Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän kunto kannattaa selvittää

Sisäilmaongelmien takana on yleensä monia syitä, joiden selvittämiseksi joudutaan rakennuksessa tekemään erilaisia selvityksiä ja mittauksia. Oli rakennuksessa sitten selvä sisäilmaongelma tai häiriöitä ilmanvaihdossa, kannattaa itse ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän kunto selvittää.

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän kuntotutkimus on perusteltua tehdä aina, kun ilmanvaihdossa tai sisäilmaolosuhteissa epäillään tai on havaittu puutteita. Se on tärkeä työkalu myös energiatehokkuuden parantamisessa.

Kuntotutkimus sopii hyvin myös toteuttavaksi energiakatselmuksen jälkeen, etenkin jos kohteessa havaitaan katselmuksen yhteydessä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien toimintaan liittyviä ongelmia. Lisäksi kuntotutkimuksella voidaan hyvin selvittää tarkemmin ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmiin liittyviä säästöehdotuksia, kertoo johtava asiantuntija Harri Heinaro Motiva Oy:stä.

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien kuntotutkimuksella selvitetään järjestelmien käyttökelpoisuus, korjaustarve ja parantamismahdollisuudet. Kuntotutkimus on kaksivaiheinen; ensin tarkastetaan asiakirjat ja tehdään järjestelmien yleisarviointi ja tarkastus.

Yleisarvioinnin jälkeen suunnitellaan tarkentavat laite- tai komponenttikohtaiset selvitykset ja mittaukset tarpeen mukaan – näin päästään pureutumaan järjestelmän niihin kohtiin, joissa on havaittu ongelmia. Monessa tapauksessa jo yleisarvioinnin aikana selviävät syyt järjestelmän toimintaongelmiin ja ne päästään nopeasti korjaamaan. Tällaisia ovat olleet mm. asuinkerrostalojen painesuhdeongelmat, jotka huomataan jo perustarkastuksessa.

”Ilmanvaihto on tärkeä osa rakennusta ja on tärkeää, että se toimii oikein, jotta sisäilma on puhdasta ja se vaihtuu riittävän usein. Ilmanvaihto huolehtii omalta osaltaan myös siitä, että rakennuksen osiin ei pääse kertymään kosteutta tai sisäilmaongelmia aiheuttavia epäpuhtauksia”, korostaa Suomen LVI-liiton toiminnanjohtaja Samuli Könkö.

Myös energiatehokkuuden kannalta toimiva ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmä on tärkeä tekijä: energiatehokkuus ei ole vain energiansäästöä: energiankäytön ja hyvän sisäilman tulee olla tasapainossa. Ilman tulee vaihtua, vaikka rakennuksessa ei olisi toimintaa – näin itse rakennus pysyy kunnossa. Jos ongelmia ilmenee, käytetään niiden ratkaisemiseen usein turhaan energiaa – ilmanvaihdon asetusarvoja muutetaan, vaikka todellinen ongelma olisikin ratkaistava jollain muulla tavalla.

”Toimivalla ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmällä on mahdollisuus ylläpitää rakennuksessa hyvää sisäilmastoa maltillisella energiankäytöllä. Kuntotutkimus auttaa järjestelmän mahdollisten korjaustarpeiden selvittämisessä, ja antaa myös tietoa siitä, miten järjestelmää olisi parannettava, jotta se toimisi tehokkaammin”, muistuttaa Heinaro.

Kuntotutkijaksi aikovalle tarjolla koulutusta

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien kuntotutkijan koulutus koostuu ennakkotehtävästä, kolmesta lähipäivästä, sekä harjoitustehtävänä toteutettavasta kuntotutkimuksesta. Koulutuksen jälkeen on mahdollista hakea kuntotutkijan pätevyyttä. Koulutusta tarjoaa Suomen LVI-liitto ja pätevyyttä haetaan FISE Oy:stä.

”Koulutusta on järjestetty jo useamman vuoden ajan ja koulutukseen on osallistunut jo liki 100 henkeä”, kertoo Samuli Könkö. Pätevyyttä on voinut FISEstä hakea vuodesta 2016 alkaen.

Siirry Suomen LVI-liiton koulutuskalenteriin.

 

Teksti: Kirsi-Maaria Forssell
Asiantuntija | Kiinteistöjen energiatehokkuus
MOTIVA OY

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi