Kommentoi RT-ohjekorttiehdotuksia PPP-mallista rakennushankkeen toteutusmuotona

Ohjekorttien tavoitteena on antaa perustietoa aiheeseen perehtymiselle PPP-mallia harkitseville julkisen sektorin toimijoille sekä muille hankemallista kiinnostuneille tahoille.

Kommentoi tällä lomakkeella 19.4.2019 mennessä. Suomen LVI-liitto kokoaa kommenteista lausunnon.

RT-ohjekorttiehdotukset

RTS 19:12 PPP-malli rakennushankkeen toteutusmuotona, PPP-mallin yleiskuvaus
RTS 19:13 PPP-malli rakennushankkeen toteutusmuotona, PPP-palvelusopimusrunko

Ohjekortissa “PPP-mallin yleiskuvaus” käsitellään PPP-mallin keskeistä käsitteistöä, pääpiirteitä ja niihin liittyviä ominaisuuksia. Tämän ohjekortin tavoitteena on antaa perustietoa aiheeseen perehtymiselle PPP-mallia harkitseville julkisen sektorin toimijoille sekä muille hankemallista kiinnostuneille tahoille. Ohjekortissa “PPP-palvelusopimusrunko” kuvataan PPP-mallin palvelusopimuksen keskeiset kohdat.

Sopimusrungon kommenttisarakkeessa esitetään taustoja, perusteluja ja vaihtoehtoisia toimintamalleja esitetylle PPP-sopimusrungolle. PPP-mallin yleiskuvauksen ohjeluonnoksen kuvat tullaan viimeistelemään julkaisuvaiheessa. Lausunnoissa pyydetään keskittymään ohjekorttiehdotusten asiasisältöön.

Katso koko lausuntopyyntö Rakennustiedon verkkosivuilta.
Kommentoi tällä lomakkeella 19.4.2019 mennessä SuLVIn lausuntoa varten.

Mitä PPP-mallilla tarkoitetaan

PPP-mallilla tarkoitetaan yksityisrahoitteista kumppanuusmallia, jolla pääasiallisesti julkinen sektori hankkii tietyn liikenne-, toimitila-, tai muun julkiseen toimintaan liittyvän palvelun, johon sisältyy investointikohteen (esim. toimitilan) suunnittelu, rakentaminen, rahoitus ja pitkäaikainen ylläpito tulosperusteisella (tyypillisesti kohteen käytettävyyteen perustuvalla) sopimuksella, jossa yksityinen palveluntuottaja vastaa sille sopimuksella siirretyistä,
hankkeeseen liittyvistä vastuista ja riskeistä. Tämän ohjekortin tavoitteena on antaa perustietoa aiheeseen perehtymiselle PPP-mallia harkitseville julkisen sektorin toimijoille
sekä muille hankemallista kiinnostuneille tahoille.

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi