Kommentoi ympäristöministeriön asetusta eräiden rakennusten teknisten järjestelmien energiatehokkuuden vaatimuksista 30.6.2020 mennessä

Lausunnon antamista varten voit rekisteröityä ja kirjautua ympäristöministeriön lausuntopalveluun. Tarkemmat ohjeet löytyvät palvelun verkkosivuilta www.lausuntopalvelu.fi.

Voit myös vapaamuotoisemmin kirjoittaa kommenttejasi tällä lomakkeella ja Suomen LVI-liiton asiantuntija kokoaa jäsenten antamat kommentit yhteen lausunnoksi.

Asetusluonnos (pdf)

Luonnos perustelumuistioksi (pdf)

Ehdotetun asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.10.2020

Asetuksella tarkennetaan maankäyttö- ja rakennuslain energiatehokkuutta koskevan 117 g §:n teknisiä järjestelmiä koskevia vaatimuksia.

Asetuksen tavoitteena on edistää rakennuksen teknisten järjestelmien energiatehokasta toimintaa siten, että sisäilmaston laatutaso varmistetaan. Lisäksi asetuksella edistetään paikallisen sähköntuotantojärjestelmän energiatehokasta toimintaa.

Lyhyesti

Asetusta sovelletaan uuden rakennuksen rakentamiseen, rakennuksen korjaus- ja muutostyöhön sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutokseen. Uusiin rakennuksiin on asennettava itsesäätyvät laitteet. Itsesäätyvien laitteiden on säädettävä erikseen lämpötilaa kussakin huoneessa.

Jos rakennukseen suunnitellaan ja rakennetaan rakennuksen automaatio- ja ohjausjärjestelmä tai paikallinen sähköntuotantojärjestelmä, on järjestelmän täytettävä energiatehokkuuden vaatimukset. Rakennuksen automaatio- ja ohjausjärjestelmä on suunniteltava siten, että sillä pystytään ohjaamaan ja valvomaan rakennuksen energiankulutuksen kannalta keskeisiä teknisiä järjestelmiä ja laitteita. Järjestelmä on suunniteltava ja mitoitettava toimimaan yhdessä rakennuksen teknisten järjestelmien kanssa energiankäytön optimoimiseksi. Suunnittelussa ja mitoituksessa on otettava huomioon sisäolosuhteiden tavoitetasot, rakennustyyppi ja energiansäästömahdollisuus.

Erityissuunnittelijan on suunniteltava ja mitoitettava paikallinen sähköntuotantojärjestelmä
energiatehokkaaksi ottaen huomioon rakennustyyppi ja rakennuksen käyttö, energiansäästömahdollisuus, energian varastointikyky, sähköenergian kustannussäästö, paikalliset olosuhteet sekä rajoitteet, jotka voivat vaikuttaa mitoitukseen.

Ehdotuksessa käsitellään myös järjestelmän asianmukainen käyttöönotto, ohjaaminen sekä järjestelmän kokonaisenergiatehokkuuden tarkastus ja dokumentointi.

Asetusluonnos (pdf)

Luonnos perustelumuistioksi (pdf)

 

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi