IV-kuntotutkimus pitkän aikavälin korjausrakentamisen strategiassa

Kunnossapidon tueksi on tarjolla kattavasti työkaluja ja malleja. Lähde: Suomen pitkän aikavälin korjausrakentamisen strategia, ym.fi

Suomen pitkän aikavälin korjausrakentamisen strategia linjaa kustannustehokkaat keinot, joilla olemassa oleva rakennuskanta saatetaan erittäin energiatehokkaaksi ja vähähiiliseksi vuoteen 2050 mennessä. Strategian mukaan energiatehokkuuden parantaminen vähentää päästöjä yhteensä 20 prosenttia. Muiksi kustannustehokkaiksi keinoiksi on tunnistettu poistuma ja tilatehokkuus, sekä luopuminen fossiilista energialähteistä lämmöntuotannossa.

Julkaisimme toukokuussa yhdessä Motivan kanssa jutun, jossa kannustimme IV-järjestelmien kuntotutkimukseen. Kerroimme, että ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän kuntotutkimus on perusteltua tehdä aina, kun ilmanvaihdossa tai sisäilmaolosuhteissa epäillään tai on havaittu puutteita. Toimiva IV-järjestelmä on myös rakennuksen energiatehokkuuden kannalta tärkeä tekijä, ja niiden kuntotutkimus onkin määritelty pitkän aikavälin korjausrakentamisen strategiassa yhdeksi kunnossapidon työkaluksi.

Opiskele ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän kuntotutkijaksi

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien kuntotutkijoille on siis selkeä tarve. Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien kuntotutkijan koulutus koostuu ennakkotehtävästä, kolmesta lähipäivästä, sekä harjoitustehtävänä toteutettavasta kuntotutkimuksesta. Koulutuksen jälkeen on mahdollista hakea kuntotutkijan pätevyyttä. Koulutusta tarjoaa Suomen LVI-liitto ja pätevyyttä haetaan FISE Oy:stä. Seuraava koulutus järjestetään 15.-16.9. ja 29.10.2020 Vantaalla, ilmoittaudu viimeistään kaksi viikkoa ennen.

Ilmoita tietosi!

Suomen pitkän aikavälin korjausrakentamisen strategiassa esitellään myös suositus parantaa suunnittelijoiden saatavuutta sekä käyttöä etenkin asuinrakennusten korjaushankkeissa. Suomen LVI-liitto tarjoaa jäsenyhdistysten henkilöjäsenille ja heidän yrityksilleen, jotka tarjoavat suunnittelupalveluita, maksuttomana palveluna mahdollisuuden ilmoittaa tietonsa ”Löydä LVI-suunnittelija” -palvelussa. Vielä toistaiseksi kokoamme tietoja, mutta palvelun laajentuessa kehitämme listan kattavammaksi.

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi