Suomen LVI-liiton liittokokous järjestettiin 22.11.2019 Kuopiossa

Iltajuhla järjestettiin Scandic Kuopion upeassa juhlasalissa.

Liittokokous on Suomen LVI-liiton ylin päättävä elin, joka mahdollistaa jäsenten yhteisen päätöksenteon. Jäsenyhdistyksen äänivalta määräytyy edellisen kalenterivuoden jäsenyhdistysten jäsenmäärän perusteella liiton sääntöjen mukaisesti.

Saimaan LVI-yhdistys

Liittokokouksen tehtävä on hyväksyä hallituksen vuosikertomus, vahvistaa tilinpäätös ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja tilivelvollisille. Lisäksi valitaan liiton puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa, tilintarkastusyhteisö, hallituksen varsinaiset jäsenet ja näille varamiehet, liiton edustajat osakkuusyhtiöissä sekä seuraavaan vaalivaliokuntaan kuuluvat yhdistykset. Liittokokous myös vahvistaa liiton toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaksi  toimikaudeksi ja määrää jäsenmaksujen suuruuden.

Hämeenlinnan LVI-yhdistys

Tänä vuonna liittokokous järjestettiin Kuopiossa, Kuopion LVI-yhdistys KuLVIn toimiessa järjestävänä yhdistyksenä. Liittokokouksessa päätettiin seuraavasti:

  • Liiton puheenjohtajaksi valittiin Tapio Kanerva, varapuheenjohtajiksi Risto Kosonen ja Jarmo Kuitunen.
  • Liiton hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Liljeberg, varapuheenjohtajaksi Johanna Satumäki.
  • Lisäksi uutena jäsenenä Suomen LVI-liiton hallitukseen valittiin Juha Nurkkala, uusina varajäseninä Esa Haavisto ja Jussi Kuusela.
  • Liiton jäsenmaksut säilyvät ennallaan, eikä niihin tule muutoksia.
Vantaan LVI-yhdistys

Vaalivaliokunta ehdottaa luottamushenkilöitä liiton toimielimiin ja edustajiksi. Valiokunta valitaan siten, että maa jaetaan viiteen vaalialueeseen ja kultakin alueelta arvotaan liittokokouksessa yhdistys. Vaalivaliokuntaan 2020 valittiin Forssan seudun LVI-yhdistys (vaalialue 1), Kouvolan LVI-yhdistys (2), Pieksämäen LVI-yhdistys (3), Etelä-Pohjanmaan LVI-yhdistys (4) ja Raahen LVI-yhdistys (5).

 

Iltajuhlassa juhlittiin 60-vuotiasta Kuopion LVI-yhdistystä

Tervetuliaismaljan nosti KuLVIn puheenjohtaja Sanna Uura, liiton tervehdyksen esitti hallituksen puheenjohtaja Mikko Liljeberg ja juhlapuheen piti Kuopion apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen.

Isto Hietanen

Illan ohjelmassa oli myös ansiomerkkien jako kuopiolaisille aktiivisille jäsenille sekä uusien hotorautaneuvosten Matti Kosken, Esa Haaviston ja Pekka Matilaisen nimitys noviisien asemaan.

Vuoden LVI-yhdistystä sai ensimmäistä kertaa ehdottaa vapaasti kuka tahansa jäsenyhdistyksen hallitus tai jäsen.  Kriteereiksi oli ennalta määritelty, että vuoden LVI-yhdistys olisi sellainen jäsenyhdistys, joka on esimerkiksi omalla toiminnallaan osoittanut olevansa alueellaan verkostoitumisen mahdollistaja, tiedon välittäjä ja vapaa-ajan virikkeiden virittäjä. Hakemuksia tulikin mukavasti.

Paikalla olleet hotorautaneuvokset yhteiskuvassa.

Lahden LVI-yhdistys ansaitsi kunniamaininnan vuoden spurttaajana. Yhdistys on kuluvana vuonna aktivoitunut monella saralla ja kuului illan mittaan kirjaavan itselleen tavoitteen olla jos ei seuraava, niin sitä seuraava vuoden yhdistys. Kunniamaininnan saivat myös Tampereen LVI-yhdistys (opiskelijatoiminnasta), Lapin LVI-yhdistys (sometoiminnasta), Keski-Uudenmaan LVI-yhdistys (jäsentensä kiittelemä kokouksista, retkistä) sekä Vakka-Suomen LVI mm. siitä, että VakkaLVI tuo alaa aktiivisesti esille omalla alueellaan.

Kuopion LVI-yhdistyksen Sanna Uura

Vuoden LVI-yhdistykseksi nimettiin lopulta Kuopion LVI-yhdistys. Aktiivisen Kuopion jäsenmäärä on kasvanut eniten ja kuluvana vuonna Kuopion LVI-yhdistys on järjesti sekä hotorautaneuvosten kesäpäivät että liittokokouksen iltajuhlineen. Molemmista tapahtumista kuopiolaiset ansaitsevat suuret kiitokset ja kätten taputukset, sillä osallistujat viihtyivät erittäin hyvin!

Ensi vuonna liittokokouksen järjestää Lapin LVI-yhdistys 6.-7.11.2020.

Kuvat: Ari Korhonen, Kuopion LVI-yhdistys

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi