Toimikunnat

Suomen LVI-liiton päätösvaltaa käyttää liittokokous. Liittokokouksessa puhetta johtaa liiton puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan jompikumpi varapuheenjohtajista.
Liiton toimeenpaneva elin on hallitus. Käytännön asiain hoitoa varten hallitus asettaa tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat.

JÄSENTOIMIKUNTA

Jäsentoimikunnan tehtävänä on ideoida ja kehittää SuLVIn ja sen jäsenten/jäsenyhdistysten ja yhteistoimintajäsenten välistä yhteistoimintaa ja viestintää.
Johanna Satumäki, pj. (hallituksen edustaja)
Sanna Kiviaho
Ville Myllylä
Paula Veikkolainen

KOULUTUSTOIMIKUNTA

Koulutustoimikunnan tavoitteena varmistaa koulutustoiminnan kehittämisen suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys. Koulutustoimikunta ohjaa koulutustoiminnan kehittämistä ja laadun ylläpitoa, seuraa koulutustarpeita ja kehittää koulutusyhteistyötä.
Harri Hahkala, pj. (hallituksen edustaja)
Marko Haavikko
Jussi Hirvonen
Petteri Niemi
Jari Pyykkönen
Matti Vesalainen
Mika Vuolle
Arvo Ylönen
Samuli Könkö, koulutuspäällikkö, siht.

TEKNINEN TOIMIKUNTA TEKTO

Tekninen toimikunta TEKTO ylläpitää SuLVIn arvostusta teknisten kysymysten lausuntojen antajana ja on jäsenjärjestöjen arvostama asiantuntija teknisissä kysymyksissä. TEKTO kokoaa SuLVIn antamat lausunnot ja tekniset kannanotot.
Jussi Kummu, pj.
Jari Hotokainen
Risto Kosonen
Petri Pylsy
Aki Valkeapää
Jorma Railio, siht.

STRATEGIARYHMÄ

Strategiaryhmä toimii toiminnanjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan apuna toiminnan kehittämiselle.
Tapio Kanerva, pj.
Risto Kosonen
Jarmo Kuitunen
Jarek Kurnitski
Mikko Liljeberg
Jussi Kummu, TEKTO