Miten saada uusia jäseniä jäsenyhdistysten toimintaan?

Mieti ensiksi miksi itse olet liittynyt mukaan yhdistykseen? Syy, joka on motivoinut sinua, voi suurella todennäköisyydellä motivoida muitakin. Yleisesti ottaen ihmisillä on tarve kuulua joukkoon ja usein moni on liittynyt mukaan niinkin yksinkertaisesta syystä, että häntä on mukaan pyydetty.

Jos jäsenhankinta on ajankohtaista, kannattaakin tarkastella ensin ketä jäseninä on jo, miksi he ovat tulleet toimintaan mukaan ja mistä asioista he ovat kiinnostuneita. Asiaa voi aivan hyvin suoraan kysyäkin. Joukkoon kuulumisen lisäksi ihmiset neuvovat toisiaan usein todella mielellään.

Kun tiedätte mahdollisimman tarkasti, millaisia ja keitä potentiaaliset jäsenet ovat, voitte lähteä suunnittelemaan, mistä heidät tavoittaisi. Heitä voi löytyä omalta työpaikalta, tuttavapiiristä tai paikallistapahtumista.

Myös tavoitteiden asettaminen ja ylös kirjaaminen helpottaa jäsenhankintaa. Voitte esimerkiksi paikallisyhdistyksessänne sopia, että pyritte seuraavan vuoden aikana kasvattamaan jäsenmäärää 30 % ja merkitä vuosikelloon, missä ja milloin aiotte jäseniä pyytää mukaan. Sopikaa yhdessä merkkipaaluista ja käykää jokaisessa kokouksessa lyhyesti läpi, miten kunkin jäsenhankinta etenee ja jakakaa positiivisia kokemuksia.

Suunnitelkaa etukäteen lyhyt ”hissipuhe” siitä, mitä jäsenyydestä kerrotte, kun kohtaatte potentiaalisen jäsenen.

Miksi uusien jäsenten mukaan saaminen on tärkeää?

Jäsenhankintaa ei kannata nähdä vain siitä näkökulmasta, että jäsenet ja jäsenmaksut mahdollistavat yhdistyksen toiminnan. Uusien jäsenten löytäminen kannattaa itsessään nostaa yhdistyksen toiminnan keskeiseksi tavoitteeksi ja toimintamuodoksi.

Miksi? Koska pitkällä tähtäimellä jäsenet ovat yhdistyksen tärkein resurssi ja uudet ihmiset pitävät toiminnan elävänä.

Uudet ihmiset tuovat myös mukanaan kokonaan uusia verkostoja, joista hyötyvät pitkällä tähtäimellä kaikki. Tietty vapaus suunnitella oman näköistä toimintaa alusta saakka saa usein uusia ihmisiä mukaan. Tietysti kaikki eivät halua itse suunnitella yhdistyksen työtä, joten uusille jäsenille kannattaa miettiä etukäteen myös valmiita tehtäviä ja mukana olon paikkoja.

Miten saamme konkretisoitua ehkä abstraktinkin jäsenyyden?

Millainen maailma olisi, jos teitä ei olisi? Tämä kysymys auttaa teitä hahmottamaan, mitä juuri te teette ja muut eivät. Nämä asiat ovat niitä syitä, miksi teitä tarvitaan. Faktojen lisäksi kannattaa myös miettiä, minkälaisia asioita ylläpidätte. Yhteenkuuluvuuden tunnetta? Vahvoja verkostoja? Ammattitaitoa ja –ylpeyttä?

Mistä kumpuavat ne asiat, jotka jäsenyyden kautta tulevat mahdollisiksi? Jäsenyyden etuja kannattaakin pukea esimerkkien muotoon ja kertoa jäsenhankinnan yhteydessä esimerkiksi muiden jäsentenne tarinoita ja miksi he kuuluvat yhdistykseen.

Elisa Vepsäläinen

Kirjoittaja toimii mm. Vaikutusten arvioinnin ja varainhankinnan asiantuntijana Indira Helsingissä.

Juttu on alunperin julkaistu Talotekniikka-lehden välissä ilmestyvässä Suomen LVI-liiton jäsenlehdessä 26.1.2017