Pätevyydet

FISE-Pätevyysjärjestelmä

FISE Oy on henkilöpätevyyspalvelu, joka toteaa rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyyksiä, ylläpitää pätevyysrekisteriä ja rakennusvirhepankkia. SuLVI toimii FISEn sihteerijärjestönä alla lueteltujen pätevyyksien osalta.

FISE-henkilöpätevyyden saamisen edellytyksenä on pätevyysvaatimuksissa esitettyjen peruskoulutus- ja työkokemusvaatimusten täyttyminen sekä osassa pätevyyksistä hyväksytysti suoritettu pätevyystentti. IV- ja KVV-suunnittelijoiden ei tarvitse suorittaa pätevyystenttiä.

Pätevyyskohtaiset lisätiedot

Pätevyysluokat, -vaatimukset sekä hakuohjeet ja -lomakkeet pätevyyksittäin.

Pätevyyttä ja pätevyyden uusintaa haetaan FISEn sähköisen järjestelmän kautta osoitteessa www.patevyyspalvelu.fi.
Energiatodistuksen laatijan pätevyyden hakulomake löytyy täältä ja hakulomakkeen täyttöohjeet täältä.
Emme vastaanota hakemuksia postitse tai sähköpostitse.

Pätevyyden toteaminen

Rekisteriin merkitään henkilön nimi, tutkinto, kotipaikkakunta, pätevyyden voimassaoloaika ja vaativuusluokka. Pätevyys on voimassa 7 vuotta.

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen toteaa hakijan kelpoisuuden hankkeeseen ja voi antaa palautetta henkilön kelpoisuudesta pätevyysrekisterin ylläpitäjälle. Todettu pätevyys voidaan peruuttaa ennen pätevyyden voimassaolon päättymistä, jos erityisen painavat syyt sitä edellyttävät.

Pätevyyden uusiminen

Uusintakriteerit löydät pätevyyskohtaisista lisätiedoista FISEn sivuilta.

  • Vanhan energiatodistuslain mukaista erillisen energiatodistuksen antajan pätevyyttä ei voi uusia. Sen vanhentuessa tulee hakea uutta energiatodistuksen laatijan pätevyyttä.
  • Vanhojen määräysten mukaista IV- ja KVV-työnjohtaja tai -suunnittelijapätevyyttä ei voi uusia, koska uuden MRL:n myötä pätevyysvaatimukset ja -luokat ovat muuttuneet.

Hinnat

Oikaisulautakunta

Hakija voi valittaa pätevyydentoteamiseen liittyvistä päätöksistä FISE Oy:n oikaisulautakunnalle. Oikaisupyynnön käsittelystä veloitetaan FISE Oy:n määrittämä maksu.

SULVI-Pätevyysjärjestelmä

Suomen LVI-liitto toteaa seuraavia henkilöpätevyyksiä:

Kiinteistön kaukolämpötyönjohtajan pätevyys

Pätevyysvaatimuksena on hyväksytysti suoritettu koulutus ja tentti sekä pätevyysvaatimuksissa esitettyjen peruskoulutus- ja työkokemusvaatimusten täyttyminen. KKL-pätevyys on voimassa viisi vuotta. Pätevyyttä haetaan hakulomakkeella.

KKL-pätevyysvaatimukset (pdf)
Tietoa KKL-pätevyyden uusimisesta (pdf)
HAKEMUS KKL a- ja b-pätevyyden uusiminen (pdf)
Koulutusinfo (pdf)
Eettiset ohjeet (pdf)

IV-mittauksen pätevyys

Pätevyysvaatimuksena hyväksytysti suoritettu koulutus, tentti ja kahden vuoden työkokemus alalta. IV-mittauksen pätevyys on voimassa viisi vuotta.

IV-mittauksen pätevyys (pdf)
IV-mittaajan pätevyyshakemus (pdf)
IV-mittaajan pätevyyden ylläpitohakemus (pdf)

IV-puhdistuksen pätevyys

Pätevyysvaatimuksena hyväksytysti suoritettu koulutus, koe ja kahden vuoden työkokemus alalta. IV-mittauksen pätevyys on voimassa viisi vuotta.

IV-puhdistuksen pätevyys (pdf)
IV-puhdistuksen pätevyyshakemus (pdf)

Pienpuhdistamohuoltajan pätevyys

Pätevyysvaatimuksena hyväksytysti suoritettu koulutuksen yleisosio ja tentti sekä vähintään yksi valinnainen osio ja viisi huoltokäyntiä.

Pienpuhdistamohuoltajan pätevyys
Pienpuhdistamohuoltajan pätevyydenhakulomake (pdf)
Pienpuhdistamohuoltajan pätevyydenhakulomake (sähköinen)