Tervetuloa yhdistystoimintaan!

Tämä yhdistystoiminnan sivu on tarkoitettu erityisesti SuLVIn jäsenyhdistysten toimihenkilöiden käyttöön. Olemme koonneet sivulle vinkkejä ja ohjeita, jotka auttavat sinua yhdistystoiminnassasi.

Yhdistystoiminta on jäsenten yhteistä toimintaa sinua kiinnostavan asian puolesta. Voit vaikuttaa omaan alaasi ja toimia oman yhteisösi hyväksi. LVI-alan ammattilaisten verkostoitumisen kannalta yhdistysten järjestämät tapaamiset ja retket ovat tärkeitä tapahtumia. Ja yhdistyksissä tarvitaan ihmisiä, jotka haluavat järjestää yhteistä tekemistä. 

Kiitos sinulle aktiivisuudestasi!

Oppaita ja ohjeita yhdistyksen hallitustyöskentelyyn

Ilmoita jäsenyhdistysten toimihenkilö- ja kokoustiedot verkkolomakkeella

Täytättehän lomakkeen huolellisesti Jäsenyhdistysten toimihenkilö- ja kokoustiedot -lomakkeeseen. Tiedot ovat meille tärkeitä laskutuksessa ja viestinnässä! Neuvoja saatte tarvittaessa SuLVIn toimistosta sulvi(at)sulvi.fi.

Covid -19 virus

Suomen hallitus on linjannut viruksen leviämisen ehkäisemiseksi useita linjauksia, jotka vaikuttavat myös yhdistystoimintaan. Sääntömääräisten kevätkokousten osalta yhdistysten täytyy ensisijaisesti toimia omien sääntöjensä puitteissa sekä noudattaa yhdistyslakia.

Yhdistyksen hallituksen kokoukset voidaan järjestää etäkokouksina, mikäli kaikilla hallituksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua etäkokoukseen eikä etäkokouksen pitämistä ole erikseen yhdistyksen säännöissä kielletty.

Sääntömääräisten kokousten lisäksi voidaan myös pitää ylimääräinen kokous. Ylimääräistä kokousta tarvitaan, jos sääntömääräisessä kokouksessa ei jostain syystä saada käsiteltyä kaikkia sille määrättyjä asioita (esimerkiksi tässä tilanteessa kokoontuminen ei ole mahdollista pandemian vuoksi ja etäkokous ei ole mahdollista). Suomen LVI-liiton suositus kokouksiin koronaviruksen aikana.

Vinkkejä ja tukea yhdistyksen varainhankintaan

Yhdistystoiminnan tarkoitus ei ole kerätä varoja, vaan yhdistää saman aatteen tai ammatin henkilöitä yhteen. Varoja kuitenkin täytyy kerätä, sillä toiminnasta kertyy kuluja, jotka täytyy kattaa. Hallituksen talousarvio antaa suunnan hankittaville varoille, mutta ideointi ja suunnittelu voi kuulua vaikka koko jäsenistölle. Varainhankinta on monimuotoista: jäsenmaksut, lahjoitukset, testamentit, myyjäiset, yritysyhteistyö, kolehdit, arpajaiset ja joukkorahoitus ovat erilaisia tapoja rahoittaa yhdistyksen toimintaa. Lue lisää.

Tee tapahtuma, järjestä tilaisuus

Ulkoisia linkkejä ja hyödyllisiä vinkkejä

Tulorekisteri – yhdistykset ja säätiöt. Tulorekisteri koskee kaikenlaisia yhdistyksiä, myös yleishyödyllisiä tai rekisteröimättömiä yhdistyksiä ja säätiöitä, jotka maksavat palkkoja tai muita ansiotuloja. Kts. myös Usein kysyttyä -sivu.

Tutustu myös Patentti- ja rekisterihallituksen Yhdistys-sivuihin, niille on koottu paljon hyödyllistä tietoa.

Kansalaisyhteiskunta.fi -sivusto palvelee suomalaisia kansalaisjärjestöjä ja niiden toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä. Sivusto antaa sekä perustietoa suomalaisesta kansalaisyhteiskunnasta että nostaa esiin alan ajankohtaisia teemoja ja julkaisuja.