REHVA ja Eurovent: Lämmitys-, ilmanvaihto-, ilmastointi- ja jäähdytys on luettava yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiseksi toimialaksi

Eurooppalaiset järjestöt Eurovent ja REHVA julkaisivat 8.4.2020 yhteisen vetoomuksen, jossa he kehottavat viranomaisia tunnustamaan lämmitys-, ilmanvaihto- ja jäähdytysalan yritykset yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisiksi toimialoiksi. Useat valtiot ympäri maailmaa ovat COVID-19 -pandemian leviämistä hillitäkseen määränneet yhteiskunnan kannalta ei-kriittisten toimialojen yritykset suljettaviksi. Suomessa lämmitys-, ilmanvaihto- ja jäähdytysalan yritystoimintaa ei ole viranomaismääräyksellä suljettu.

Euroventin ja REHVAn vetoomus koskee HVACR (Heating, Ventilation, Air Conditioning, Refrigeration) -laitteiden valmistusta, jakelua, sekä asennus-, huolto- ja korjaustöitä. Järjestöjen mukaan HVACR-ala on merkittävä terveydenhuollon, ruoan kylmäketjujen, datakeskusten ja rakennusalan toiminnan tukena. Alan yritysten toiminnan sulkemisella tai rajoituksilla saattaa olla vakavia seurauksia COVID-pandemian aikana ja jälkeen.

Lämmitys-, ilmanvaihto-, ilmastointi- ja jäähdytyslaitteet mahdollistavat lääkkeiden ja elintarvikkeiden tuotannon, kuljetuksen ja varastoinnin, ne täydentävät ja säätävät ilmaa sairaaloissa ja ruokakaupoissa sekä varmistavat tietokeskusten ja tietoliikenneinfrastruktuurin toiminnan.

Järjestöt tukevat kaikkia pandemian hillitsemiseen tarvittavia toimenpiteitä ja rajoituksia, mutta kehottavat EU:n jäsenvaltioita koordinoimaan toimenpiteitään niin, että kriittisen infrastruktuurin osalta toimitusketjut säilyvät katkeamattomina.

COVID-19 industry shutdown must exclude HVACR businesses – Joint Eurovent-REHVA Position Paper

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi