LVI-suunnittelijan löytäminen saattaa olla haaste

Hieman yli puolet suomalaisista asuu erillisessä pientalossa tai rivitalossa. Tuoreen uutisoinnin mukaan pienet taloyhtiöt teettävät putkiremontteja jopa ilman suunnittelua ja rakennuslupaa. Säästäminen tai tietämättömyys johtaa helposti ongelmiin ja käy kalliiksi.

Myös Suomen LVI-liiton toiminnanjohtaja Tiina Strand tuntee putkiremontin haasteet ja hyödyt. ”Putkiremonttia tehdessä, kuten missä tahansa LVI-remontissa, on tärkeää hahmottaa rakennus kokonaisuutena. LVI-suunnitelman tavoite on mahdollisimman energia- ja kustannustehokkaasti toimiva terveellinen ja turvallinen rakennus.”

Energiatehokas rakennus ei ole tärkeää vain kuluttajan lompakon tai taloyhtiön kassan kannalta, sillä EU-maiden energiatehokkuustavoitteiden mukaisesti kaikkien rakennusten on oltava lähes nollaenergiarakennuksia vuoteen 2050 mennessä. Tämä Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi on yksi osa EU:n ilmastokriisin torjumiseen tähtäävistä yhteisistä toimista.

LVI-suunnittelijoista on pulaa jo nyt

LVI-alan järjestöt ovat usein kertoneet alaa vaivaavasta työvoimapulasta erityisten suunnittelu- ja työnjohtajatehtävissä. ”Tämä on haaste, joka saattaa omalta osaltaan vaikuttaa tilanteeseen, jossa remontteja päädytään tekemään ilman suunnitelmia. Säädösten muuttuessa ala tarvitsee entistäkin enemmän ammattilaisia varmistamaan, että saavutamme energiatehokkuustavoitteet. Toivon, että ammattiaan valitsevat nuoret huomaisivat yhä useammin, miten paljon tällä alalla voi ympäristöönsä vaikuttaa”, toteaa Strand.

Suomen LVI-liitto SuLVI ry on LVI-alan ammattilaisten henkilöjärjestö, mutta alan suunnitteluyritykset ovat SKOL ry:n, eli Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten toimialajärjestön jäseniä. Isommat taloyhtiöt löytävät LVI-suunnittelupalvelut helposti heidän verkkosivuiltaan.

Myös Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy:n ylläpitämästä rekisteristä löytää pätevyytensä osoittaneita ammattilaisia.

”Pienille taloyhtiöille ja omakotitaloasukkaille tilanne voi olla haastavampi”, myöntää Strand. ”Tietenkään näin ei ole poikkeuksetta. On paljon omakotitaloihin ja pieniin taloyhtiöihin LVI-suunnitelmia tekeviä suunnittelijoita, mutta kysynnän ansiosta heidän työtilanteensa on niin hyvä, että suosittelu tapahtuu asiakkaiden toimesta.”

Suomen LVI-liitto on harkinnut tuottavansa julkisen listauksen LVI-suunnittelupalveluita tarjoavista jäsenistään. ”Olemme tätä pohtineet. Koemme, ettei riitä, että tuotamme omille jäsenillemme palveluita. Haluamme kertoa LVI-suunnittelun merkityksestä kaikille, vaikuttaa siten remonttien onnistumiseen, rakennusten energiatehokkuuteen ja nuoriin, jotka vielä miettivät ammatinvalintaansa.”

Hyvin suunniteltu on lopulta halvempi

LVI-suunnitelman teko alkaa lähtötilanteen, tavoitteen ja aikataulun kartoittamisesta. Kaikkea ei ole pakko toteuttaa kerralla, vaan halutussa aikataulussa. Kun yhden korjaustyön teossa jättää varaukset jo tuleviin, kokonaiskustannukset laskevat.

LVI-suunnitelman pohjalta on helppo pyytää vertailukelpoisia tarjouksia ja kilpailuttaa urakoitsijoita. Etuna on myös se, että suunnittelija on puolueeton ja valitsee laitteet asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Voit myös sopia suunnittelijan kanssa, että hän toimii töiden valvojana ja varmistaa suunnitelmien mukaisen etenemisen.

Suomen LVI-liiton toiminnanjohtaja Tiina Strand haluaa korostaa hyvän LVI-suunnittelun merkitystä. ”LVI-suunnittelijan palkkio voi tuntua suurelta, mutta saattaa maksaa itsensä takaisin pitkällä aikavälillä säästyneinä elinkaarikustannuksina ja harkittuna toimintana.”

Tämä tiedote myös ePressissä.

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi