Tarkista veronumerorekisteriin kuuluminen

Rakennustyömaalla työskentelevällä henkilöllä on ennen työskentelyn aloittamista oltava veronumero, joka on merkitty rakennusalan julkiseen veronumerorekisteriin.

Rekisteristä on aiemmin voitu poistaa henkilöiden tietoja vain henkilön oman pyynnön perusteella. Näin rekisteriin oli vuoteen 2018 mennessä kertynyt noin puolentoista miljoonan henkilön tiedot.

Viime vuonna veronumeroa käsittelevään lakiin Verohallinnolle lisättiin oikeus poistaa veronumerorekisteristä henkilöitä, jotka eivät sinne enää kuulu. Verohallinto poisti siten helmikuun lopulla veronumerorekisteristä 900 000 henkilöä. Merkitseväksi tekijäksi otettiin se, onko työntekijän tietoja ollut Verohallinnolle lähetetyillä työntekijäilmoituksilla viimeisen kahden vuoden aikana.

Jos epäilet, että tietosi poistettu veronumerorekisteristä, tarkista tietosi. Jos et löydä tietoasi, voit ilmoittautua rekisteriin uudelleen. Veronumerosi ei muutu.

Veronumero – ohje rakennusalan työntekijöille ja työnantajille

Tarkista veronumerorekisteriin kuuluminen

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi