Lausuntopyyntö: LVI-ohje-ehdotukset talotekniikan vastaanottomenettelystä

Muuttuneita määräyksiä ja ohjeita sovelletaan 1.1.2021 jälkeen käynnistyvissä uusissa suunnittelukohteissa.

Rakennustieto on lähettänyt lausunnolle ehdotukset talotekniikan vastaanottomenettelyä käsittelevistä ohje-ehdotuksista.

Ohje-ehdotuksia on lausunnolla kaksi, toinen käsittelee rakennushankkeen taloteknisten järjestelmien vastaanoton laadunvarmistusprosessia sekä esitetään siihen liittyvät toimenpiteet. Toisessa ohje-ehdotuksessa kuvataan, kuinka LVIA-järjestelmien toimivuutta valvotaan ja dokumentoidaan rakennuksen vastaanottovaiheessa.

Katso koko lausuntopyyntö ja aineistot Rakennustiedon verkkosivuilta.

Lausunnoissa pyydetään keskittymään ohjeen asiasisältöön. Lähetä kommenttisi SuLVIn lausuntoa varten Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com) 26.4.2018 mennessä.

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi