Yhteistoimintajäsenen jäsenedut

Suomen LVI-liitto on puolueeton, yleishyödyllinen talotekniikka- ja LVI-alan ammattilaisten henkilöjärjestö. Alan organisaatiot voivat liittyä yhteistoimintajäseniksemme.

Kohtaa

Verkostoidu paikallisten jäsenyhdistystemme kanssa. Yhteistoimintajäsenenä teillä on mahdollisuus tarjoutua esittelemään palveluitanne paikallisten jäsenyhdistysten tilaisuuksiin. Yhteistoimintajäsenellä on myös oikeus osallistua liittovaltuuston kokoukseen ilman äänivaltaa.

Yhdistystoiminta on ihmisten kohtaamista ja liiketoiminta on ihmisten välistä toimintaa. Yritysten kannattaakin kannustaa työntekijöitään liittymään omalla paikkakunnallaan toimivan yhdistyksen jäseneksi, sillä yhdistysten tapaamisissa kohdataan asiakkaat, potentiaaliset kollegat ja kilpailijat.

Kouluttaudu

Tarjoamme yhteistoimintajäsenille koulutusta etuhintaan. Etu koskee yhteistoimintajäsenen koko henkilöstöä ja kursseja tullaan järjestämään 2 – 3 vuodessa. Tiedotamme etuhintaisista kursseista etukäteen yhteistoimintajäsenkirjeellä.

Tuota sisältöä

Ammattilaisille

Yhteistoimintajäsenet ovat tervetulleita osallistumaan puolueettomalla, alaa kiinnostavalla sisällöntuotannolla. Tarjoamme Suomen LVI-liiton alustat käyttöösi ajankohtaisten asiantuntijatekstien julkaisemiseen. Ota yhteys liiton viestintäsuunnittelijaan lisätietoja varten.

Nuorille

LVI-alan järjestöjen Vetovoima-hankkeen tavoitteena on lisätä alalle hakevien opiskelijoiden määrää. Opetushallituksen 2020 arvion mukaan uutta työvoimaa tarvitaan vuoteen 2035 mennessä jopa 49 900 henkeä. Yritykselläsi on nyt mahdollisuus osallistua Vetovoima-hankkeen toimintaan tuottamalla sisältöä, ja vahvistaa samalla brändiänne tulevaisuuden työnantajana. Erityisesti eri opintoasteiden opinto-ohjaajat ja ammattikorkeakoulujen viestijät toivovat alan yrityksiltä työn arkea kuvaavaa sisältöä. Julkaisemme veloituksetta jutut LVI-ala.fi -sivuille ja videot hankkeen YouTube-kanavalla sekä toimitamme koonnit oppilaitosten ammattilaisille. Jaamme sisältöjä myös hankkeeseen osallistuvien liittojen omissa kanavissa. Ota yhteys liiton viestintäsuunnittelijaan lisätietoja varten.

Näy joukoissamme ja katsomoissa

Kokoamme yhteistoimintajäsentemme logot mainostelineeseen, joka kulkee mukana tapahtumissamme, verkkosivuillamme sekä Talotekniikka-lehden jäsenliitteessä.  Rajoitamme logojen määrän yhteen logoon/jäsenyys.

Tiedä missä mennään ja mitä tehdään

Kaikki jäsenet saavat sähköpostitse jäsenkirjeemme, joissa kerromme ajankohtaisista tapahtumista ja uutisista. Kaikki yhteistoimintajäsenyydelle nimetyt sopimus- ja viestintäyhteyshenkilöt saavat myös henkilöjäsenille suunnatun jäsenkirjeemme.

Jäsenedut Talotekniikkalehdessä

Yhteistoimintajäsenemme saavat myös antamaansa osoitteeseen Talotekniikka-lehden, jossa ovat myös liiton omat jäsensivut.

 

Tiesitkö että,
Henkilöjäsenemme osallistuvat kauttamme työryhmiin ja hankkeisiin, joissa otetaan kantaa ja vaikutetaan alan säätelyyn, oppaisiin ja ohjeisiin. Lisäksi he ovat oikeutettuja koulutuksiemme alennettuun jäsenhintaan. Joten työnantajana työntekijän henkilöjäsenyys on teille etu, joka sitouttaa työntekijän, pienentää koulutuskustannuksianne ja antaa mahdollisuuden osallistua alan kehittämiseen. Voitte pyytää meitä kertomaan Suomen LVI-liiton jäsenyydestä työpaikallenne, ota yhteys liiton viestintään tai suoraan paikalliseen LVI-yhdistykseen.