Ajankohtaista 3/2020

Maaliskuun aikana otettiin käyttöön Korona-viruksen leviämisen ehkäisemiseksi useita linjauksia, jotka vaikuttivat myös yhdistystoimintaan. Sääntömääräisten kevätkokousten osalta kehotimme järjestämään yhdistyksen hallituksen kokoukset etänä, mikäli kaikilla hallituksen jäsenillä on siihen mahdollisuus eikä etäkokouksen pitämistä ole erikseen yhdistyksen säännöissä kielletty. Sääntömääräisten kokousten lisäksi voidaan myös pitää ylimääräinen kokous myöhemmin määrättävänä aikana.

Syksystä tuleekin näillä näkymin vauhdikas. Suomen LVI-liiton jäsenyhdistysten puheenjohtajien kokoontuminen, eli Puheenjohtajapäivät siirtyivät syyskuulle ja Suomen LVI-liiton 90-vuotisjuhlat tammikuulle 2021. Valmiuslain käyttöönotto myös siirsi työntekijät kotitoimistoihin ja onkin mielenkiintoista nähdä miten etätyö tulee vakiintumaan pandemian laannuttua. Naistech-hankkeen työryhmässä toimiva Pirkko Harsia totesikin, että hänelle etätyö on ollut jo pitkään arkea ja yhteistyötä kartoittava palaverimme sujui Teamsin kautta mutkattomasti.

Naistech- hankkeessa rohkaistaan tyttöjä ja naisia hakeutumaan ennakkoluulottomasti tekniikan alalle. Alustavasti sovimme, että myös LVI-alan järjestöjen vetovoimahankkeessa tuotaisiin aiempaa selkeämmin esille koko teknologia-ala – tarvittava uusi työvoima ohjautuu myös LVI-alalle, kun vain saamme niin sanotusti hanan auki. Harsian mukaan yli puolet yhteishaussa kouluihin hakevat tekevät ennakkotehtävänsä SoTe-alalle. Siinä luku, joka meidän on muutettava. Etäkokouksessa talotekniikka-alaa opettavien ammattikorkeakoulujen viestijöiden kanssa yhdeksi keskeiseksi tarpeeksi nousi työelämän arkea kuvaavat sisällöt. Tulemme keräämään tätä materiaalia liiton yhteistoimintajäseniltä kevään aikana.

Kuka siis voittaa kilvan tulevasta työvoimasta? Alan on käännettävä katseensa yhä nuorempien ikäluokkien edustajiin ja oltava aktiivinen, näkyvä yhteiskunnan jäsen. Meidän on myös hyväksyttävä, että panoksille saadaan vastinetta vasta pidemmällä aikavälillä. Suomen LVI-liitto ja yhteistyöjärjestöt kannustavat alan yrityksiä esimerkiksi Naistech-hankkeen yrityskummeiksi tai Yrityskylien yhteistyökumppaneiksi. Meidän tavoitteemme on puolestaan kuluvana kautena muun muassa luoda yhteyksiä oppikirjoja kirjoittaviin tietokirjailijoihin ja opinto-ohjauksen ammattilaisiin.

Käynnissä olevia hankkeita

Teknologiateollisuus ry:n ylläpitämä MyTech-sivustolla kokoaa tietoa alan opiskelusta, ammateista ja kesätyöpaikoista. MyTech-ohjelma on suunnattu yläkouluille ja lukioille tukemaan ilmiölähtöisiä oppimisprojekteja. Ohjelmassa mm. järjestetään vierailuita alan yrityksiin.

Tila 2030 on Otava Oppimisen palveluiden ja Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan järjestöjen yhteistyössä tuottama kiinteistö- ja rakentamisalan oppimiskokonaisuus yläkouluille. Materiaali on maksuton ja oma oppimiskokonaisuutensa tai käytettävissä osina eri opintoaineita.

Yrityskylä on peruskoulun kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille suunnattu oppimiskokonaisuus työelämästä, taloudesta ja yhteiskunnasta. Maailman parhaana koulutusinnovaationa palkittu tavoittaa noin 70 000 oppilasta vuodessa ja perustuu suomalaiseen opetussuunnitelmaan. Yrityskylä on osa Talous ja nuoret TATia.

LVI-alan järjestöjen yhteisen Vetovoima-hankkeen tavoitteena on lisätä talotekniikan, erityisesti LVI-alalle hakeutuvien opiskelijoiden määrää. Hankkeen kotisivu on LVI-ala.fi. Hankkeessa tuotetaan tietoa nuorten sosiaaliseen mediaan ja verkostoille.

 

Ajankohtaista -palstaa julkaistaan Suomen LVI-liiton jäsenliitteessä, joka jaetaan jäsenille Talotekniikka-lehden välissä. Ajankohtaista on lyhyt katsaus kunkin kuluvan kauden keskeisimpiin aiheisiin.

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi