Kommentoi ympäristöministeriön opasta purkukartoituksesta sekä Purkutyöt -opasta

Muuttuneita määräyksiä ja ohjeita sovelletaan 1.1.2021 jälkeen käynnistyvissä uusissa suunnittelukohteissa.

Kommentoi ympäristöministeriön opasta purkukartoituksesta sekä Purkutyöt -opasta 24.6. mennessä.

Ympäristöministeriön opas purkukartoituksesta

Suomessa syntyy vuosittain n. 1,4 miljoonaa tonnia rakennus- ja purkujätettä. EU:n jätedirektiivi edellyttää rakennus- ja purkujätteen materiaalihyödyntämisen nostamista jäsenmaissa 70 %:iin vuoteen 2020 mennessä. Ministeriö julkaisee v. 2019 kolme opasta hallitun purkuprosessin edistämiseksi. Nyt lausunnoille annetaan näistä kaksi ensimmäistä, Purkutyöt- ja Purkukatselmus-oppaat. Kolmas, Purkutöiden hankintaopas valmistuu lausunnoille syksyllä.

Rakennus- ja purkumateriaalien parempi hyödyntäminen on rakentamisen kiertotalouden keskeisiä tavoitteita ja tärkeää myös maamme ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta. Nyt julkaistavan Purkutyöt-oppaan ja muiden purkamista koskevien oppaiden tavoitteena on purkamisen paremman valmistelun kautta luoda paremmat edellytykset materiaalien hyödyntämiselle sekä purkamiseen ja purkumateriaaleihin liittyvien haittojen ehkäisemiselle.

Ympäristöministerin opas purkukartoitukselle Luonnos
Kommentoi tällä lomakkeella purkukartoituksen opasta 24.6.2019 mennessä.
Alkuperäinen lausuntopyyntö

Ympäristöministeriön Purkutyöt -opas

Suomessa syntyy vuosittain n. 1,4 miljoonaa tonnia rakennus- ja purkujätettä. EU:n jätedirektiivi edellyttää rakennus- ja purkujätteen materiaalihyödyntämisen nostamista jäsenmaissa 70 %:iin vuoteen 2020 mennessä. Ministeriö julkaisee v. 2019 kolme opasta hallitun purkuprosessin edistämiseksi. Nyt lausunnoille annetaan näistä kaksi ensimmäistä, Purkutyöt- ja Purkukatselmus-oppaat. Kolmas, Purkutöiden hankintaopas valmistuu lausunnoille syksyllä.

Rakennus- ja purkumateriaalien parempi hyödyntäminen on rakentamisen kiertotalouden keskeisiä tavoitteita ja tärkeää myös maamme ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta. Nyt julkaistavan Purkutyöt-oppaan ja muiden purkamista koskevien oppaiden tavoitteena on purkamisen paremman valmistelun kautta luoda paremmat edellytykset materiaalien hyödyntämiselle sekä purkamiseen ja purkumateriaaleihin liittyvien haittojen ehkäisemiselle.

Ympäristöministeriön Purkutyöt -opas Luonnos
Kommentoi tällä lomakkeella 24.6.2019 mennessä
Alkuperäinen lausuntopyyntö

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi