Kommentoi 2.9.2019 mennessä: ilmastoa, ilmastonmuutosta ja ilmastotietoista suunnittelua käsittelevät RT-ohjekorttiehdotukset

Ilmastolla on suuri vaikutus materiaalien kestävyyteen, mikä tulee huomioida rakennusten ja rakenteiden suunnittelussa. Kasvillisuus vaikuttaa paikallis- ja pienilmastoon, mitä voidaan hyödyntää monin tavoin suunnittelussa.

Rakennustietosäätiö RTS pyytää kommenttejanne neljään ohjekorttiin. Kerro mielipiteesi tällä lomakkeella 2.9.2019 mennessä ja koostamme kommenteista yhteisen lausunnon Rakennustietosäätiölle.

RTS 19:20 Ilmasto. Perustietoa suunnittelijalle

RTS 19:20 Ilmasto. Perustietoa suunnittelijalle on osa Ilmastotietoinen suunnittelu RTohjesarjaa, joka kattaa neljä itsenäistä ohjekorttia.

Kortissa tarkastellaan ilmasto- ja sääilmiöitä Suomessa rakentamisen
ja rakennetun ympäristön näkökulmasta. Ohjekortti on tarkoitettu kaikille
rakennushankkeen osapuolille. Aiheena ovat ilmaston tekijät Suomessa, ilmaston vaikutus materiaaleihin, kasvillisuuden ja vesistöjen vaikutus ilmastoon, sekä listaus lisäkirjallisuudesta.

RTS 19:20 ohjekorttiehdotus. Ilmasto. Perustietoa suunnittelijalle ohjekorttiehdotus (pdf)

RTS 19:21 Ilmastonmuutos. Hillintä ja sopeutuminen rakennetussa ympäristössä

RTS 19:21 Ilmastonmuutos. Hillintä ja sopeutuminen rakennetussa ympäristössä -ohjekortissa tarkastellaan ilmastonmuutosta sekä keinoja sen hillintään ja siihen sopeutumiseen rakennetussa ympäristössä. Ohjeet on tarkoitettu kaikille
rakennushankkeen osapuolille.

Kortissa käsitellään ilmastonmuutoksen syitä ja sen hillitsemistä alue- ja yhdyskuntatasolla sekä rakennustasolla (rakennuksen hiilijalanjälki, energiatehokkuus, uusiutuvat energiamuodot jne..). Lisäksi kortissa käsitellään ilmastonmuutoksen vaikutuksia Suomessa ja ilmastonmuutokseen sopeutumista alue- ja yhdyskuntatasolla sekä rakennustasolla.

RTS 19:21 ohjekorttiehdotus. Ilmastonmuutos. Hillintä ja sopeutuminen rakennetussa ympäristössä (pdf)

RTS 19:22 Ilmastotietoinen suunnittelu. Maankäyttö

RTS 19:22 Ilmastotietoinen suunnittelu. Maankäyttö -ohjekortissa tarkastellaan paikallisilmastoon vaikuttavia tekijöitä, hyvän pienilmaston luomista sekä muuttuvan ilmaston ja sään vaikutuksiin varautumista keinoin alue- ja yhdyskuntasunnitteussa. Ohjeet on tarkoitettu kaikille rakennushankkeen osapuolille.

Ilmastotietoinen suunnittelu huomioi alueen paikallis- ja pienilmasto-olosuhteet ja pyrkii vaikuttamaan niihin suotuisasti. Ennustetut muutokset ilmastossa huomioidaan ja niihin pyritään sopeutumaan. Ilmastonmuutoksen seurauksena suunnittelu monimutkaistuu, kun tavoitteet voivat olla osin ristiriitaisia sään äärevöityessä. Esimerkiksi helteiden lisääntyessä varjostus ja ilman liikkuminen korostuvat, korkean rakentamisen tuodessa oman
lisänsä huolellisine tuuliolosuhteiden tutkimisineen.

Ilmastotietoisella suunnittelulla pyritään pienentämään ilmastonmuutoksesta koituvia äärevöityvän sään vaikutuksia ja luomaan kestävää ja miellyttävää asuin- ja toimimisympäristöä. Puisto voi viilentää paahteista kaupunkia jopa kilometrin etäisyydellä. Sateiden lisääntyessä viherkatot ja piha-alueiden käsittely auttavat hulevesien hallinnassa.

RTS 19:22 ohjekorttiehdotus. Ilmastotietoinen suunnittelu. Maankäyttö (pdf)

RTS 19:23 Ilmastotietoinen suunnittelu. Rakennussuunnittelu

RTS 19:23 Ilmastotietoinen suunnittelu. Rakennussuunnittelu -ohjekortissa tarkastellaan pienilmastoon vaikuttavia tekijöitä, hyvän pienilmaston luomista ja muuttuvan ilmaston vaikutuksiin varautumista rakennussuunnittelussa ja siihen liittyvässä piha- ja korttelitason suunnittelussa. Ohjeet on tarkoitettu kaikille rakennushankkeen osapuolille ja ohjekortti tarjoaa käytännön ohjeita rakennusten ja niiden lähiympäristön suunnitteluun.

Pienilmastolla tarkoitetaan havaittavissa olevien, koettuun miellyttävyyteen vaikuttavien valo-, lämpö-, tuuli- ja kosteusolosuhteiden yhteisvaikutusta. Ilmastotekijöitä, joihin pyritään vaikuttamaan tai sopeutumaan, ovat

  • aurinko: luonnonvalo, ylilämpeneminen, säteilyrasitus
  • tuuli ja ilmanlaatu
  • sade, sisältäen kosteusrasituksen, hulevedet, tulvat, lumen ja liukkauden.

RTS 19:23 ohjekorttiehdotus. Ilmastotietoinen suunnittelu. Rakennussuunnittelu (pdf)

Alkuperäinen lausuntopyyntö Rakennustietosäätiön sivuilla.

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi