Jäsenyyden päättäminen

Jäsenyys on voimassa toistaiseksi ja jatkuu automaattisesti seuraavalle kalenterivuodelle, ellei sitä ole kirjallisesti irtisanottu.

Jäsenyys päättyy sen kalenterivuoden loppuun, jolloin kirjallinen irtisanomisilmoitus on liitolle ja sitä kautta paikalliselle jäsenyhdistykselle toimitettu.

Irtisanominen tapahtuu täyttämällä lomake
tai lähettämällä sähköpostia sulvi(at)sulvi.fi. Jäsenyytesi on henkilökohtainen, eikä sitä voi päättää toinen henkilö puolestasi.

Jäsenyyden päättymisestä täytyy ilmoittaa kirjallisesti

Jäsenmaksun maksamatta jättäminen ei ole eroilmoitus jäsenyydestä. Erotessa jäsenen on suoritettava kaikki erääntyneet jäsenmaksunsa.

Puhelimitse tulevia eroilmoituksia emme voi ottaa vastaan jäsenen oikeusturvan taataksemme.

Jäsenmaksulasku toimitetaan kunkin kalenterivuoden alussa ja se koskee koko kuluvaa vuotta.

Kiitos jäsenyydestäsi

Elämäntilanteiden muuttuessa oman alan liitosta eroaminen voi tulla ajankohtaiseksi ja se on aivan ymmärrettävää.

Yhdistystoiminta on jäsenten yhteistä toimintaa sinua kiinnostavan asian puolesta. Yhdistystoiminnassa voit myös vaikuttaa omaan alaasi ja toimia oman yhteisösi hyväksi.

Suomen LVI-liiton tarkoituksena on huolehtia jäsentemme ammatillisen osaamisen kehittymisestä ja verkostoitumisesta sekä ottaa kantaa alan kehittymiseen.

Jäsenyys on myös osoitus siitä, että arvostat omaa ammattiasi ja pidät tärkeänä, että on olemassa liitto, joka edistää LVI-alan koulutusta ja tiedotusta.