Kommentoi ehdotuksia uimahallin pää-, arkkitehti- ja taloteknisen suunnittelun tehtäväluetteloiksi 7.8.2020 mennessä

Rakennustieto on lähettänyt kommentoitavaksi ohje-ehdotuksia:

  • Uimahallin pääsuunnittelun tehtäväluettelo
  • Pääsuunnittelun tehtäväluettelon PS18 soveltaminen
  • Uimahallin arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo
  • Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelon ARK18 soveltaminen
  • Uimahallin taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo, Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelon TATE18 soveltaminen.

Tehtäväluettelot sisältävät uimahallihankkeen pääsuunnittelun, arkkitehtisuunnittelun ja taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelot, jotka on tarkoitettu uimahallihankkeen pää-, arkkitehti- ja taloteknisen suunnittelun tehtävien ja laajuuden määrittelyyn. Uimahallien tehtäväluettelokokonaisuuteen liittyvä ja ehdotuksissa mainittu ohjekortti Uimahallit, Tilaajan ohje on myös parhaillaan lausuntokierroksella ja lausuntoja voi antaa 3.7.-31.8.2020.

Ohjekorttiehdotus uimahallin taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo (pdf)

Anna kommenttisi yhteistä lausuntoa varten tästä linkistä.

Tämä uimahallihankkeeseen tehty, taloteknisen suunnittelun tehtäväluetteloon TATE18 perustuva tehtäväluettelo on tarkoitettu uimahallihankkeen taloteknisen (LVI-, RAU-, SÄH-) suunnittelun tehtävien ja laajuuden määrittelyyn. Liitteessä 1 on esitetty tässä tehtäväluettelossa esiintyvien suunnittelualojen (TATE, LVI, SÄH, RAU) taloteknisen suunnittelun tehtävät.

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi