Kommentoi uimahallien ja virkistysuimaloiden LVIA-suunnitteluohjeita

Kommentoi uimahallien ja virkistysuimaloiden LVIA-suunnitteluohjeita (RTS 20:3 Uimahallien LVIA-suunnittelu). Ohjekortissa käsitellään yleisten uimahallien ja virkistysuimaloiden LVIA-suunnittelua ja se on tarkoitettu uimahallien ja virkistysuimaloiden LVIA-suunnittelijoille.

Kommentoi tällä lomakkeella 30.4.2020 mennessä ja me kokoamme kommenttinne yhteiseksi lausunnoksi Rakennustiedolle.

Kommentoitava ohjekorttiehdotus (RTS 20:3) (pdf)

Lyhyesti

Suurien kosteus- ja lämpökuormien vuoksi LVIA-tekniikalla on tärkeä tehtävä uimahalleissa lämpö- ja kosteuskuormitusten aiheuttamien rakennevaurioiden estämisessä.

Uimahalleissa yleisesti esiintyvät LVIA-tekniset järjestelmät ovat

  • vesi- ja viemärijärjestelmät
  • lämmitysjärjestelmät
  • ilmanvaihto-/ilmastointijärjestelmät
  • siivouksen painepesujärjestelmät
  • rakennusautomaatio, käsittäen vedenkäsittelyn automaation liitynnät
  • jäteveden lämmöntalteenottojärjestelmät (LTO) suihku- ja huuhteluvesistä
  • lämmön syöttö allasveden lämmityslaitteille.
    Lisäksi on muita mahdollisia LVIA-teknisiin järjestelmiin liittyviä laitteita/järjestelmiä.

Uimahallin suunnitteluryhmässä erityisesti rakenteiden tiiveydestä, lämmöneristysominaisuuksista, palorajoista, vedeneristyksistä, märkätilojen viemäröinneistä (lattiakaivot ja kaadot). Kotelorakenteista suunnittelijoiden täytyy neuvotella keskenään.

Tutustu ohjekorttiehdotuksen tekstiin, esimerkkikuviin ja esimerkkikytkentöihin ja kommentoi 30.4.2020 mennessä.

 

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi