Blogi Sivu 2

Kommentoi rakennesuunnittelun tehtäväluetteloita

Rakennustieto pyytää kommenttejanne seuraaviin rakennesuunnittelun tehtäväluetteloihin:

Kerro mielipiteesi 22.2.2019 mennessä tällä lomakkeella. Suomen LVI-liitto koostaa kommenteistanne lausunnon.

Kommentoi rakennusten rakennusteknisen kunnon arvioijien koulutusten ja pätevyyksien kehittämistä

FISE Oy pyytää lausuntoanne oheisesta rakennuksen kuntoarvioijan osaamis- ja pätevyysvaatimuksia käsittelevästä esityksestä.

Lausunnossa pyydetään keskittymään esityksen asiasisältöön rakennuksen kuntoarvioijan RKA osaamis- ja pätevyysvaatimusten osalta (luku 2).

Kerro mielipiteesi 30.1.2019 mennessä tällä lomakkeella SuLVIn koostamaa lausuntoa varten tai 4.2.2019 mennessä suoraan FISEen.

FISE – Hankkeen Rakennusten rakennusteknisen kunnon arvioijien koulutusten ja pätevyyksien kehittäminen ehdotettu esitys.

Esitys on tuotettu osana FISEn vetämää hanketta ”Rakennuksen rakennusteknisen kunnon arvioijien pätevyyksien ja koulutuksien kehittäminen”, jonka tavoitteena on parantaa kuntoarviotyön edellytyksiä, laatua ja merkitystä. Nyt lausunnolla oleva esitys pohjautuu hankkeessa tehtyyn nykytilan kartoitukseen ja vertailuun kosteusvaurion korjaustyön erityisalan 2015 käyttöön otettuihin pätevyyksiin.

Hanketta rahoittavat STM ja YM. Hankkeen projektiryhmässä on toiminut seuraavien organisaatioiden asiantuntijat:

 • Asianajotoimisto Alfa Oy
 • Finanssiala ry
 • Raksystems
 • Insinööritoimisto Oy
 • Kiinteistöalan Koulutuskeskus KIINKO
 • Kiinteistöliitto ry
 • Kiinteistövälitysalan keskusliitto ry
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Omakotiliitto ry
 • Rakennustieto Oy
 • Ramboll Finland Oy
 • Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO
 • Sitowise Oy
 • Suomen Kiinteistövälittäjät ry
 • Talokeskus Yhtiöt Oy
 • Vahanen
 • Rakennusfysiikka Oy
 • Kiwa Inspecta

Säätiö LVY:n apurahat haettavissa

Apurahaa voi anoa LVI-talotekniikkaan liittyvään tutkimukseen, väitöskirjan, diplomityön tai ammattikorkeakoulun opinnäytetyön tekemistä varten. Tutkimuksella tulee olla merkitystä LVI-talotekniikan koulutukseen tai käytännön suunnittelu- ja toteutusratkaisujen uudistamiseen.

Apurahaa voi anoa myös alan toiminnan kehittämiseen. Yleishyödyllinen toiminta voi parantaa alan kiinnostavuutta koulutusalana tai kehittää alan asiakaslähtöistä palveluliiketoimintaa.

Apurahaa anotaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka sisältää projektisuunnitelman, aikataulun ja haettavan apurahan määrän. Hakemuksille ei ole erikseen määriteltyä ajankohtaa, eli apurahahakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti. Lisätietoja saatiolvy.sulvi.fi tai sähköpostitse sulvi(at)sulvi.fi.

Hakemukset käsitellään säätiön hallituksen kokouksissa. Hallitus kokoontuu noin kolmen kuukauden välein. Seuraava hallituksen kokous on 12.3.2019.

Tue alan kehittämistä ja opiskelua Säätiö LVYn kautta

Säätiö LVY sr ottaa vastaan sen toimintaa tukevia avustuksia ja lahjoituksia, kunhan näihin ei liity ehtoja, joiden säätiön hallitus katsoo olevan ristiriidassa säätiön etujen ja tarkoituksen kanssa. Vastaanotetut avustukset on hoidettava niiden sääntöjen sekä lahjoittajien mahdollisesti antamien erikoismääräysten mukaisesti. Ellei säätiön saaman omaisuuden hoidosta ole mitään erikoismääräyksiä, liitetään se, samoin kuin säätiön peruspääoma ja muukin omaisuuden tuotto, säätiön käyttörahastoon. Lisäksi edellytetään, että säätiön varat on sijoitettava turvaavasti korkoa tuottavasti. Säätiö voi omistaa myös kiinteätä omaisuutta.

Säätiö LVY sr on Savo-Karjalan yritysverotoimiston päätöksellä nimetty vähennyskelpoisen rahoituslahjan saajaksi. Päätös on voimassa vuosina 2017-2021.

Toinen yhteisö, joka tekee Säätiö LVY sr:lle vähintään 850 euron ja enintään 50 000 euron suuruisen rahalahjoituksen, saa vähentää tulostaan verotuksessa. Lahjoituksella voi myös onnitella juhlivaa henkilöä, yritystä tai yhteisöä. Omana merkkipäivänä voi myös ohjata onnittelut säätiön toiminnan tukemiseen. Tarkemmat tiedot saa säätiön asiamieheltä, Suomen LVI-liitto SuLVI ry:ltä.

Säätiön organisaatio

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa viisijäseninen hallitus. Kolme hallituksen jäsentä edustaa Suomen LVI-liitto SuLVI ry:tä, yksi jäsen edustaa LVI-TU LVI-Tekniset Urakoitsijat ry:tä ja yksi jäsen Talotekninen teollisuus ja kauppa Talteka ry:tä. Lisäksi hallituksella on ulkopuolinen sihteeri/varainhoitaja.

Säätiö LVY sr historia

Säätiön perustaja Karl Viktor Lindholm syntyi Pietarissa 24.7.1879 ja valmistui diplomi-insinööriksi Polyteknillisestä Opistosta vuonna 1902. Lindholm toimi Keskuslämpö Oy:n toimitusjohtajana vuonna 1953, kun Lämpö- ja Vesijohtoteknikkojen Yhdistys ry (nykyinen Suomen LVI-liitto SuLVI ry) perusti maaliskuun 5. päivänä teknisen tutkimustyön tukemiseksi Säätiö L.V.Y. -nimisen säätiön.

K.V. Lindholm lahjoitti säätiön peruspääoman 100 000 markkaa. Perustamiskirjan allekirjoittajina olivat tuon ajan alan vaikuttajat: G. Granden, J. Saarto, V. Apari, P. Witikainen ja I. Aspiala.

Kommentoi RT-ohjekorttiehdotusta uimahallien suunnittelusta

Rakennustietosäätiö RTS on lähettänyt lausunnolle uimahallien suunnittelua käsittelevän RT-ohje-ehdotuksen. Ohje on tarkoitettu arkkitehdille ja pääsuunnittelijalle, ja sitä voidaan käyttää apuna hankesuunnittelun tehtävissä. Uimahallihankkeen käynnistämisestä ja kulusta valmistuu erillinen tilaajan ohje; talotekniikkaa ja vedenkäsittelyä käsitellään erillisissä LVI-ohjeissa.

Teknisesti uimahallien suunnittelu ja rakentaminen on erikoisalue, jossa on toiminnallisuuden lisäksi otettava huomioon uimahallien erityisolosuhteet. Veden haihtuvuus, suuri suhteellinen kosteus,  korkea lämpötila ja kemikaaleista aiheutuva lisärasitus asettavat ilmanvaihdolle, rakenteille, materiaaleille ja sisätilojen hygienialle erityisvaatimuksia. Energiankäytön tehokkuuteen ja elinkaarikustannuksiin on suunnittelussa kiinnitettävä huomiota yhä enemmän.

Tutustu ohje-ehdotukseen.

Kommentoi tällä lomakkeella 28.1.2019 mennessä.

 

EPoLVIn perinteinen ekskursio

Etelä-Pohjanmaan LVI-yhdistyksen perinteinen ekskursio suuntautui tällä kertaa naapurimaamme Viron pääkaupunkiin Tallinnaan. Vuosittain on EPoLVIssa pyritty järjestämään retki joko yksin tai yhdessä toisen LVI-yhdistyksen kanssa (esimerkiksi viime vuonna kävimme yhdessä KePoLVIn kanssa Amsterdamin messuilla). Niinpä marraskuun sateisena torstaiaamuna kokoontui liki kahdenkymmenen LVI-alan ammattilaisen joukko Seinäjoen ABC-asemalle odottelemaan Kunin Jussin bussia. Jussin bussi oli ajallaan ja pian pääsimme matkaan.

Bussimatka satamaan kului rattoisasti. Laivamatkalla Tallinnaan tarjosi LVI-Dahl, nykyiseltä nimeltään lyhyesti ja ytimekkäästi Dahl, maittavan illallisen. Varsinaiseen retkikohteeseen, eli ETS Nordin tehtaalle, siirryttiin seuraavana aamuna, heti aamiaisen jälkeen. Laaja ja kattava esittely sisälsi muun muassa tiivistetyn kertomuksen yrityksen koko 20-vuotisesta historiasta, jossa ohimennen mainittiin myös Recairin osto, sekä uudesta palopeltijärjestelmästä, uusista huuvista ja huuvajärjestelmästä. Esittelyn jälkeen tutustuimme itse tuotantotiloihin, joissa kaikki Suomessa käytettävät kanavaosat valmistetaan. Suomessa tuotetaan vain suorat kanavat. Tilat ovat Tallinnan tehtaallakin jäämässä pieneksi, mutta tammikuussa otetaan uutta tuotantotilaa käyttöön.

Kierroksen jälkeen siirryimme kokoustiloihin nauttimaan lounasta ja keskustelemaan ja esittämään kysymyksiä isännille. ETS Nordin tehdasvierailun jälkeen tutustuimme vielä itse kaupunkiin ja kävimme tuliaisia ostamassa. Paluumatkan illallisen tarjosi Onninen.

Ensi vuonna taas matka, valmistelut ovatkin jo käynnissä. Kiitokset kaikille osallistujille ja matkan mahdollistaneille osapuolille!

Esa Haavisto
Etelä-Pohjanmaan LVI-yhdistys, EPoLVI
www.epolvi.fi

Kommentoi päivitettyä KiinteistöRYLin lukua Operatiivinen kiinteistöjohtaminen

Rakennustietosäätiö RTS sr pyytää kommenttejanne KiinteistöRYLin operatiivista kiinteistöjohtamista käsittelevään lukuun.

Luku koostuu kahdesta osasta RTS 18-41 Operatiivinen kiinteistöjohtaminen. Asuntoyhtiöt RTS 18-42 Operatiivinen kiinteistöjohtaminen. Toimitilakiinteistöt

Kommentoi, kerro ehdotuksiasi tai ajatuksiasi 18.1.2019 mennessä.

Toivomme, että kommentteja kerätään organisaatioiden sisällä laajemminkin.

1.1 Operatiivinen kiinteistöjohtaminen. Asuntoyhtiöt
1.2 Operatiivinen kiinteistöjohtaminen. Toimitilakiinteistöt

Vastauslomake

Kommentoi RTS-ympäristöluokituksen ylläpidon alustavat kriteerit 0.5 -ehdotusta

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoanne ”RTS-ympäristöluokituksen ylläpidon alustavat kriteerit 0.5 -ehdotus” -asiakokonaisuudesta. Lausuntomateriaali sisältää alustavan ehdotuksen RTS-ympäristöluokituksen uusiksi kriteereiksi olemassa oleville kiinteistöille. Kriteeristöehdotus on laadittu niin, että sisältö tukisi mahdollisimman hyvin kiinteistöpäällikön tehtäviä ja toimisi kannustimena jatkuvaan kehittämiseen.

Lausunnoissa pyydetään keskittymään ohjeen asiasisältöön ja kommentoimaan kriteereitä ja vaatimuksia sekä mahdollisesti esitettyä painoarvoa kokonaisuudessa.

Kerro mielipiteesi, ehdotuksesi tai kommentoi Rakennustietosäätiön ehdotusta tällä lomakkeella 16.1.2019 mennessä.

RTS Käyttö kriteeristö v0.5
RTS Käyttö v0.5 Yhteenveto

Ensi vuonna liittokokous Kuopiossa 22.-23.11.2019!

Sanna Uura, Kuopion LVI-yhdistyksen puheenjohtaja.

Vuosittain järjestettävä liittokokous mm. vahvistaa ehdotetun toiminta- ja taloussuunnitelman aina tulevalle vuodelle. Jokainen jäsenyhdistys saa äänivaltaa jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenten yhteismäärän (31.12.) perusteella.

Liittokokoukset ovat myös tärkeitä kokoontumisia jäsenillemme. Jäsenyhdistyksen jäsenenä tutustuu oman alueensa ammattilaisiin, mutta liiton tapahtumissa tulevat tutuksi koko Suomen alan kärkitekijät. Yhdistystoiminnan merkitys painottuu yhä vahvemmin verkostoitumiseen ja läheisiin suhteisiin alan ammattilaisten kesken.

Ensi vuonna liittokokous järjestetään 22.-23.11.2019 Kuopiossa, ja samalla juhlimme 60 -vuotiasta Kuopion LVI-yhdistystä KuLVIa.

Esittelyssä Kuopion LVI-yhdistys, KuLVI

Sanna Uura on toiminut KuLVIn puheenjohtajana vuoden 2017 alusta lähtien. “KuLVIn jäsen olen ollut kymmenisen vuotta, lähes yhtä kauan olen ollut alalla ylipäätään. Alun
perin olen koulutukseltani sähköinsinööri. Yhdistyksemme tarkoitus on edistää alaa
sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Jäsenen tehtävä on osallistua, kantaa kortensa
kekoon. Vain siten voi yhdistys toimia tarkoituksensa mukaisesti.

Vaikka usein siltä voikin vaikuttaa, LVI-yhdistys ei ole eläkeläisten torikahvila, vaan eläkeläiset ovat tärkeä ja merkittävä toiminnan pyörittäjä. Nuorten ja työssäkäyvien
ajasta kilpailevat monet eri tahot ja heidän elämänsä on täynnä vaatimuksia. Itsekin
työelämässä kiinni olevana koen usein riittämättömyyden tunnetta, kun samaan
aikaan pitäisi olla kannustamassa lasta urheilukentän laidalla, pilkkiä yhdistyksen ja
toisaalla yrityksen pilkkikisoissa, hakata naulaa koivupuuhun ikioman käsityöharrastuksen
kimpussa tai opetella uutta soittotunnilla. Valintoja on tehtävä.

Miten yhdistys voisi kirkastaa omaa toimintaansa ja tarkoitustaan laajemmin koko
jäsenistöä kiinnostavammaksi? Siihen haluaisin löytää vastauksia. Uskon, että sisukas
eteenpäin puurtaminen tuo tuloksia, jos vaikka sitten hieman hitaammassa
aikataulussa kuin toivoisimme. Nuorille ja työssäkäyville yhdistysten jäsenille haluaisin
lähettää kutsun: kokeilkaa osallistumista, tämä on sitä uutta teille. Hallitustoiminta
voidaan hyvällä omallatunnolla jättää kokeneille järjestöaktiiveille, nauttikoon
jäsenistö sen työn hedelmistä. Jäsenistöltä odotan kuitenkin avauksia siitä, millaista
toimintaa yhdistyksessä voisi olla, toimintasuunnitelmaan saa vaikuttaa!

Paikallisyhdistyksessä toimimisen kulmakivi on mukava seura ja mielekäs toiminta. Asiat, joiden ympärillä pyörimme liittyvät työhömme, mutta voimmehan tehdä sen mukavassa
porukassa ja ilolla.

 

Sanna Uuran ja Kuopion LVI-yhdistyksen esittely on alunperin julkaistu Suomen LVI-liiton jäsenlehdessä 3/2018.

SuLVIn hallituksen puheenjohtajan tervehdys

Tervehdys Ammattilaiset!

SuLVIn tämän vuoden teemat ovat jäsenpysyvyys ja jäsenhankinta. Voisi ehkä myös laajentaa jäsenpysyvyyden käsitettä jäsenten aktiivisuuden ja aktiivisten jäsenten lisäämiseen.

Monelle SuLVI saattaa näkyä vain alan johtavana ammattijulkaisuna, eivätkä monet jäsenet hyödynnä jäsenyyttään sataprosenttisesti. Tähän aiheeseen tulemme vuonna 2019 paneutumaan ja innostamaan jäseniämme aktiivisuuteen.

Myös paikallisyhdistyksiltä toivoisin oman toimintansa aktivointia. Kun tilaisuuksia järjestetään, niin se tuo kiinnostusta ulkopuolelta, mikä puolestaan tuo uusia kasvoja mukaan toimintaan.

Uudet ihmiset rikastuttavat toimintaa

Ilolla katselin liittokokouksessa Kokkolassa, kuinka monet yhdistykset ovat alkaneet ”nuorentua” ja uusia kasvoja näkyy monessa yhdistyksessä. Tämä tuo meille uskoa tulevaisuuteen, ideoita ja uusia katsontakantoja. Puhumattakaan uusista tavoista kommunikoida.

Toki nuorentuminen ei ole itsetarkoitus, kuin ei ole myöskään eläköityminen. Se on jotain sieltä välistä. Emmekä saa myöskään missään vaiheessa unohtaa nykyisiä jäseniä – ovatpa sitten nuoria tai senioreita. Yhdistystoiminta on yhteisöllistä toimintaa, jonne mahtuu mukaan kaikki. Itse näen, että nuorissa on meidän tulevaisuus. Onkin erittäin merkittävä asia, että otamme nuoret mukaan toimintaan mahdollisimman alussa opiskelutaipaleella. Opiskelijoille jäsenyys antaakin todella paljon, jos ymmärtää yhdistyksen tarkoitusperiä. Jäsenyys on oiva tapa tutustua alaan ja alan toimijoihin. Tätä kautta harjoittelupaikat ja työpaikat on helppo kartoittaa ja päästä jopa valitsemaan mielekkäimpiä mahdollisuuksia.
Itse olen ollut jäsenenä yhtä jaksoisesti nyt yksitoista vuotta. Opiskeluaikana olin jäsenenä toiset yksitoista vuotta, mutta sitten totesin, että en enää halua maksaa ”kallista” jäsenmaksua yhdistykselle, jonka toiminnasta en tiedä mitään. Ymmärrän hyvin opiskelijoita tässä kohtaa. Kun ei ole kontaktia yhdistykseen, sitä etääntyy nopeasti yhdistyksen tarkoitusperistä ja tuntee maksavansa turhaan jäsenmaksua. Siksi jäsenaktivointi onkin ensiarvoisen tärkeää. Itse näen, että paras tapa aktivoida nuoria on antaa vastuuta. Vastuuta tulee jakaa, jotta kaikki voivat rikastuttaa sitä omalla panoksellaan.

Uudenvuoden haasteeni teille, jäsenet

Viime vuonna teimme uuden ennätyksen yhteistoimintajäsenten määrässä. Tulevaisuudessa tulemme kehittämään tätä sektoria. Ajatuksemme on järjestää yritysjäsenille useampia verkostoitumistilaisuuksia ja näin luoda tilaisuuksia toimia ketterämmin LVI-alan toimijoiden kesken.

Kuten tuossa mainitsin, niin olen ollut yksitoista vuotta yhdistyksen jäsen. Tuona aikana olen tuonut yksitoista jäsentä yhdistykseen – yhden joka vuosi. Toki olen käynyt luennoimassa opiskelijoille ja haalinut mukaan kerralla luokallisen jäseniä, mutta nyt tarkoitankin heitä, joiden kanssa teen päivittäistä työtä. Harva on sanonut, että enpä tule mukaan. Päinvastoin. Useimmille on helpompaa tulla mukaan, kun joku tuttu tasoittaa tietä ja tarvittaessa pitää vaikka kädestä kiinni.

Haastankin teidän kaikki tekemään saman tänä vuonna. Näin saamme kaikki alan toimijat yhden katon alle ja toimimaan yhteisen hyvän eteen!

Hyvää loppu vuotta! Olkoon kaikki toimintanne menestyksekästä ja kantakoon se ison hedelmän.

Terveisin

Mikko Liljeberg
SuLVIn hallituksen puheenjohtaja

Rebeka Maršnjak vastaa REHVAn tiedotus- suhde- ja julkaisutoiminnasta

Slovenialainen Rebeka Maršnjak, yleisen valtio-opin maisteri, vastaa Brysselissä eurooppalaisten LVI-järjestöjen katto-organisaation, REHVAn tiedotus- suhde- ja julkaisutoiminnasta.

Rebeka kertoo olleensa jo opiskeluidensa aikana aktiivisesti mukana vapaaehtoistyöntekijänä muun muassa Slovenian Global Action- yrityksessä, slovenialaisessa YK-järjestössä, sekä muissa organisaatioissa, jotka kannustavat nuoria yhteiseen tulevaisuuteen vaikuttaviksi, aktiivisiksi kansalaisiksi. ”Vapaaehtoistyön lisäksi olen aina ollut kiinnostunut vaikuttamaan sidosryhmiin ja päätöksentekoon, mikä aikoinaan johti myös edustajantehtäviin sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla Sloveniassa”, Rebeka kertaa aiempaa uraansa.

Nuorena Rebeka toimi energia- ja teollisuusalan toimintatapojen analyytikkona. Lisäksi yrittäjänä ollessaan hän teki töitä puunjalostusalan, aurinkoenergian ja jätehuollon markkina-analyysien parissa. Näistä syistä johtuen hän opiskeluidensa päätyttyä perusti yhdessä kahden yhtiökumppanin kanssa yrityksen, jonka palvelu edesauttoi slovenialaisia yrityksiä jakamaan edellä mainituilla aloilla parhaita käytäntöjä ja laajenemaan ulkomaisille markkinoille, erityisesti Afrikan keskialueen maihin. ”Kun aloitin yhteistyön energia- ja teollisuusalojen sidosryhmien kanssa, aloin ymmärtämään paremmin yksityisen sektorin tarpeita. Kaiken kaikkiaan tämä oli mahtava kokemus, kun olin mukana yrityksen päivittäisessä toiminnassa, erilaisissa projekteissa ja tein yhteistyötä päättäjien ja yksityisen sektorin sidosryhmien kanssa.

Euroopan Unionin parlamentista REHVAn tehtäviin

Ennen REHVAa, Rebeka työskenteli Euroopan Unionin parlamentissa, jossa hän toimi sosialistien ja demokraattien ryhmän poliittisten neuvonantajien kanssa ITREssä (Committee for Industry, Research and Energy). Hänen tehtävänsä oli analysoida ja seurata energia- ja teollisuusalan asetusehdotuksia ja muutoksia kuten EPBD, energiatehokkuusdirektiivi, uusiutuvien energialähteiden direktiiviä, monivuotista rahoituskehitystä ja niin edelleen.

Nyt REHVAn tiedotus- suhde- ja julkaisutoiminnasta vastaavana hänen tehtäviinsä kuuluu seurata ja arvioida EU:n säädännön vaikutuksia, keskittyen erityisesti energia- ja LVI-alaan. ”Teen töitä yhdessä REHVAn jäsenien ja asiantuntijoiden kanssa ja varmistan, he saavat tarvitsemansa tiedot ja kontaktoituvat EU:n instituutioiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Tuotan siis palveluita REHVAn jäsenille ja pidän yllä yhteyksiä”.

Julkaisutehtäviin kuuluu REHVAn opaskirjojen ja lehden tuotanto ja toimituksen hallinnollinen avustaminen. ”Olen mukana ja koordinoin REHVAn julkaisu- ja markkinointitoimikunnan (PMC, Publishing and Marketing Committee) toimintaa sekä (COP, Cooperation group) yhteistoimintaryhmää. Tammikuusta 2019 lähtien Rebeka toimii REHVAn EU Policy and International Relations Officer -tehtävissä.

LVI on merkittävä ala

Henkilökohtaisesti Rebeka näkee LVI:n merkittävimpänä alana, joka vaikuttaa eurooppalaisten rakennusten kunnostustöissä ja samalla edesauttaa Euroopan Unionin ilmastopoliittisten tavoitteiden saavuttamista. ”EU lainsäädäntö selvästi synnyttää niin monia uusia innovaatioita, jotka tulevat vaikuttamaan pitkän aikavälin suunnitteluun ja samaan aikaan se vaikuttaa alan toimintatapoihin parantaen niitä. Työni LVI-sektorilla on täydellinen sekoitus teknologiaa, innovointia ja lainsäädäntöä. Rakentamisen ala lisää tietoisuutta terveellisten sisäolosuhteiden merkityksestä ja uskon, että meidän, yhdessä jäsentemme kanssa, tulee myös puhua tuon asian puolesta.

Tämän lisäksi Rebekaa motivoi, että hän työnsä kautta tapaa niin työhönsä intohimoisesti suhtautuvia henkilöitä, sekä yrityksiä, jotka tuovat uusia innovaatioita alalle, tehden tunnetuksi LVI-alan merkittävää roolia energiatehokkaassa rakentamisessa ja terveellisten sisäolosuhteiden luomisessa.

 

Rebeka Maršnjak EU public affairs and publications assistant of  REHVA

Rebeka Maršnjak, coming from Slovenia and holding master’s degree in political science. Currently working in Brussels at REHVA as EU public affairs and publications assistant.

During my studies l have always been active volunteer in the field of advocacy within organizations such as United Nations Association Slovenia, Slovenian Global Action and others with the aim to advocate the role of youth people to become active citizens in shaping our future together. Beside volunteering l have been curios in influencing different policy makers and stakeholders to “have a say”, which (back then) brought me to be politically active representative at local and national level in Slovenia.

My previous experiences describe me as a policy researcher and analyst, especially in the energy and industry field. Besides that, as a young entrepreneur, I was dealing with market analysis in the wood processing sector, solar energy and waste management field. Due to this, after studies l launched a company, together with 2 more partners to ensure Slovenian enterprises the transfer of their best practices in the field of wood processing industry, solar energy, etc. to provide them easier entrance to the foreign markets, especially Central African Market. When started to work actively in energy and industry field and closely with different stakeholders, I received a better insight into the needs of the private sector. Overall, all this was a great experience of managing the daily agenda of the company, launching projects and cooperate with various policy makers and private stakeholders.

Before coming to REHVA, l got an opportunity to work in the European Parliament where l was working together with the political advisers at ITRE (Committee for Industry, Research and Energy) within the S&D political group. I was analyzing and following the legislative proposals and amendments in the industry and energy policy area such as EPBD, Energy Efficiency Directive, Renewables Directive, Multiannual financial framework and many others.

At REHVA, I am currently working as an EU Public Affairs and publications assistant. Therefore, in the field of the EU public affairs l monitor and assess the impact of the relevant EU policy developments, with a strong focus on energy and HVAC sector, working with REHVA members and experts to ensure them timely information, establishing contacts with EU institutions and different stakeholders. Thus, also assisting in keeping liaison and provide services to REHVA members.

Within publication tasks, I am working directly on the production of REHVA guidebooks and Journal, supporting editorial staff with the administration related to commissioning, planning and coordinating. I am actively involved and coordinate REHVA PMC (Publishing and Marketing Committee) and COP (Cooperation group) Committees. From January 2019, Rebeka will continue her work as EU Policy and International Relations Officer for REHVA.

Personally, I see the HVAC sector as one of the most growing sectors that can contribute to the renovation of Europe and at the same time reaching the EU climate targets. While monitoring the EU legislation in that field, it is obviously bringing up so many new opportunities for new innovations that contribute to a long-term planning and at the same time influencing and improving EU policies in that field. In that way, l see the HVAC sector as an open place to be creative and to perfectly mix technical and innovation part together with the advocacy. I believe that building sector is bringing up the awareness of the indoor health environment and we as one of the representatives of this sector, with all members we should advocate this awareness at all levels.

The reason that additionally motivates me as a policy expert is that while working at REHVA I am meeting so many passionate individuals and companies to push and work on new innovations and making the HVAC recognized at the supranational level as an important sector in fostering for energy efficient building sector and the importance of the indoor health environment.

 

Uutista päivitetty 14.12.2018 Rebekan tulevilla tehtävillä.