Tilaa ilmanvaihdon kuntotutkimus

Vanheneva rakennuskanta ja niissä olevat verkostot ja laitteet ovat yksi korjaustarvetta aiheuttava tekijä Suomessa. Korjaustoimien oikea-aikaisuuden varmistamiseksi on syytä useimmiten tehdä kuntotutkimus. Ilmanvaihdon kuntotutkimuksessa (IV-kuntotutkimus) selvitetään ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien käyttökelpoisuus, annetaan arvio sen jäljellä olevasta käyttöiästä ja korjaustarpeesta. Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien kuntotutkija on erikoistunut selvittämään rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmien kuntoa.

Huonosti toimivan ilmanvaihdon merkkejä ovat

 • asukkaiden väsymys ja päänsärky
 • iho-, silmä- ja hengitystieoireet
 • sisäilman tunkkaisuus tai korkea CO -pitoisuus
 • sisäilmassa ulkoilman epäpuhtauksia, kuten katupölyä hajuja tai epäpuhtauksia muista asunnoista tai tiloista
 • vedon tunne
 • ulko-oven avaaminen on hankalaa
 • kylpyhuone ei kuivu suihkun jälkeen riittävän nopeasti
 • ikkunat huurtuvat asunnon sisäpuolelta
 • ilmanvaihdosta aiheutuu melua.

Milloin kuntotutkimus kannattaa teettää?

 • Kiinteistölle on tehty kuntoarvio, jossa suositellaan tarkempaa tutkimusta.
 • Asunnossa tai asunnoissa on todettu sisäilmaongelma, joka täytyy selvittää.
 • Energiatodistuksen laadinnan tai energiakatselmuksen yhteydessä on todettu tutkimuksen tarve tai kiinteistön energiatehokkuutta halutaan parantaa.
 • Tiloissa on huomattu epäpuhtauslähteitä ja niiden aiheuttamia pitoisuuksia sisäilmassa.
 • Suunnitteilla on laaja putki- tai julkisivuremontti.

Mitä hyötyä kuntotutkimuksesta on?

Suunnitelmallisessa kiinteistönpidossa hyödynnetään kuntotutkimuksia korjauksia pohdittaessa. Kuntotutkimus kertoo konkreettisesti:

 • Mitä asioita tulisi korjata ja parantaa, jotta sisäilman laatutasoa eli asumisviihtyvyyttä voitaisiin parantaa.
 • Ilmanvaihtojärjestelmän jäljellä olevan teknisen käyttöiän.
 • Mahdollisuudet parantaa käyttöä ja ylläpitoa ja tätä kautta ylläpitää hyvää asumisviihtyvyyttä sekä ennakoida tulevia käyttö- ja kunnossapitokuluja.
 • Ilmanvaihtojärjestelmän nykytilan selvittäminen antaa mahdollisuuden toteuttaa korjaustoimenpiteitä hallitusti, jolloin ei yli- tai alikorjata suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja olemassa olevaan ilmanvaihtojärjestelmään.

Miten tilaan IV-kuntotutkimuksen?

Kun olet tilaamassa IV-kuntotutkimusta, varmista ensin kuntotutkimuksen tarve ja kokoa kaikki tehtävään vaadittavat, olemassa olevat asiakirjat. Tarjouspyyntöön kannattaa määritellä IV-kuntotutkimuksen sisältö, laajuus, raportointitapa ja kuntotutkijan valintakriteerit.

Pyydä tarjouspyynnössä

 • tiedot kuntotutkijan pätevyyksistä
 • hinta kuntotutkimuksen perusosasta
 • veloitusperusteet yksityiskohtaisista kuntotutkimuksista mittauksineen.

Hyödynnä asuinrakennuksille laaditun kuntotutkimusohjeen tarjouspyyntömallia ja tee kuntotutkimuksesta aina kirjallinen sopimus.

Tarvitset lähtötiedoiksi vähintään

 • ajantasaiset IV-piirustukset
 • huoltokirja tai käyttö- ja huoltosuunnitelma
 • piirustukset ja muut tiedot järjestelmään käytön aikana tehdyistä muutoksista.

Mahdollisesti myös

 • energiakatselmusraportti
 • kuntoarvio- tai kuntotutkimusraportti
 • luettelo tehdyistä korjauksista
 • luettelo viihtyvyystekijöihin liittyvistä käyttäjävalituksista.

Mistä löydän pätevän kuntotutkijan?

Kuntoarvioijille ja kuntotutkijoille on olemassa henkilöpätevyyspalvelu.
FISE on neutraali toimija, jonka toimintaa ei ohjaa kaupalliset, taloudelliset tai puolueelliset tekijät. Pätevyys on ammattitaidon riippumaton ja puolueeton arvio.
FISE ylläpitää pätevyysrekisteriä ja myös rakennusvirhepankkia, jonka tavoitteena on edistää tietoutta hyvän rakennustavan mukaisista korjaustavoista ja jakaa tietoa virheellisistä tai riskejä sisältävistä rakenne- ja taloteknisistä ratkaisuista.

Mikä on kuntotutkimuksen ja kuntoarvion ero?

Kuntoarviossa arvioidaan pääasiassa aistienvaraisesti rakennusosien, laitteiden ja asennusten kunto. Kuntoarvio toteutetaan rakennus-, LVI- ja sähköteknisten asiantuntijoiden yhteistyönä. Tavoitteena on edistää kiinteistön kunnossapitoa ja oikein ajoitettuja korjaustoimenpiteitä.

Kuntotutkimuksessa taas selvitetään tarkemmin rakennuksen jokin järjestelmä tai laitteisto ja se edellyttää yleensä rakenteiden avaamista. Kuntotutkimuksessa tutkitaan tarkasti tutkittavan rakenteen, järjestelmän tai laitteiston kunto ja annetaan arvio sen jäljellä olevasta käyttöiästä ja korjaustarpeesta.

Lisätietoa tarvittavista asiakirjoista ja itse kuntotutkimuksesta saat asuinrakennusten IV-kuntotutkimuksen ohjeesta. IV-kuntotutkimuksen ohjeen löydät osoitteesta sulvi.fi/iv-kuntotutkimushanke.