Lausunnolla LVI-ohje-ehdotukset maalämpöpumpuista

Rakennustieto on lähettänyt lausunnolle ehdotukset maalämpöpumppuja käsittelevistä ohje-ehdotuksista.

Ohje-ehdotuksia on lausunnolla kaksi, toinen käsittelee pientalojen maalämpöpumppuja ja toinen isompien kiinteistöjen lämpöpumppujärjestelmiä, jotka ovat teholuokaltaan 26 – 1000 kW. Tutustu lausuntoaineistoon.

Lausunnoissa pyydetään keskittymään ohjeen asiasisältöön. Pyydämme kommenttejanne SuLVIn lausuntoa varten 13.5.2018 mennessä osoitteella jorma.railio(at)gmail.com.

Tiesitkö että…

Kauttamme jokaisella jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa työryhmissä, kuulemistilaisuuksissa ja lausuntopyyntöjä kommentoimalla – esimerkiksi omaa työtä sääteleviin asetuksiin ja oppaisiin.

Jäseniltä ei odoteta asiakirjapohjaan täydennettyä virkakieltä, vaan kommentit voi lähettää Jorma Railiolle noin viikkoa ennen lausuntopäivää ja hän kokoaa
SuLVIn lausunnon jäseniltä saamiensa kommenttien pohjalta.

Pyynnöt kootaan SuLVIn verkkosivuille, julkaistaan jäsenkirjeessä, uutisena sekä
somessa. Tänä vuonna olemme vastaanottaneet jo lähes kymmenen kommentointipyyntöä, viime vuonna vajaa kaksikymmentä.

 

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi