Consti Optimi on Vuoden energiaratkaisu

Consti Optimi -monienergiajärjestelmä palkittiin Vuoden energiaratkaisuna Rakennusten energiaseminaarissa

Rakennusten energiaseminaari järjestettiin Pikku-Finlandiassa 9.11.2022. FINVACin järjestämässä seminaarissa palkittiin nyt toistamiseen Vuoden energiaratkaisu. Hyvien ehdotusten joukosta voittajaksi valikoitui Consti Talotekniikka Oy:n Consti Optimi -monienergiajärjestelmä.

Rakennusten energiaseminaarin näyttelyyn osallistuneilla yrityksillä ja yhteisöillä oli jälleen mahdollisuus osallistua Vuoden energiaratkaisu -kilpailuun. Kilpailu järjestettiin viime vuonna ensimmäisen kerran.

Kilpailussa etsittiin innovatiivista ratkaisua, jolla voidaan todistettavasti saada aikaan kustannustehokas ratkaisu rakennuksen energiankäyttöön ja hiilijalanjälkeen tai omavaraisuuden parantamiseen. Ratkaisun tulee olla sovellettavissa uudis- tai korjausrakentamisessa, ja sen tulee olla pilotointi- tai kaupallistamisvaiheessa.

  • Vuoden energiaratkaisun valinnassa painotettiin ehdotuksen vaikuttavuutta pienentää energiankulutusta ja edelleen kasvattaa uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Ehdotettu järjestelmä on kokonaisratkaisu, joka on laajalti skaalattavissa sekä uudiskohteisiin että myös olemassa olevaan kiinteistökantaan, sanoo tuomariston puheenjohtaja Risto Kosonen.

    Consti Optimi -monienergiajärjestelmä hallitsee rakennuksen energiataloutta ja sisäolosuhteita

    Vuoden energiaratkaisuksi valittiin Consti Talotekniikka Oy:n Consti Optimi -monienergiajärjestelmä, joka hallitsee rakennuksen energiataloutta ja sisäolosuhteita. Järjestelmä on julkistettu 23.9.2022.

Consti Optimin avulla kiinteistöjen energiankulutusta voidaan alentaa tuntuvasti: lämmityksen, jäähdytyksen ja ilmanvaihdon kokonaisenergiankulutusta voidaan alentaa jopa 50 prosenttia. Lisäksi hiilidioksidipäästöt pienentyvät merkittävästi.

Järjestelmä hyödyntää useita energianlähteitä: rakennuksen hukkalämpöjä, aurinkolämpöä ja -sähköä sekä geoenergiaa. Lisäenergiaa saadaan kaukolämmöstä tai bioöljystä. Hukkalämpöjä varastoidaan kallioon talvikautta varten. Näin tarvitaan vähemmän kalliokaivoja eikä maaperä jäähdy vuosien kuluessakaan.

  • Consti Optimi perustuu Constin kehittämään ohjelmistoon, joka säätää ja valvoo järjestelmää niin, että energiankulutus pysyy minimissään. Hankkeen alussa energiankulutus ja säästöt lasketaan luotettavasti IDA Ice-simulointiohjelmistolla siten, että kokonaisuus toimii optimaalisesti, Consti Talotekniikka -toimialan energiaratkaisujen johtava asiantuntija Heikki Mäki

Järjestelmä sopii joustavuutensa ansiosta käyttötarkoitukseltaan monenlaisiin rakennuksiin, kuten toimistoihin, hotelleihin, oppilaitoksiin ja monitoimirakennuksiin. Se on kehitetty erityisesti kaupunkialueille, joiden ahtaille tonteille ei mahdu laajoja geoenergiakenttiä. Se soveltuu sekä korjaus- että uudisrakentamiseen, mutta painostus on korjausrakentamisessa, jossa on suurin tarve ja potentiaali energiansäästöön. Järjestelmän hyödyt ovat suurimmat rakennuksissa, joissa syntyy hukkalämpöä, jota järjestelmä voi kierrättää ja varastoida.

  • Energiansäästön merkitystä ei voi näinä aikoina korostaa liikaa, ja siinä meidän kaikkien toimilla on ratkaiseva merkitys. Tämän ohella tarvitaan jatkuvasti entistä innovatiivisempia tuotteita ja palveluita, joiden kehittäminen vaatii kokonaisvaltaista ymmärrystä ja pitkäjänteistä työtä, toteaa tuomaristoon kuulunut Päivi Laitila Motivasta ja jatkaa:
  • Tämän energiakilpailun voittajatyö on oivallinen osoitus eri energialähteiden yhteensovittamisesta kulutuksen optimoimiseksi.

FINVAC ry onnittelee Consti Talotekniikka Oy:tä Vuoden energiaratkaisusta 2022. FINVAC on yleishyödyllinen yhdistys, joka toimii Suomen LVI-Liitto SuLVIn, VVS Föreningen i Finland rf:n, LIVI:n ja Sisäilmayhdistyksen yhteistyöelimenä päätehtävänään jäsenyhteisöjensä keskinäisen yhteistyön edistäminen ja kansainvälisten yhteyksien hoitaminen sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan edistäminen.

Kilpailun tuomaristoon kuuluivat Risto Kosonen, Aalto-yliopisto, FINVAC ry (pj.); Maarit Haakana, ympäristöministeriö; Päivi Laitila, Motiva; Mikko Somersalmi, RAKLI ry; Pekka Vuorinen, Rakennusteollisuus RT ry ja Samuli Könkö, Suomen LVI-liitto SuLVI ry (sihteeri).

 Lisätietoja:

Risto Kosonen, tuomariston puheenjohtaja
040 502 7484, risto.kosonen@aalto.fi

Samuli Könkö, tuomariston sihteeri
050 327 6592, samuli.konko@sulvi.fi

Kuva: Sanna Nuutinen, Foto Bakery Oy

 

 

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi