Kommentoi asuntoyhtiön korjaushankkeen läpivientiä käsittelevää ohjekorttia 2.8.2020 mennessä

Ohjeessa esitetään asunto-osakeyhtiön korjaushankkeen tyypilliset vaiheet ja niihin liittyvät keskeiset toimet. Ohje on tarkoitettu isännöitsijöille, asunto-osakeyhtiöiden hallituksille, suunnittelijoille, valvojille, urakoitsijoille, ja muille korjaushankkeisiin osallistuville.

Korjaushankkeen hankesuunnittelu on kaikissa toteutusmuodoissa samankaltainen, mutta sen jälkeen hankkeiden vaiheistukset, vastuut, tehtävät ja riskit poikkeavat eri toteutusmuodoissa. Tässä ohjekortissa on esitetty yleisimmän eli kokonaisurakan periaatteellinen vaiheistus ja tärkeimmät päätökset asunto-osakeyhtiön näkökulmasta.

Kommentoi tällä lomakkeella 2.8.2020 mennessä.

Tutustu ohje-ehdotukseen (pdf)

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi