Blogi Sivu 2

Syksy alkuun golfilla ja alan ammattilaisiin tutustuen

Talvella 1990 Pålle Björklund ja Raimo Laaksonen keskustelivat yhteisestä harrastuksestaan ja pohtivat miten tuoda yhteen bisnes ja alan ammattilaisten suosima laji: golf.
Syntyi ajatus ”SuLVI golfista”. Järjestelytehtävät jaettiin tasan aktiivisten järjestäjien ja liiton toimiston kanssa. Ensimmäinen kilpailu järjestettiin jo samana keväänä EGS:n kentällä. Onninen Oy tarjosi tilat pelin jälkeiseen verkostoitumiseen.
Vuosien varrella kilpailun ajankohta siirtyi syksyyn, sillä haluttiin pelaajille aikaa hioa golfkunto kohdalleen kesän aikana. Sittemmin LVI-golf on järjestetty aina syyskuun ensimmäisenä perjantaina.

Juhlavuonna kisataan Sea Golf Rönnäsin maisemissa

Sea Golf Rönnäs on vuonna 1989 perustettu golfkeskus Loviisan Pernajassa, Porvoon itäpuolella. Rönnäsin golfkausi on maamme pisimpiä ja kentällä hyvä tunnettavuus ja maine. Monipuoliset kentät tarjoavat haasteita golftaidoista riippumatta. Helsingistä matkaa golfkeskukseen kertyy n. 70 km ja se sijoittuu rannikolla suunnilleen Porvoon ja Loviisan väliin.

Juhlakilpailu onkin suunniteltu niin, että osallistujat voivat torstaina saapua yhteiselle juhlaillalliselle Sea Golf Rönnäsin klubille ja nauttia rauhassa, sillä illalliselta on järjestetty bussikuljetus Porvooseen hotelli Seurahoville ja aamulla jälleen takaisin kentälle.
Kilpailumaksuun (jäsenet 75e, muut 100 e) sisältyvät greenfee, tulospalvelu, aamupala, sauna, buffetlounas, torstain juhlaillallinen ruokajuomineen sekä edellä mainitut bussikuljetukset.

Ilmoittautuminen on avoinna 30.8.2019 klo 15:00 saakka.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

LVI-suunnittelijan löytäminen saattaa olla haaste

Hieman yli puolet suomalaisista asuu erillisessä pientalossa tai rivitalossa. Tuoreen uutisoinnin mukaan pienet taloyhtiöt teettävät putkiremontteja jopa ilman suunnittelua ja rakennuslupaa. Säästäminen tai tietämättömyys johtaa helposti ongelmiin ja käy kalliiksi.

Myös Suomen LVI-liiton toiminnanjohtaja Tiina Strand tuntee putkiremontin haasteet ja hyödyt. ”Putkiremonttia tehdessä, kuten missä tahansa LVI-remontissa, on tärkeää hahmottaa rakennus kokonaisuutena. LVI-suunnitelman tavoite on mahdollisimman energia- ja kustannustehokkaasti toimiva terveellinen ja turvallinen rakennus.”

Energiatehokas rakennus ei ole tärkeää vain kuluttajan lompakon tai taloyhtiön kassan kannalta, sillä EU-maiden energiatehokkuustavoitteiden mukaisesti kaikkien rakennusten on oltava lähes nollaenergiarakennuksia vuoteen 2050 mennessä. Tämä Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi on yksi osa EU:n ilmastokriisin torjumiseen tähtäävistä yhteisistä toimista.

LVI-suunnittelijoista on pulaa jo nyt

LVI-alan järjestöt ovat usein kertoneet alaa vaivaavasta työvoimapulasta erityisten suunnittelu- ja työnjohtajatehtävissä. ”Tämä on haaste, joka saattaa omalta osaltaan vaikuttaa tilanteeseen, jossa remontteja päädytään tekemään ilman suunnitelmia. Säädösten muuttuessa ala tarvitsee entistäkin enemmän ammattilaisia varmistamaan, että saavutamme energiatehokkuustavoitteet. Toivon, että ammattiaan valitsevat nuoret huomaisivat yhä useammin, miten paljon tällä alalla voi ympäristöönsä vaikuttaa”, toteaa Strand.

Suomen LVI-liitto SuLVI ry on LVI-alan ammattilaisten henkilöjärjestö, mutta alan suunnitteluyritykset ovat SKOL ry:n, eli Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten toimialajärjestön jäseniä. Isommat taloyhtiöt löytävät LVI-suunnittelupalvelut helposti heidän verkkosivuiltaan.

Myös Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy:n ylläpitämästä rekisteristä löytää pätevyytensä osoittaneita ammattilaisia.

”Pienille taloyhtiöille ja omakotitaloasukkaille tilanne voi olla haastavampi”, myöntää Strand. ”Tietenkään näin ei ole poikkeuksetta. On paljon omakotitaloihin ja pieniin taloyhtiöihin LVI-suunnitelmia tekeviä suunnittelijoita, mutta kysynnän ansiosta heidän työtilanteensa on niin hyvä, että suosittelu tapahtuu asiakkaiden toimesta.”

Suomen LVI-liitto on harkinnut tuottavansa julkisen listauksen LVI-suunnittelupalveluita tarjoavista jäsenistään. ”Olemme tätä pohtineet. Koemme, ettei riitä, että tuotamme omille jäsenillemme palveluita. Haluamme kertoa LVI-suunnittelun merkityksestä kaikille, vaikuttaa siten remonttien onnistumiseen, rakennusten energiatehokkuuteen ja nuoriin, jotka vielä miettivät ammatinvalintaansa.”

Hyvin suunniteltu on lopulta halvempi

LVI-suunnitelman teko alkaa lähtötilanteen, tavoitteen ja aikataulun kartoittamisesta. Kaikkea ei ole pakko toteuttaa kerralla, vaan halutussa aikataulussa. Kun yhden korjaustyön teossa jättää varaukset jo tuleviin, kokonaiskustannukset laskevat.

LVI-suunnitelman pohjalta on helppo pyytää vertailukelpoisia tarjouksia ja kilpailuttaa urakoitsijoita. Etuna on myös se, että suunnittelija on puolueeton ja valitsee laitteet asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Voit myös sopia suunnittelijan kanssa, että hän toimii töiden valvojana ja varmistaa suunnitelmien mukaisen etenemisen.

Suomen LVI-liiton toiminnanjohtaja Tiina Strand haluaa korostaa hyvän LVI-suunnittelun merkitystä. ”LVI-suunnittelijan palkkio voi tuntua suurelta, mutta saattaa maksaa itsensä takaisin pitkällä aikavälillä säästyneinä elinkaarikustannuksina ja harkittuna toimintana.”

Tämä tiedote myös ePressissä.

Kommentoi ympäristöministeriön opasta purkukartoituksesta sekä Purkutyöt -opasta

Kommentoi ympäristöministeriön opasta purkukartoituksesta sekä Purkutyöt -opasta 24.6. mennessä.

Ympäristöministeriön opas purkukartoituksesta

Suomessa syntyy vuosittain n. 1,4 miljoonaa tonnia rakennus- ja purkujätettä. EU:n jätedirektiivi edellyttää rakennus- ja purkujätteen materiaalihyödyntämisen nostamista jäsenmaissa 70 %:iin vuoteen 2020 mennessä. Ministeriö julkaisee v. 2019 kolme opasta hallitun purkuprosessin edistämiseksi. Nyt lausunnoille annetaan näistä kaksi ensimmäistä, Purkutyöt- ja Purkukatselmus-oppaat. Kolmas, Purkutöiden hankintaopas valmistuu lausunnoille syksyllä.

Rakennus- ja purkumateriaalien parempi hyödyntäminen on rakentamisen kiertotalouden keskeisiä tavoitteita ja tärkeää myös maamme ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta. Nyt julkaistavan Purkutyöt-oppaan ja muiden purkamista koskevien oppaiden tavoitteena on purkamisen paremman valmistelun kautta luoda paremmat edellytykset materiaalien hyödyntämiselle sekä purkamiseen ja purkumateriaaleihin liittyvien haittojen ehkäisemiselle.

Ympäristöministerin opas purkukartoitukselle Luonnos
Kommentoi tällä lomakkeella purkukartoituksen opasta 24.6.2019 mennessä.
Alkuperäinen lausuntopyyntö

Ympäristöministeriön Purkutyöt -opas

Suomessa syntyy vuosittain n. 1,4 miljoonaa tonnia rakennus- ja purkujätettä. EU:n jätedirektiivi edellyttää rakennus- ja purkujätteen materiaalihyödyntämisen nostamista jäsenmaissa 70 %:iin vuoteen 2020 mennessä. Ministeriö julkaisee v. 2019 kolme opasta hallitun purkuprosessin edistämiseksi. Nyt lausunnoille annetaan näistä kaksi ensimmäistä, Purkutyöt- ja Purkukatselmus-oppaat. Kolmas, Purkutöiden hankintaopas valmistuu lausunnoille syksyllä.

Rakennus- ja purkumateriaalien parempi hyödyntäminen on rakentamisen kiertotalouden keskeisiä tavoitteita ja tärkeää myös maamme ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta. Nyt julkaistavan Purkutyöt-oppaan ja muiden purkamista koskevien oppaiden tavoitteena on purkamisen paremman valmistelun kautta luoda paremmat edellytykset materiaalien hyödyntämiselle sekä purkamiseen ja purkumateriaaleihin liittyvien haittojen ehkäisemiselle.

Ympäristöministeriön Purkutyöt -opas Luonnos
Kommentoi tällä lomakkeella 24.6.2019 mennessä
Alkuperäinen lausuntopyyntö

Kommentoi elinkaarihankkeen sopimusmalleja

Rakennustieto pyytää lausuntoja otsikon RT-ohjekorttiehdotuksista. Näiden ohjekorttien pohjalta laaditaan myös täytettävät sopimuslomakkeet Sopimuslomake.Net -palveluun.

Elinkaarihankkeiden markkinoiden kasvaessa ja kehittyessä on tilaajien, palveluntuottajien ja alan keskeisten järjestöjen edustajien toimesta nähty tarpeelliseksi luoda Kira-alalle yhtenäiset sopimusmallit. Uusien sopimusmallien tavoitteena on yhtenäistää sopimusten rakennetta kuitenkin mahdollistaen hankekohtaiset tarkennukset.

Sopimusmalliehdotukset

Elinkaarihankkeen puitesopimusmalli RTS 19:34

Elinkaarihankkeen sopimusmalli RTS 19:35

Kommentoi tällä lomakkeella

Kommentoi ehdotuksia tällä verkkolomakkeella 24.8.2019 mennessä.

Alkuperäinen lausuntopyyntö

Taustatietoja

Sopimusmallien laatimisen yhteydessä on pidetty työpaja alan toimijoiden kesken ja huomioitu työpajan tuloksena saadut palautteet ja kehittämisideat. Uusi sopimusmalli pohjautuu pääosin Asianajotoimisto Krogeruksen aikanaan laatimaan ja useammassa eri elinkaarihankkeessa viimeisen 7 vuoden aikana testattuun, kehiteltyyn ja hyväksi havaittuun sekä toimivaan sopimuspohjaan. Taustalla on myös aikanaan Kuntaliiton, RAKLIn, Rakennusteollisuus RT:n, palveluntuottajien ja sopimusjuristien laatima palvelusopimus-malli.

 

 

VantaLVI jakoi stipendejä

Kuvassa Jussi Kuusela (vas.) Roope Myyryläinen (kesk.) ja Tommi Helsto (oik.)

Perinteitä noudattaen ja onnitellen ammattiin valmistuvia nuoria, Vantaan LVI-yhdistys VantaLVI jakoi jälleen Vantaan ammattiopisto Variassa opiskeluissaan menestyneille oppilaille stipendit. Stipendin saivat Juhani Silvasti, Roope Myyryläinen ja Tommi Helsto.

“ja mikä ettei, kun aurinko paistaa, Suomi on jääkiekon maailmanmestari, hallitusneuvottelut menossa, europarlamenttiin äänestetty ja nuoret hyvin esillä, vaikuttamassa, onhan tulevaisuus on heidän”, leikitteli stipendit jakanut VantaLVIn puheenjohtaja Jussi Kuusela.

Kommentoi uimahallisuunnittelun tehtäväluetteloita

Rakennustietosäätiö RTS sr pyytää lausuntoanne seuraavista tehtäväluetteloiden ohjekorttiehdotuksista:

Parhaillaan on valmisteilla myös uimahallihankkeiden rakennesuunnittelun ja laatoitustöiden valvonnan tehtäväluettelot, jotka ovat tulossa lausunnolle syksyn 2019 aikana.

Lähetä kommenttisi 14.6.2019 mennessä tällä lomakkeella SuLVIn lausuntoa varten. Asiantuntijamme Jorma Railio koostaa kommenttinne lausunnoksi. Lyhytkin kommentti ja muutama lause merkitsevät, joten kannustamme kommentoimaan!

Alkuperäinen lausuntopyyntö.

LVI-Golfin SM Juhlakilpailu 6.9.2019

EDIT: Ilmoittautuminen on avoinna osoitteessa sulvi.fi/lvigolf2019!

Järjestyksessään 30. LVI-Golf järjestetään Sea Golf Rönnäsin maisemissa, Porvoon ja Loviisan välimaastossa. Tapahtuman puuhamiehinä toimivat Kalevi Hyvärinen ja Tapio Kanerva. Sea Golf Rönnäs on molemmille entuudestaan tuttu. ”Kerran tai kaksi kesän aikana tulee vierailtua Rönnäsin luonnonläheisissä maisemissa. Kenttä on leppoisa puistokenttä, jossa meri on läsnä, vähintäänkin maisemien ja rannikkomaisemien muodossa. Sinällään väylät eivät ole, paria väylää lukuunottamatta, kosketuksissa mereen”, kertoo Tapio. ”Tyypillinen puistokenttä, hyvin hoidettu ja selkeät väylät”, kehuu myös Kalevi.

Juhlavuoden tapahtuma käynnistyy jo edellisenä iltana 5.9.2019 Golf-klubin ravintolassa juhlavalla illallisella. Illan aikana palkitaan LVI-Golfin historiassa ansioituneita henkilöitä, nautitaan hyvästä ruoasta, juomasta ja seurasta. Illan päätteeksi klubilta on bussikuljetus Porvoon hotelli Seurahoville. ”Kilpailumaksuun sisältyy greenfee, tulospalvelu, aamupala, sauna, buffetlounas, torstain juhlaillallinen ruokajuomineen sekä edellä mainitut bussikuljetukset”, kertovat järjestäjät.

Kalevi Hyvärinen on järjestämässä LVI-Golfia jo viidettä kertaa.

Mikä golfissa viehättää

LVI-alalla on yllättävän paljon golfin harrastajia. Miksi, sitä ei kumpikaan miehistä osaa selittää. Hyödyt ovat kuitenkin selkeät. ”Yhteinen harrastus lisää yhteenkuuluvuutta ja ystävyyttä alalla toimivien välillä”, toteaa Tapio. ”Ja golf on erinomainen ulkoilumuoto! Kun kierros kuluttaa keskimäärin 1500 kcal ja viikossa pelaa 3-4 kierrosta, ei muuta tarvita. Pelin kiehtovuus piilee siinä, että jokainen kierros on erilainen. Jos luulee jossakin vaiheessa osaavansa, niin kyllä sen luulon palauttaa maanpinnalle seuraavat lyönnit. Lisäksi peli on sosiaalinen ja kasvattaa itsehillintää”, kehuu Kalevi, jolla on menossa nyt kymmenes kausi golfin parissa.

Tapio Kanerva on organisoinut FläktGroup Finlandin golf-kisoja jo kymmenen vuoden ajan, ja nyt ensimmäistä kertaa LVI-Golfia.

Tapio on jo kokeneempi kenttien kiertäjä. ”Suoritin Green Cardin 17 vuotta sitten. Aluksi golffarin urani melkein hyytyi, kunnes ystäväni sai minut uudelleen innostumaan vuonna 2007. Sen jälkeen olen pelannut vaihtelevan määrän kierroksia vuosien varrella, kuitenkin reilusti yli sadalla eri kentällä. Golf merkitsee minulle ystävyyttä, luonnonläheisyyttä, kauniita maisemia, liikuntaa, verkostoitumista, mielenhallintaa. Golfissa kiehtoo lajin vaikeus. Koskaan ei ole valmis, on niin paljon muuttujia. Kun tulee huonoja lyöntejä, voisin lopettaa koko lajin, mutta muutama onnistunut suoritus saa rakkauden lajiin palaamaan”.

Varaa majoituksesi pian ja hyödynnä sopimushintaiset etusi

Ilmoittautuminen LVI-Golfiin avataan 27.5.2019 ja se päättyy 30.8.2019 klo 15. Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään tasoitus ja järjestäjät jakavat osallistujat sen mukaisesti tasaisiin joukkueisiin. ”Hotelli Seurahovilta on aamulla bussikuljetus Sea Golf Rönnäsiin. Kilpailuinfo järjestetään klubilla klo 9:15 ja yhteislähtö klo 10:00. Etäisimmille lyöntipaikoille on kuljetus”, kertoo Kalevi.

Osallistujilla on mahdollisuus myös varata sopimushintainen auto pelipäivälle ja harjoituskierros torstaille halutessaan. Hotelli Seurahovista, Porvoosta on varattu huoneita ryhmähintaan. ”Aivan golf-kentän kupeessa on myös Rönnäs Seaside Resort, josta voi tiedustella mökkimajoitusta. Jos on niistä kiinnostunut, kannattaa tehdä varaus pikaisesti”, kehottaa Kalevi.

LVI-Golfin SM Juhlakilpailu 6.9.2019

 • Kilpailumaksu Suomen LVI-liiton jäsenyhdistysten henkilöjäsenille 75 €, muille 100 €.
 • Kilpailumaksuun sisältyy greenfee, tulospalvelu, aamupala, sauna, buffetlounas, torstain juhlaillallinen ruokajuomineen sekä bussikuljetukset.
 • Mahdollisuus sopimushintaiseen harjoituskierrokseen torstaina sekä autoon pelipäivänä. Varaukset tunnuksella LVI-Golf 2019 puh. 0207 86 26 96.
 • Varaa sopimushintainen majoitus hotelli Seurahovista 5.8.2019 mennessä tunnuksella SuLVI Golf 2019.
 • Ilmoittaudu 30.8.2019 klo 15:00 mennessä

Ilmoittautumissivusto avattu osoitteessa sulvi.fi/lvigolf2019

 

Juttua päivitetty 28.5. ja lisätty ilmoittautumissivuston linkki.

Kommentoi pätevyyteen liittyviä käsitteitä 23.5.2019 mennessä

FISE Oy ja Sanastokeskus TSK käynnistivät loppuvuodesta 2018 sanastoprojektin Pätevyyteen liittyvät käsitteet. Projektin tavoitteena on määritellä rakentamisalan pätevyyskäsitteet yhteistyönä niin, että sanastossa annettavat suositukset soveltuvat kaikkien alan toimijoiden käyttöön.

Pätevyyskäsitteisiin toivotaan nyt kommentteja. Kommentoi sanastoluonnosta SuLVIn lausuntoa varten tällä lomakkeella 23.5.2019 mennessä. Kaikki kommentit ovat erittäin tervetulleita, eikä niiltä edellytetä virallista muotoa – SuLVIn asiantuntija kokoaa kommenttinne viralliseksi lausunnoksi lausuntopyynnön tekijälle.

Tutustu sanastoluonnokseen (alk. s. 4)

Voit myös kommentoida suoraan. Silloin pyydämme lähettämään sanastoa koskevan lausunnon tällä lausuntopohjalla (huom. tallennusmuoto on pdf. Pyydä halutessasi Word-tiedosto sähköpostitse anne.valkama(at)sulvi.fi) Sirpa Suhoselle osoitteeseen sirpa.suhonen(at)tsk.fi 27.5.2019 mennessä.

Taustalla

FISE Oy ja Sanastokeskus TSK käynnistivät loppuvuodesta 2018 sanastoprojektin Pätevyyteen liittyvät käsitteet. Projektin tavoitteena on määritellä rakentamisalan pätevyyskäsitteet yhteistyönä niin, että sanastossa annettavat suositukset soveltuvat kaikkien alan toimijoiden käyttöön. Työ laajentaa vuonna 2016 julkaistua Kiinteistö- ja rakentamisalan keskeistä sanastoa ja lisäksi päivittää joitain aiemmin määriteltyjä käsitteitä.

Valtionhallinnon tehtävänä on sovittaa yhteen rakennetun ympäristön erilaisia sanastotarpeita ja viedä tulokset osaksi rakennetun ympäristön tietoalueen sanastoa (ks. Sanastot-työkalu, rakennettu ympäristö). Yhteinen käsitteistö tukee kaikenlaista viestintää olipa sitten kyse viranomaisviestinnästä tai arkisista vuorovaikutustilanteista. Sanasto tukee myös kansalaisten itsenäistä tiedonhankintaa. Lisäksi sanastoa käytetään muun muassa lainsäädännön ja direktiivien valmistelussa. Erityisesti tavoitteena on tukea parhaillaan käynnissä olevaa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) kokonaisuudistustyötä.

Nyt lausunnolla on 53 pätevyyteen liittyvää käsitettä. Käsitteiden sisällöt selvitetään määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla ja suomenkielisistä termeistä annetaan suositukset. Lisäksi käsitekokonaisuuksia havainnollistetaan käsitekaavioiden avulla.

Sanastotyö tehdään työryhmissä, joihin osallistuu kiinteistö- ja rakentamisalan asiantuntijoita ja Sanastokeskuksen terminologeja. Pätevyyteen liittyvien käsitteiden lausuntoluonnoksen laatineeseen asiantuntijaryhmään ovat kuuluneet:

 • Juha-Pekka Maijala, rakennusneuvos, ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto
 • Marita Mäkinen, toimitusjohtaja, FISE Oy
 • Katja Outinen, yli-insinööri, ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto
 • Minna Perähuhta, yliarkkitehti, ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto
 • Leena Salmelainen, valvontajohtaja, Turun kaupunki / Rakennustarkastusyhdistys RTY ry
 • Pia Selroos, erityisasiantuntija, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry
 • Sirpa Suhonen, sanastoprojektin terminologi, Sanastokeskus TSK

Pätevyyteen liittyvien käsitteiden sanastoprojektia on koordinoinut FISE Oy, ja sanaston laatimiseen tarvittavan terminologisen työn on rahoittanut ympäristöministeriö. Työssä on ollut mukana myös Rakennustarkastusyhdistys RTY ry ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry.

Kommentoi ympäristöministeriön ohjetta rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta

Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta (782/2017, ns. kosteusasetus) tuli voimaan 1.1.2018. Asetuksessa esitetään vain velvoittavia säännöksiä. Tämän vuoksi jo asetusvalmistelun yhteydessä todettiin tarve ohjeistavalle lisätiedolle. Kosteusasetukseen liittyen on nyt valmisteltu ohjeluonnos, jossa selostetaan ja taustoitetaan asetuksen sisältöä.

Lähetä kommenttisi tällä lomakkeella 17.6.2019 mennessä Suomen LVI-liiton lausuntoa varten. Voit kommentoida vain jotakin osaa, muutama lausekin riittää. Asiantuntija Jorma Railio kokoaa jäsenten kommentit lausunnoksi ja toimittaa ne SuLVIn lausuntona lausuntopyynnön tekijälle.

Ohjeluonnos rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta (pdf)

 

Alkuperäinen lausuntopyyntö ympäristöministeriön lausuntopalvelussa.

Suomen LVI-liitto pyrkii parantamaan rakentamisen laatua modernin teknologian avulla

Suomessa ollaan huolissaan rakentamisen laadusta. Suomen LVI-liitto SuLVI ry haluaa kehittää rakentamisen laatua. Tähän tavoitteeseen päästäkseen SuLVI tarjoaa jäsenilleen Kotopron dokumentointijärjestelmää, johon on valittu mittatilaustyönä dokumenttipohjia juuri SuLVIn jäsenistöä varten.

Rakentamisen laatu puhututtaa

Suomen LVI-liitto haluaa edistää rakennusten terveellisyyttä, energiatehokkuutta ja turvallisuutta. Liitto toimii tiiviissä yhteistyössä sekä alan kotimaisten että ulkomaalaisten organisaatioiden kanssa, tavoitteenaan varmistaa talotekniikan arvostettu huippuosaaminen Suomessa.

–Rakentamisen laadussa on tällä hetkellä tekemistä ja parantamisen varaa. Asia on tärkeä ja siihen on ehdottomasti puututtava. Rakennusten on oltava terveellisiä, turvallisia ja energiatehokkaita, sanoo Suomen LVI-liitto SuLVI ry:n toiminnanjohtaja Tiina Strand.

Työn tehostamista ja laadun parantamista teknologian avulla

Jotta rakentamisen laatua voidaan nostaa, täytyy toteutusten takana olla asiantuntevat ja ammattitaitoiset henkilöt. Rakennukset vaativat myös säännöllistä ja asianmukaista huoltoa ja kunnossapitoa. Teknologia on osa tulevaisuuden rakentamista ja laadukasta ja tehokasta työskentelyä rakennustyömailla.

Lisätäkseen rakentamisen laatua ja tehtyjen toimenpiteiden jäljitettävyyttä Suomen LVI-liitto laajentaa jäsenpalvelujaan Kotopron dokumentointi- ja tiedonkeruualustalla. Moderni ja täysin selainpohjainen alusta valikoitui liiton jäseneduksi, sillä järjestelmän muokattavuus takaa liiton jäsenistölle sopivat ratkaisut.

–Kotopron järjestelmä on osa työn tehostamista ja laadun parantamista. Palvelun on tarkoitus auttaa jäseniä tekemään asioita paremmin ja samalla helpommin. On mukava tarjota jäsenistölle etu, joka tuo toimintaan aidosti jotain lisää, kertoo Strand.

–Yhteistyö Suomen LVI-liiton kanssa tuntuu luontevalta, sillä tavoitteemme ovat pitkälti samankaltaiset. Myös Kotopro haluaa edistää työskentelytapaa, jossa rakentaminen tapahtuu kerralla kunnolla ja laadukkaasti. Kotopron ansiosta tehtyjä töitä voidaan myös vaivattomasti ja järjestelmällisesti tarkastella vielä kymmenien vuosienkin päästä, ja se helpottaa rakennuksien huoltotöitä, kommentoi Kotopron toimitusjohtaja Samuli Suomala.

Lisätietoja

Kotopro Oy, toimitusjohtaja Samuli Suomala, 0400 518 501, samuli.suomala(at)kotopro.fi

Kotopro Oy on kotimainen yhteisöllinen tiedonkeruualusta, jolla dokumentointi sujuu ilman ylimääräisiä välivaiheita. Kotopro toimii kaikilla päätelaitteilla ja sitä voidaan hyödyntää kaikilla toimialoilla nostamaan tekemisen laatua ja ketteryyttä. Kotopron järjestelmällä on yli 30 000 käyttäjää.