FISE-pätevyysvaatimuksia päivitetään

Tiedote 19.6.2024
(päivitetty 20.6., varsinainen vahvistus annetaan 20.8. kokouksessa)

IV-kuntotutkijan pätevyysvaatimuksia päivitetään

FISE on tuonut 2016 markkinoille ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien (IV) kuntotutkijan pätevyyden vastatakseen vanhenevan rakennuskannan ja taloteknisten järjestelmien saneeraustarpeisiin. IV-kuntotutkimukset tehdään usein ilman ulkopuolisen tahon toteamaa pätevyyttä. Pätevyysvaatimukset varmistavat tekijöiden ammattitaidon ja parantavat kuntotutkimusten laatua. Ensimmäinen IV-kuntotutkijan tentti järjestettiin 18.11.2016.

FISEn hallitus on kokouksessaan 18.6.2024 hyväksynyt esitetyt ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien (IV) kuntotutkijan pätevyysvaatimusehdotukset. IV-kuntotutkimukselle perustetaan uusi pätevyyslautakunta käsittelemään näitä pätevyyksiä. Päivitykset koskevat pätevyysluokkien määrittelyä sekä työnäytteiden raportointia.

“IV-kuntotutkimuksen päivittäminen tuli ajankohtaiseksi tarpeiden muuttuessa. Päivityksellä halutaan pitää yllä korkeatasoista kuntotutkimusta, mutta samalla kahteen tasoon jakaminen mahdollistaa pätevyyden hakemisen useammalle alan ammattilaiselle”, kertoo FISE:n hallituksen jäsen ja SuLVIn toiminnanjohtaja Samuli Könkö.

Päivitetyt IV-kuntotutkijan pätevyysvaatimukset jakautuvat kahteen vaativuustasoon: perustaso ja ylempi taso. Näiden lisäksi työnäytteiden raportointiin on annettu tarkemmat ohjeet haettavan pätevyysluokan mukaan. Koulutus-, työkokemus- ja pätevyystenttivaatimuksiin ei kuitenkaan tullut muutoksia.

Työnäytteiden ohjeistus:

Työnäytteet tulee raportoida SuLVIn ilmanvaihdon kuntotutkimusohjeistuksen mukaisesti. Raporttien tulee sisältää:

  • Perustaso: Rakennusautomaatiojärjestelmäarviointi, korjaus- ja muutosvaihtoehdot.
  • Ylempi taso: Rakennuksen energiankulutus, korjausvaihtoehtojen vaikutus energiankulutukseen, rakennusautomaatiojärjestelmätutkimus, korjaus- ja muutosvaihtoehtojen kustannusarvio.

Tarkemmat ohjeet työnäytteiden antamisesta täällä.

Tutkinto- ja työkokemusvaatimusten lisäksi pätevyyskoulutuksena edellytetään FISEn hyväksymän IV-kuntotutkijan koulutuksen suorittamista. SuLVI järjestää seuraavan lokakuussa, lisätietoa tulossa koulutuskalenteriin.  

Hakijalta edellytetään myös FISE-pätevyystentin läpäisyä. Seuraava tentti järjestetään 18.11.2024, lisätietoja ja ilmoittautuminen osoitteessa sulvi.fi/patevyystentit.

Mikäli IV-kuntotutkijan FISE-pätevyystentti on suoritettu jo aiemmin vuosina 2016-2019, tenttisuoritus on vielä voimassa vuoden 2024 loppuun. FISE-pätevyyttä voi hakea, jos muut pätevyysvaatimukset täyttyvät. Pätevyyttä haetaan FISEn sähköisen järjestelmän kautta osoitteessa www.patevyyspalvelu.fi.

Lisätietoa ja hakeminen: www.patevyyspalvelu.fi

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi