimaisten että ulkomaisten organisaatioiden, kuten viranomaisten, oppilaitosten, yritysten ja järjestöjen kanssa.

Liittoomme kuuluu 30 jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä noin 4 500 henkilöjäsentä. Kun liityt jäseneksemme, liityt siis paikalliseen jäsenyhdistykseen, jonka kautta olet Suomen LVI-liiton jäsen.

Tue toimintaamme liittymällä yhteistoimintajäseneksi!

Kannattamalla toimintaamme yhteistoimintajäsenenä, edistät omalta osaltasi LVI-alan koulutusta, kehitystä ja tiedotusta.

Yhteistoimintajäsenten logot ovat esillä tapahtumissamme, verkkosivuillamme sekä Talotekniikka-lehden jäsenliitteessä. Yhteistoimintajäsenet voivat myös hyödyntää omassa viestinnässään SuLVIn yhteistoimintajäsenille suunniteltua logoa. Lue lisää yhteistoimintajäsenyydestä.

FINVAC on yhteinen edustuksemme kansainvälisissä kohtaamisissa

Suomen LVI-liitto SuLVIn kansainväliset yhteydet on kanavoitu pääosin FINVACin kautta, joka on SuLVIn, VSF:n, LIVIn ja SIYn yhteistyöyhdistys.

Liitto on FINVACin kautta kansainvälisten järjestöjen SCANVACin, REHVAn ja AASAn (ASHRAE Associate Society Alliance) jäsen. Seuraamme kansainvälisen kehityksen vaikutuksia kotimaassa ja arvioimme niitä teknisestä näkökulmasta. Teemme yhteistyötä myös virolaisen LVI-järjestön EKVÜn kanssa.

Seuraa Seppäsen blogia!

LVI-tekniikan emeritusprofessori Olli Seppänen kirjoittaa blogissaan rakentamisen ajankohtaisista aiheista terävästi ja kokemuksella. Seuraa Seppäsen blogia FINVACin verkkosivuilta!

Talotekniikka-lehti

Liitto tarjoaa jäsenetuna Talotekniikka-lehden, joka on alan tärkein ammattilehti. Lehdessä on myös Suomen LVI-liiton omat jäsensivut. Lehti tarjoaa kattavan tietopaketin koko talotekniseen maailmaan käsittäen kaikki keskeiset toimialat: lämpö, vesi, ilma, kylmä, automaatio ja sähkö. Lehti tarjoaa joka numerossaan tietoa ajankohtaisista asioista, teknisistä ratkaisuista, alan näkymistä, kehityksestä ja uusista tuotteista sekä yrityksistä ja ihmisistä.