IV-kuntotutkimusohjeet

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden kuntotutkimusmenettely (SuLVIn IV-kuntotutkimus) koostuu IV-kuntotutkimusohjeista ja raporttimalleista.
Asuinrakennusten osalta ohjeet on tiivistetty yhteen ohjeeseen “IVKT 2016 Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien kuntotutkimus. Asuinrakennukset“.

Tutustu myös IV-kuntotutkimuksen tilaajan ohjeeseen tai lataa käyttöösi Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien kuntotutkimuksen esite.

YLEISOHJEET

IV-KUNTOTUTKIMUKSEN PERUSOSAN OHJEET

YKSITYISKOHTAISET JÄRJESTELMIÄ, LAITTEITA JA KOMPONENTTEJA KOSKEVAT OHJEET