Blogi Sivu 2

Uutta alalla: Koulutusetua kanta-asiakkaille

Dahlin kanta-asiakasohjelmaan liittyneet asiakkaat voivat jatkossa käyttää DahlPoint-pisteensä oman ammatillisen osaamisen kehittämiseen ja täydennyskoulutukseen. Tukkuliikkeen kanta-asiakasohjelman ja alan täydennyskoulutuksen linkittäminen on uutta alalla.

Dahlin kanta-asiakasohjelmassa ostoista kertyvillä pisteillä on voinut hankkia käyttöönsä erilaisia vapaa-ajan tuotteita. Vuoden alusta vaihtoehtona on myös koulutusetuseteleitä, joita voi hyödyntää Suomen LVI-liiton ja Suomen LVI-liiton ja Taitotalon yhteistyössä tuottamiin koulutuksiin.

“Nykyisessä toimintaympäristössä voi olla haastavaa pysyä asetusten, suositusten ja määräysten perässä. Siksi on loistavaa voida tarjota Dahl Suomi Oy:n erittäin tärkeälle asiakasryhmälle ajan hermolla olevia koulutuksia yhdessä Suomen LVI-liiton ja Taitotalon kanssa”, kertoo Gösta Madsen, Dahlin aluemyyntijohtaja. Kanta-asiakkaan DahlPoint-pisteitä kertyy kaikista Dahlin varasto-ostoista. ”Näillä pisteillä voi lunastaa joko sadan tai kahden sadan euron arvoisen koulutusetusetelin. Asiakas voi luovuttaa koulutusetusetelin kelle tahansa työntekijälle yrityksessään käytettäväksi.”

Uutta alalla

Tukkuliikkeen kanta-asiakasohjelman ja alan täydennyskoulutuksen linkittäminen on uutta alalla. ”Dahlin erinomainen oivallus tarjota koulutusseteleitä kanta-asiakkailleen on täysin uusi toimintatapa alalla. Edistämme mielellämme LVI-alan yritysten liiketoimintaa osaamisen kehittämisellä”, kertoo Taitotalon toimialajohtaja Matti Vesalainen. Taitotalo tarjoaa ammatillista koulutusta ja täydennyskoulutusta yli kolmellekymmenelle alalle. ”Olemme tuottaneet Suomen LVI-liiton kanssa jo pitkään muun muassa kiinteistön kaukolämpötyönjohtajan pätevyyskoulutusta, IV-mittauksen pätevyyskoulutusta ja ilmanvaihdon säädön perusteita, siis juuri sellaisia aiheita, jotka ovat Dahlin asiakkaiden arkipäivää.”

Suomen LVI-liitto SuLVI ry on puolueeton, yleishyödyllinen talotekniikka- ja LVI-alan ammattilaisten järjestö, jonka tavoitteena on varmistaa talotekniikan arvostettu huippuosaaminen Suomessa. ”Kun osan tai koko koulutuksen voi kustantaa ostoista kertyneillä kanta-asiakaspisteillä, se toivottavasti madaltaa koulutukseen ilmoittautumista”, pohtii Suomen LVI-liiton toiminnanjohtaja Samuli Könkö. ”Koulutusten hinta on myös aina edullisempi Suomen LVI-liiton jäsenyhdistysten jäsenille ja VVS Föreningen i Finland VSF:n henkilöjäsenille, joten kanta-asiakkuus yhdistettynä jäsenhintaan on aika merkittävä etu.”

Lisätietoja
Suomen LVI-liitto SuLVI ry
Toiminnanjohtaja Samuli Könkö, puh. 050 327 6592

Dahl Suomi Oy
Aluemyyntijohtaja, Etelä-Suomi, Gösta Madsen, puh 020 759 4263

Taitotalo, AEL-Amiedu Oy
Toimialajohtaja Matti Vesalainen, puh. 020 7461 276

Uusi jäsenetu henkilöjäsenille: SuLVIShop

SuLVIShopista voit löytää esimerkiksi elektroniikkaa edullisempaan hintaan.

Jatkossa löydät jäsenetusivuiltasi SuLVI Shopin. Tästä kaupasta löydät laajan merkkituotevalikoiman, josta voit hankkia itsellesi tai yrityksellesi tuotteita suoraan ja nopeasti toimitettuna. Kaupassa toimivat kaikki normaalit maksutavat.

Etukaupan ylläpitäjä on High Peak ja palveluntarjoaja Boom Finland Oy. Boom Finland Oy myy verkkokaupassa olevia tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille, jotka ovat Suomen LVI-liitto SuLVI ry:n jäsenyhdistysten henkilöjäseniä.

 

Klikkaa tästä katsomaan kaikki jäsenetusi.

Kommentoi ehdotusta valtioneuvoston asetukseksi lämmityksen, jäähdytyksen ja veden kulutustiedoista, laskuista ja kustannusten jakamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö kysyy kommentteja ehdotukseen valtioneuvoston asetukseksi lämmityksen, jäähdytyksen ja veden kulutustiedoista, laskuista ja kustannusten jakamisesta. Kaikki kommenttipyynnöt ovat nähtävissä Lausuntopalvelussa.

Kommentoi ehdotusta tällä lomakkeella 31.12.2020 mennessä ja me kokoamme teidän jäsenten yhteiseksi lausunnoksi.

Asetuksen taustalla

Muutosdirektiivi edellyttää kattavaa ja yksityiskohtaista kansallista sääntelyä siitä, miten ja kuinka usein lämmityksen, jäähdytyksen ja lämpimän käyttöveden kulutuksesta laskutetaan ja mitä tietoja loppuasiakkaalle ja loppukäyttäjälle on laskutuksesta ja kulutuksesta toimitettava. Jo säädetyillä laeilla on pantu nämä vaatimukset osittain täytäntöön, mutta myös asetustasoinen sääntely on tarpeen.

Asetusehdotuksen tavoitteena on, paitsi varmistaa energiatehokkuusdirektiivin riittävä täytäntöönpano Suomen osalta, myös parantaa energian ja veden käyttäjien omaa kulutustaan koskevan tiedon saantia. Viime kädessä tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen ja muun ympäristökuormituksen pienentäminen energian- ja vedenkulutuksen pienentyessä.

 

Nykylainsäädäntö ei sisällä säännöksiä lämmityksen ja jäähdytyksen kustannusten jakamisesta, joten niitä koskeva tässä ehdotettu sääntely on kokonaisuudessaan uutta.

Asumista koskevassa lainsäädännössä ei ennen muutosdirektiivin täytäntöönpanoa ole ollut nimenomaisia säännöksiä vesimaksuvastikkeesta tai muusta korvauksesta eikä veden kulutus- ja laskutustiedoista.

perustelumuistio_luonnos.docx –

Asetusluonnos.docx –

 

Nyt saa sanoa! Anna meille palautetta 31.1.2021 mennessä

Suomen LVI-liiton henkilöjäsenille suunnattu jäsentyytyväisyyskysely on avoinna 31.1.2021 saakka. Haluamme tietää missä olemme onnistuneet ja missä voisimme parantaa. Kyselyyn vastaaminen vie noin kolme minuuttia. Kaikki palaute on toiminnan kehittämisen kannalta arvokasta ja erittäin tervetullutta. Kiitos siis vastauksestasi jo etukäteen!

Arvomme kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa antaneiden kesken 50 euron arvoisen GoGiftlahjakortin. Lisätietoja GoGift -lahjakorteista. Voittajaan otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti.

Siirry tästä kyselylomakkeelle, vastaaminen vie noin kolme minuuttia.

Kommentoi poistoilmalämpöpumppuja käsitteleviä ohje-ehdotuksia 11.12.2020 mennessä

Kiinteistöjärjestelmät-ohjekortissa annetaan perustietoja suurissa kiinteistöissä käytettävistä lämpöpumppuihin perustuvista poistoilman lämmöntalteenottojärjestelmistä ja Pientalot-ohjekortissa pientaloissa käytettävistä poistoilmalämpöpumppujärjestelmistä. Ohjekortit on tarkoitettu ensisijaisesti suunnittelijoille sekä LVI-urakoitsijoille.

Lähetä kommenttisi meille ja kokoamme jäsenten kommentit yhteiseksi lausunnoksi Rakennustiedolle. Voit myös kommentoida suoraan Rakennustiedon lausuntopyynnöt -sivustolla.

Lähetä kommenttisi liiton yhteistä lausuntoa varten tästä linkistä 11.12.2020 mennessä.

Poistoilmalämpöpumput pientaloihin

Ohjekortti on tarkoitettu LVI-suunnittelijoille ja -urakoitsijoille. Ohjekortti sisältää ohjeistuksen poistoilmalämpöpumpun toimintaan (lämmön talteenotto, kylmäpiirin toiminta on/off -kompressorilla ja kylmäpiirin toiminta invertteriohjatulla kompressorilla), poistoilmalämpöpumppujärjestelmän suunnitteluun (uudisrakennuksessa, perusparannuskohteessa sekä sähkö ja tiedonsiirto ja asennustila).

Ohjeessa on myös poistoilmalämpöpumpun kytkennät muihin järjestelmiin, kuten ilmanvaihto, lämmitysjärjestelmä, tuloilman viilennys ja käyttövesi. Ohjeessa käsitellään järjestelmän käyttöönotto, toimintakokeet, säätö, käytönopastus ja luovutus sekä yleisimmät ongelmatilanteet. Lopuksi otetaan kantaa toiminnan seurantaan ja huoltoon.

Tutustu ohjekorttiehdotukseen tästä.

Poistoilmalämpöpumput kiinteistöjärjestelmiin

Ohjekortti on tarkoitettu ensisijaisesti suunnittelijoille sekä LVI-urakoitsijoille. Ohjekortissa käsitellään kiinteistön poistoilmalämpöpumppujärjestelmän toiminta ja suunnittelu. Suunnittelussa käsitellään hankesuunnittelu, mitoitus, LTO-putkisto, asennustila sekä sähköjärjestelmät, tiedonsiirto ja etäohjaus

Lisäksi käsitellään kiinteistön poistoilmalämpöpumpun kytkennät muihin järjestelmiin, kuten ilmanvaihto, lämmitys, jäähdytys ja viilennys sekä käyttövesi. Ohjeessa käsitellään käyttöönoton vaiheet: urakoitsijan omatarkastukset, toimintakokeet, säätö, käytönopastus, luovutus sekä toiminnan seuranta ja järjestelmän viritys. Lopuksi käydään lävitse yleisimmät ongelmatilanteet.

Tutustu ohjekorttiehdotukseen tästä.

 

LVI-suunnittelun merkitys vahvistuu rakennusten kaukolämmityksessä

Muuttuneita määräyksiä ja ohjeita sovelletaan 1.1.2021 jälkeen käynnistyvissä uusissa suunnittelukohteissa.

Energiateollisuus ry on julkaissut uuden, päivitetyn version julkaisusta Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet. Muuttuneita määräyksiä ja ohjeita sovelletaan 1.1.2021 jälkeen käynnistyvissä uusissa suunnittelukohteissa.

Rakennuksen lämmityksen tekniselle toteutukselle ei juurikaan ole lainsäädäntöä tai virallista ohjeistusta. Nyt ilmestyneessä julkaisussa K1, lainsäädäntöön perustuvat vaatimukset erottuvat selkeästi kaukolämpöalan omista määräyksistä ja ohjeista. Ohjeiden julkaisu sisältää lisäksi toteutustapoja, joilla hyvä lopputulos voidaan saavuttaa.

LVI-suunnittelijan vapautta ja vastuuta lisätty

Julkaisussa on aiempaan verrattuna supistettu vaatimuksia ja ohjeita, jotka kohdistuvat toisiopuolen järjestelmiin. LVI-suunnittelija valitsee ja mitoittaa lämmitysjärjestelmän kuhunkin kohteeseen parhaiten soveltuvilla ja parhaimman lopputuloksen antavilla lämpötiloilla. Suunnittelijan täytyy kuitenkin selvittää lämmönmyyjien asettamat lisämääräykset ja ohjeet.

Mirja Tiitinen, Energiateollisuuden asiantuntija haluaa korostaa LVI-suunnittelijoiden ja kaukolämpöyhtiöiden yhteistyötä. ”Hyvään lopputulokseen päästään yhdessä suunnitellen ja toteuttaen. Kaukolämpöverkot ovat erilaisia ja siksi paikalliset olosuhteet tulee ottaa huomioon – ja paikallisesti yhtiöillä voi olla myös poikkeavia määräyksiä.” Tiitinen kehottaa olemaan yhteydessä aina kaukolämpöyhtiöön ja selvittämään parhaat ratkaisut yhdessä kuhunkin suunnittelukohteeseen – sekä uudisrakentamisessa että energiatehokkuuskorjauksissa.
Muutokset, lisäykset ja muokkaukset verraten aiempaan versioon on koottu Energiateollisuuden tiedotteeseen (tulostettava pdf).

Yhdessä sopien tehdään parempaa

Rakennustieto toimii kiinteistö- ja rakentamisalan tietopalveluiden ja julkaisujen kustantajana. Rakennustiedon omistaa Rakennustietosäätiö RTS sr.

Henrik Björke työskentelee Rakennustiedon Talotekniikkatiimissä projektipäällikkönä. Hänen tehtäviinsä kuuluvat TalotekniikkaRYLin päivitys sekä erilaiset ohjekorttiprojektit. Tällä hetkellä työn alla on muun muassa TalotekniikkaRYLin lämmitys- ja jäähdytysosien päivitys sekä erottimia koskevan ohjekortin päivitys.

RYL on yhdessä sovittu hyvä rakennus- ja kiinteistöpidon tapa

RYL, eli rakentamisen yleiset laatuvaatimukset, ovat alan yhdessä sopimia hyvän rakennus- ja kiinteistönpitotavan kuvauksia. RYLeissä esitetyt laatuvaatimukset astuvat voimaan, kun niihin viitataan sopimus- tai suunnitelma-asiakirjoissa.

”Ohjekortit ovat ohjeita, eivätkä ole määräyksiä tai asetusten kaltaisia velvoittavia säännöksiä. Esimerkiksi mitoitusohjeet voivat olla tiukemmat kuin mitä määräykset tai asetukset vaativat, jos toimikunnissa koetaan sen parantavan työmaalla syntyvän lopputuotteen laatua. Ohjekortteja voidaan tehdä myös tiettyä toimijaa varten, esimerkiksi suunnittelijalle, urakoitsijalle, rakennuttajalle tai tilaajalle”, kertoo Henrik.

“Tavoitteena on, että lämmitys-, jäähdytys-, RAU-ja paloturvallisuusosat tulevat kommentointikierrokselle keväällä 2021”, kertoo Henrik.

TalotekniikkaRYL julkaistaan vuonna 2021

TalotekniikkaRYL:in päivityshanke on ollut pitkä projekti. ”Tiedonkeruun lähtökohta on valita kokenut ja aiheeseen mahdollisimman hyvin perehtynyt käsikirjoittaja. Käsikirjoitusta käsitellään sitä varten perustettavassa toimikunnassa, johon pyritään saamaan mahdollisimman kattavasti kokeneita asiantuntijoita tilaajan, urakoitsijan, suunnittelijan, valvojan ja tuotevalmistajan edustajista. Suurin haaste meille on sopivien käsikirjoittajien ja toimikunnan jäsenten löytäminen”, Henrik kuvailee prosessia.

TalotekniikkaRYL julkaistaan sähköisessä RYL-palvelussa loppuvuodesta 2021. RYL-palvelu on käytettävissä tietokoneella ja mobiililaitteilla. RYL-palvelu mahdollistaa mm. materiaalin jatkuvan päivittämisen, jolloin TalotekniikkaRYL voidaan pitää helpommin ajan tasalla.
TalotekniikkaRYListä on valmiina jo joitakin osia, ja tavoitteena on, että lämmitys-, jäähdytys-, RAU-ja paloturvallisuus osat tulevat kommentointikierrokselle keväällä 2021. ”Haluaisin myös muistuttaa, että olemme kiitollisia yksittäisestäkin kommentista”, kannustaa Henrik. ”Jos haluaa tai ehtii kommentoida vain pientä osaa lausuttavasta materiaalista, sekin on erittäin tervetullutta.”

Suomen LVI-liitto kehittää kommentointia

Suomen LVI-liitto suunnittelee ottavansa 2021 vuoden alussa käyttöön uusia työkaluja, joiden avulla jäsenyhdistysten jäsenten on aiempaakin helpompi kommentoida lausuntokierroksella olevia ehdotuksia. Samalla avataan mahdollisuutta vaikuttaa ja osallistua yhteisiin hankkeisiin ja työryhmiin avoimemmaksi prosessiksi.

”Kenellä tahansa on mahdollisuus vaikuttaa toimikunnan käsittelemän ja hyväksymän käsikirjoituksen sisältöön lausuntokierroksella. Me toivotamme LVI-alan asiantuntijoita lämpimästi tervetulleeksi osallistumaan alan yhteiseksi hyväksi”, rohkaisee Henrik.

Liittokokous järjestettiin 6.11.2020 etäyhteyksien kautta

Kokous järjestettiin Microsoft Teams -kokouksena jäsenyhdistysten edustajille. Kokouksiin osallistui 66 äänioikeutettua. Lisäksi jäsenillä oli mahdollisuus seurata Live-lähetystä kokouksesta.

Liittokokousaineisto ja keskeisimmät päätökset on tallennettu Liittokokouksen omille sivuille. Hyväksytty, virallinen pöytäkirja julkaistaan sivulla tarkastusten jälkeen.

Lapin LVI-yhdistys LaPiLVI täytti 50 vuotta

Liittokokousta 2020 olisi isännöinyt 50-vuotias Lapin LVI-yhdistys. LaPiLVIn juhlat siirtyvät myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan, mutta haluamme silti kaikki onnitella viiden vuosikymmenen mittavasta yhdistystoimen taipaleesta!

Vuoden LVI-yhdistys 2020

Vuoden LVI-yhdistys on puheenjohtajansa ja hallituksen uutteralla työllä aktivoinut paikallisen yhdistystoiminnan käyntiin, vieraillut paikallisissa oppilaitoksissa kertomassa alasta, uudistanut logonsa ja verkkosivunsa, sekä – ei suinkaan vähäisenä työnä – päivittänyt jäsenrekisterinsä tiedot ajan tasalle. Onnea Vuoden LVI-yhdistys: LaLVI!

Seuraava liittokokous järjestetään 26.11.2021 Jyväskylässä.

Vuoden LVI-yhdistys 2020

Lahden LVI-yhdistyksen uudet verkkosivut osoitteessa https://lalvi.fi/

Vuoden LVI-yhdistys on jäsenyhdistys, joka on omalla toiminnallaan osoittanut olevansa alueellaan henkilöjäseniään yhdistävä verkostoitumisen mahdollistaja, tiedon välittäjä tai vapaa-ajan virikkeiden virittäjä. Vuoden LVI-yhdistys julkistetaan liittokokouksessa marraskuussa ja jäsenet ehdottavat voittajaa.

Saimme hieman alle kymmenen ehdotusta aktiivisista jäsenyhdistyksistä, jotka pandemiasta huolimatta ovat järjestäneet jäsenille hauskaa ja hyödyllistä toimintaa läpi vuoden. Jäsenyhdistyksiä, jotka ovat tuottaneet alueellaan kuluttajille suunnattua tiedotuslehteä ja jäsenyhdistyksiä, jotka tarjoavat alan koulutusta alueellaan, opintomatkoja koti- ja ulkomaille.

Erityiskiitokset

Erityisesti haluamme kiittää Savonlinnan seudun LVI-yhdistys, SaSeLVIa, sen vakaasta toiminnasta, jolla jäsenyhdistys huolehtii henkilöjäsenistään ja tehtävistään liiton jäsenyhdistyksenä. Samoin Turun LVI-yhdistys TuLVI, Kymen LVI ry, KyLVI ja Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ovat ansainneet kiitoksen jäsenyhdistyksen tehtävien säännönmukaisesta ja luotettavasta hoitamisesta sekä oman alueensa LVI-yhdistystoiminnan ylläpidosta.

Vuoden LVI-yhdistys 2020

Vuoden LVI-yhdistys on puheenjohtajansa ja hallituksen uutteralla työllä aktivoinut paikallisen yhdistystoiminnan käyntiin, vieraillut paikallisissa oppilaitoksissa kertomassa alasta, uudistanut logonsa ja verkkosivunsa, sekä – ei suinkaan vähäisenä työnä – päivittänyt jäsenrekisterinsä tiedot ajan tasalle.

Työnne Lahden LVI-yhdistyksen eteen on huomattu ja ansaitsette siitä suuren kiitoksen! Onnea Vuoden LVI-yhdistys: LaLVI!

Ajankohtaista 7/2020

llmanvaihdon merkitys on korostunut COVID-19 pandemian myötä ja suomalaisella ilmanvaihtotekniikalle ja -osaamiselle olisi nyt tarvetta. Suomessa on kertynyt paljon osaamista, sillä meillä rakennukset rakennetaan tiiviimmin eli energiatehokkaammiksi. Lisäksi sään vaikutus suomalaisessa ilmastossa korostaa paine-erojen vaikutusta. Muualla, etenkin Etelä- ja Keski- Euroopassa ilmanvaihto on useammin painovoimainen tai perustuu ikkunatuuletukseen.

Englantia opiskellaan talotekniikka-alaa opettavissa ammattikorkeakouluissa pakollisena viiden opintopisteen verran. Se on yleinen suositus. Lisäksi osassa ammattikorkeakouluista, kuten Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa XAMKissa, voi opiskella pakollisia ammattiopintoja englanninkielisessä opetuksessa. ”Opintonsa hyvin suorittavat selviävät hyvin englanninkielisessä työyhteisössä, etenkin lukiotaustalla olevat”, kertoo koulutuspäällikkö Jyrki Kankkunen Karelia-ammattikorkeakoulusta. Suomen LVI-liiton kyselyyn vastanneet talotekniikka-alan ammattikorkeakoulujen opettajat kuitenkin vahvistivat, että alalle valmistuvien kielitaito vaihtelee suuresti.

Alan eri ammattilaisten yhteistyö koetaan tärkeäksi. Euroopan Unionin komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi 16.9.2020 unionin tilaa koskevassa puheessaan “eurooppalaisen Bauhaussin” luomisesta: alan insinöörien, suunnittelijoiden, arkkitehtien ja muiden ammattilaisten yhteisestä verkostosta.

Suomen LVI-liitto haluaa kannustaa alan opiskelijoita opiskelemaan englantia ja hakemaan esimerkiksi vaihto-oppilaaksi. ”Alalla kuulee usein, että niin sanotusti unelmatyöntekijä on henkilö, jolla on asentajan tausta, suunnittelijan osaaminen ja sujuva kielitaito”, kertoo Samuli Könkö.

 

Ajankohtaista -palstaa julkaistaan Suomen LVI-liiton jäsenliitteessä, joka jaetaan jäsenille Talotekniikka-lehden välissä. Ajankohtaista on lyhyt katsaus kunkin kuluvan kauden keskeisimpiin aiheisiin.