Lausuntopyyntö: kaukolämpöverkkoon liittymisestä ei voida enää määrätä asemakaavassa

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja maankäyttö- ja rakennuslain muutoksesta, jolla poistettaisiin mahdollisuus määrätä asemakaavassa, että rakennus pitää liittää kaukolämpöverkkoon.

Energiatehokkuusvaatimusten tiukentuminen sekä muiden energiatehokkaiden lämmitysmuotojen kehitys ja suosio ovat selvästi vähentäneet tarvetta ohjata lämmitystavan valintaa.

Uudistuksen tavoitteena on vähentää sääntelyä ja antaa kuluttajien valita itselleen sopiva lämmitystapa. Muutos myös tukisi vapaata kilpailua lämmitysmarkkinoilla.

Tutustu luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi maankäyttö- ja rakennuslain 57 a §:n kumoamisesta.

Lähetä kommenttisi SuLVIn lausuntoa varten Jorma Railiolle, jorma.railio(at)gmail.com 27.4.2018 mennessä.

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi