Hakuohjeet ja hakemuslomake

Yleistä

Tällä lomakkeella haetaan pienpuhdistamohuoltajan pätevyyttä.

Täytä huolellisesti lomakkeen kaikki kohdat. Suorituksia koskevia tositteita ei tarvitse liittää hakemukseen. Suoritustiedot tarkistetaan koulutusosioiden toteuttajilta. Selkeä ja oikein laadittu hakemus helpottaa ja nopeuttaa hakemuksesi käsittelyä. Puutteellisesti tai väärin täytetty hakemus viivästyttää pätevöitymistä. Muoviteollisuus ry käsittelee hakemukset ja tarvittaessa pyytää hakijalta lisätietoja.

Lomakkeen täyttöohjeet

1. Hakijan tiedot: Täytä pyydetyt tiedot huolellisesti.

2. Koulutuksen yleisosion ja siihen liittyvän tentin suoritustiedot: Yleisosion kurssin ja tentin päivämäärä on yleensä sama, mutta mahdollisen uusintatentin päivämäärä on eri kuin kurssin.

3. Koulutuksen laitevalmistajaosio tai -osiot (vähintään 1 kpl): Pätevyyden saamiseen riittää yksikin suoritus. Laitevalmistajaosiot ovat valinnaisia. Suoritetut osiot mainitaan todistuksessa otsikko-tasolla. Rekisterissä laitepätevyydet eritellään. Laitevalmistaja voi myöntää suorituksen myös mahdollisen aiemman koulutuksen perusteella. Suositeltavaa on osallistua useiden valmistajien eri laitteita koskeviin koulutuksiin.

4. Laitepätevöivät huoltokäynnit (vaatimus on vähintään 5 kpl käyntejä): Pätevöitymiseen tarvittavista huoltokäynneistä sovit valitsemasi laitevalmistajan tai valitsemiesi laitevalmistajien kanssa. Vaaditut 5 kpl huoltokäyntejä voivat koostua joko yhdelle tai useammalle laitevalmistajalle suoritetuista ja raportoiduista huoltokäynneistä. Laitevalmistajat päättävät laitekohtaisista pätevyyksistä. Huoltokäyntiosion suoritus mainitaan todistuksessa otsikkotasolla. Rekisterissä laitepätevyydet eritellään. Suositeltavaa on perehtyä myös käytännössä useiden valmistajien erilaisiin laitteisiin. Huoltokäyntiraportissa yksilöidään huollettu pienpuhdistamo yksityiskohtaisesti.

5. Rekisteröinti ja tiedottaminen: Suoritusten rekisteröinti ja rekisterin julkaiseminen ovat välttämättömiä pätevöitymisjärjestelmän toimivuuden vuoksi. Tiedotteiden hyväksyminen on rekisteröidyn huoltajan edun mukaista.
Pätevyyden hakija vastaa ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta ja muutosten ilmoittamisesta rekisterin ylläpitäjälle osoitteeseen patevyydet(at)sulvi.fi.

Pätevyyden hakumenettely

Toimita hakemus käsiteltäväksi kaikkien vaadittujen suoritusten valmistuttua 12 kuukauden kuluessa koulutuksen aloituksesta (aloitus pääsääntöisesti yleisosiosta). Tarvittaessa koulutuksen ohjausryhmä voi myöntää lisää suoritusaikaa.

Hakemukset voi toimittaa myös postitse osoitteella:

Muoviteollisuus ry
PL 4
00131 Helsinki

Tee kuoreen merkintä ”Pienpuhdistamohuoltaja”.

Pätevyys astuu voimaan, kun pätevyyslautakunta on käsitellyt tarkistetun hakemuksen ja kuitannut hyväksymispäivämäärän.

Pätevyyslautakuntana toimii Muoviteollisuus ry:n putkijaoston organisoima koulutuksen ohjausryhmä, jossa on koulutuksen kolmen järjestäjätahon edustus. Pätevyys on voimassa 7 vuotta hyväksymispäivämäärästä.

Pätevyyden uusimiseen vaaditaan vapaamuotoinen Muoviteollisuus ry:lle toimitettu hakemus, jossa hakija osoittaa jatkuvan työkokemuksen pienpuhdistamojen huoltotyöstä. Työkokemuksen osoittautuessa puutteelliseksi pätevyyden uusimiseen vaaditaan uudet pätevöitymiskoulutuksen hyväksytyt suoritukset ja uusi hakemus pätevyyden toteamiseksi.

Pätevyyslautakunta ilmoittaa hyväksytyistä hakemuksista rekisterin ylläpitäjälle (SuLVI ry) ja hakijoille. Muoviteollisuus ry toimittaa hakijoille erikseen pyydettäessä todistuksen suoritetusta pätevöitymiskoulutuksesta.

Pätevöitynyt pienpuhdistamohuoltaja voi osoittaa pätevyytensä esittämällä nimelleen tehdyn rekisterimerkinnän osoitteessa www.sulvi.fi.

Pienpuhdistamohuoltoja tekevä työnantajayritys saa pätevyyslautakunnalta oikeuden käyttää Pätevöitynyt pienpuhdistamohuoltaja -merkkiä huoltotoimintansa yhteydessä. Käyttöoikeuden ehto on yrityksen ilmoitus osoitteeseen info@plastics.fi. Yritys ilmoittaa pienpuhdistamohuoltoja tekevät työntekijänsä nimeltä mainiten ja vakuuttaen heidän olevan pätevöityneitä pienpuhdistamohuoltajia.

Pätevyyslautakunta voi peruuttaa myöntämänsä pätevyydet ja rekisterimerkinnät erityisen painavista syistä ennen niiden voimassaolon päättymistä.

Hakemus pienpuhdistamohuoltajan pätevyyden toteamiseksi
Täydennä laitevalmistajien Jita Oy, Pipelife Finland Oy, Uponor Infra Oy ja tai Wavin-Labko Oy järjestämän laitevalmistajaosioiden kurssien suorituspäivämäärät ja mahdollinen laite-erittely.
Täydennä laitevalmistajien Jita Oy, Pipelife Finland Oy, Uponor Infra Oy ja tai Wavin-Labko Oy järjestämien ja heille kirjallisesti ohjeiden mukaan raportoimiesi huoltokäyntien päivämäärät.