Varainhankinta on tärkeää tuloa

Yhdistystoiminnan tarkoitus ei ole kerätä varoja, vaan yhdistää saman aatteen tai ammatin henkilöitä yhteen. Varoja kuitenkin täytyy kerätä, sillä toiminnasta kertyy kuluja, jotka täytyy kattaa. Hallituksen talousarvio antaa suunnan hankittaville varoille, mutta ideointi ja suunnittelu voi kuulua vaikka koko jäsenistölle.
Varainhankinta on monimuotoista: jäsenmaksut, lahjoitukset, testamentit, myyjäiset, yritysyhteistyö, kolehdit, arpajaiset ja joukkorahoitus ovat erilaisia tapoja rahoittaa yhdistyksen toimintaa.

1. Jäsenmaksut

Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu muodostuu SuLVIn osuudesta ja jäsenyhdistyksen osuudesta.
Jäsenille välitämme alan uusimmat uutiset ja tarjoamme mahdollisuuden vaikuttaa omaan toimialaan mm. lausuntojen muodossa. Jäsenyhdistyksen toiminnan myötä tutustuu oman alueen ammattilaisiin, vapaa-ajan ja ammatillisen kehittymisen myötä.
Yhteistoimintajäseninä meillä on organisaatioita, jotka haluavat tukea alaa. Maksuaan vastaan he saavat näkyvyyttä lehdessä, tapahtumissa ja muita pieniä etuja. Liitolla voi olla myös kannatusjäseniä, jotka voivat olla hallituksen hyväksymä yhteisö tai henkilö.

2. Tapahtumat

Erilaiset ohjelmalliset tilaisuudet ja kilpailut voi järjestää omalle jäsenistölle tai yleisölle. Pienimuotoisissa tapahtumissa ei ole ilmoitusvelvollisuutta, mutta viranomaisohjeistukset ja vaatimukset kannattaa varmistaa hyvissä ajoin oman paikkakunnan viranomaisilta. Jos tapahtumassa soitetaan musiikkia, tietoa luvista ja korvauksista saa Gramexin ja Teoston verkkosivuilta. Järjestötietopalvelun (www.jelli.fi) sivustolle on koottu ohjeita ja oppaita tapahtumien järjestämiseen.

3. Myyjäiset ja tuotteiden myynti

Elintarvikkeiden myynnissä pienet toimijat on vapautettu ilmoitusvelvollisuudesta. Evira on laatinut taulukon, milloin vaaditaan esimerkiksi hygieniapassi. Tuotemyynnissä mahdolliset veroseuraamukset kannattaa selvittää etukäteen. Tuloverolain mukaan yleishyödyllinen yhteisö voi verovapaasti myydä mm. jäsenlehtiä, adresseja, merkkejä, kortteja, viirejä. Myöskin kirpputoritoiminta on verovapaata, vaikka se järjestettäisiin pysyvästä liikepaikasta, kunhan myytävät tavarat on saatu lahjoituksina ja tavaroille on tehty ainoastaan vähäistä kunnostusta (Verotusohje yleishyödyllisille yhteisöille).

4. Arpajaiset, arvauskilpailut ja bingo

Arpajaislailla arpajaisista, tavara-arpajaisista, arvauskilpailuista, bingosta ja pienarpajaisista. Luvista ja tilitysvelvollisuuksista tietoja saa oman paikkakunnan poliisilaitokselta. Lupaa ei tarvita, jos arpojen yhteenlaskettu myyntihinta on enintään 2 000 euroa ja jos arpojen myynti ja voittojen jako tapahtuu samassa tilaisuudessa.

5. Palvelutoiminta

Vapaaehtoisvoimin tehty palvelu on hyvä mahdollisuus hankkia paitsi rahoitusta, myös näkyvyyttä omalla toiminta-alueella. Toteuttaminen vaatii aktiivisuutta ja yhteistyötä jäseniltä. Erilaisten tapahtumien puhtaanapito, tienvarsien siivous on yleisin tapa kerätä varoja, mutta kannattaa hyödyntää myös yhdistysten jäsenten erityisosaamista ja taitoja. Kuntien hankintayksiköillä voi olla laadittu omat ohjeistuksensa pienhankintojen osalta. Toiminta on veronalaista elinkeinotoimintaa, jos se on jatkuvaa ja se kilpailee yritysten tarjoamien palvelujen tai yritysten myymien tavaroiden kanssa.

6. Projektirahoitus

Yhdistys voi hakea hankkeen tai projektin toteuttamiseen erillisrahoitusta. www.kansalaisyhteiskunta.fi/rahoitushakemisto on koonnut yhteen hakemiston, josta hankkeelle voi etsiä sopivaa rahoittajaa.

Varainhankkijan tärkeät lait ja ohjeet

 

Julkaistu Talotekniikka-lehden välissä ilmestyvässä Suomen LVI-liiton jäsenliitteessä 5/2017