Ansiomerkit

Tunnustuksena Suomen LVI-liiton ja sen jäsenyhdistyksen toiminnassa osoitetuista ansioista voi liiton hallitus harkintansa mukaan myöntää jäsenyhdistyksen jäsenelle SuLVIn ansiomerkin.

Ansiomerkkien hakeminen – ohje yhdistyksille
Ohjeistus ansiomerkkien käyttöön 
Ansiomerkkihakemuslomake (pdf)
Ansioiden ylläpitopohja yhdistysten käyttöön (xls)

Lähetä ansiomerkkihakemukset viimeistään neljä viikkoa ennen seuraavaa hallituksen kokousta, jotta ne ehditään käsitellä ajoissa.

SUOMEN LVI-LIITON ANSIOMERKKIEN SÄÄNNÖT

1. Tunnustuksena Suomen LVI-liiton ja sen jäsenyhdistyksen toiminnassa osoitetuista ansioista voi liiton hallitus harkintansa mukaan myöntää jäsenyhdistyksen jäsenelle SuLVIn ansiomerkin.

2. Liiton hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää ansioituneelle ja vähintään 10 vuotta jäsenenä tai 5 vuotta liiton tai jäsenyhdistyksen toimielimissä toimineelle jäsenyhdistyksen jäsenelle. Vähimmäispistemäärä 25 pistettä.

3. Liiton kultainen ansiomerkki voidaan myöntää erittäin ansioituneelle ja vähintään 20 vuotta jäsenenä tai 10 vuotta liiton tai sen jäsenyhdistyksen toimielimissä toimineelle jäsenyhdistyksen jäsenelle, joka aikaisemmin on saanut hopeisen ansiomerkin. Vähimmäispistemäärä 50 pistettä.

4. Kultainen ansiomerkki hopealaatoin voidaan myöntää SuLVIn hallituksessa työskennelleelle jäsenyhdistyksen jäsenelle.

5. Poikkeuksellisin suurista ansioista SuLVIn ja sen jäsenyhdistyksen toiminnassa voi hallitus myöntää korkeimpana tunnustuksena Suuren ansiomerkin, joka on tehty kultaisesta ansiomerkistä sijoittamalla kultainen seppele sen ympärille. Suuren ansiomerkin saaminen edellyttää aikaisemmin saatua kultaista ansiomerkkiä. Suurta ansiomerkkiä seuraa kunniakirja. Vähimmäispistemäärä 100 pistettä. Tarkennus: Vähimmäispistemäärän 100 lisäksi henkilön on oltava tunnettu erityisen ansioituneeksi alallaan ja SuLVIn ja jäsenyhdistyksen toiminnassa.

6. Yksityiskohtaisesti perustellun esityksen ansiomerkin myöntämisestä tekee jäsenyhdistyksen hallitus tai joku SuLVIn hallituksen jäsen.

7. Ansiomerkeistä pidetään kustakin erikseen kirjaa, johon merkitään 1) merkin saaja, 2) merkin luovutuspäivämäärä, 3) perustelut myöntämiselle, 4) esityksen tekijä

8. Lähemmät ohjeet merkkien pisteytyksestä, jakamistilaisuudesta ja veloituksesta antaa SuLVIn hallitus, joka myös päättää muutoksista näihin sääntöihin. Yllä olevat säännöt on SuLVIn hallitus vahvistanut vuonna 1998 ja tarkentanut 2017.

SUOMEN LVI-LIITON HUOMION- JA KIITOLLISUUDEN OSOITUKSET

1. Kiitollisuuden osoituksena SuLVIn, sen jäsenyhdistyksen tai koko LVI-alan hyväksi tehdystä työstä voi SuLVIn hallitus myöntää henkilölle, yhdistykselle tai yhteisölle liiton viirin tai SuLVI-mitalin.

2. Huomion- ja kiitollisuuden osituksena erittäin arvokkaasta työstä SuLVIn, sen jäsenyhdistyksen tai koko LVI-alan hyväksi voi liiton hallitus myöntää henkilölle, yhdistykselle tai yhteisölle liiton viirin hopealaatoin tai SuLVI-veistoksen.

3. Esityksen myöntämisestä voi tehdä jäsenyhdistyksen hallitus tai SuLVIn hallituksen jäsen.

4. Mikäli myöntäminen tapahtuu jäsenyhdistyksen esityksen perusteella, suorittaa jäsenyhdistys valmistus- ja lähetyskuluja vastaan summan, jonka hallitus määrää.

5. Merkkipäiväonnittelujen yhteydessä liitto voi osoittaa kiitollisuuttaan myös henkilökohtaisin käynnein, sähkein, adressein tai henkilökohtaisin lahjoin.

6. SuLVIn ja jäsenyhdistyksen puheenjohtajalla ja SuLVIn hallituksen puheenjohtajalla on virkakautenaan oikeus käyttää puheenjohtajan käätyjä toimialaansa liittyvissä tilaisuuksissa.  Liiton puheenjohtajan käädyt ovat suuren ansiomerkin muotoiset kullattuna, SuLVIn hallituksen puheenjohtajan käädyt samat hopeoituna ja jäsenyhdistyksen puheenjohtajan käädyt ansiomerkin muotoiset hopeoituna, kaikki ketjuin. Käätyjen merkkiosaan kaiverretaan yhdistyksen nimi ja perustamisvuosi ja lenkkeihin puheenjohtajat ja heidän toimiaikansa.

7. Jäsenyhdistyksillä voi olla SuLVIn kokouksen hyväksymän mallin mukainen viiri, jonka jakamisperusteina soveltuvin osin käytetään näitä sääntöjä.

8. SuLVIn hallitus antaa näitä sääntöjä koskevat lähemmät ohjeet ja päättää näiden sääntöjen muuttamisesta ja jakamistilaisuuksista. Yllä olevat säännöt on SuLVIn hallitus vahvistanut vuonna 1998.

SÄÄNNÖT SULVIN MERKIN KÄYTÖSTÄ

Suomen LVI-liitto SuLVI ry:llä, jäsenyhdistyksillä, näiden jäsenillä sekä hallituksen hyväksymillä yhteisöillä on oikeus käyttää yhteisömerkkinä SuLVIn kuviomerkkiä (seuraavassa LVI-yhteisömerkki).

Henkilöjäsenillä on oikeus käyttää LVI-yhteisömerkkiä vain henkilökohtaisissa kirjelomakkeissa ja käyntikorteissa tms. välittömästi nimeensä liittyvänä. Henkilöjäsen ei saa käyttää LVI-yhteisömerkkiä mainonnassa tai PR-toiminnassa, erityisesti ei yrityksen nimeen liittyvänä.

Yhteistoimintajäsenillä on oikeus käyttää LVI-yhteisömerkkiä hallituksen hyväksymällä tavalla.

Hallituksella on oikeus kieltää merkin käyttö joko kokonaan tai tietyiltä osin. Jäsenellä on oikeus saattaa kielto liiton kokouksen käsiteltäväksi ilmoitettuaan siitä kirjallisesti hallitukselle 30 päivän kuluessa kieltopäätöksestä tiedon saatuaan.

Merkin käyttöoikeus lakkaa, jos merkin käyttöön oikeutettu eroaa tai tulee erotetuksi.

Jos henkilö tai yhteisö, jolla ei ole oikeutta käyttää merkkiä, käyttää sitä huomautuksesta huolimatta, voidaan kieltoa rikkonut velvoittaa maksamaan vahingonkorvausta liiton kokouksen harkinnan mukaan.

Näiden sääntöjen muuttamisesta päätetään liittovaltuuston kokouksessa. Sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että päätöstä on kannattanut vähintään 2/3 liittovaltuuston kokouksessa annetuista äänistä.

Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia ja liiton sääntöjä.