Kommentoi TalotekniikkaRYL vesi- ja viemärijärjestelmät – ohje-ehdotuksia

Rakennustietosäätiö RTS sr pyytää kommentteja ja lausuntoja RYL-ehdotuksiin:

RTS 19:55 TalotekniikkaRYL. Osa 21.2, Vesijärjestelmät
RTS 19:56 TalotekniikkaRYL. Osa 21.2, Viemärijärjestelmät

Kommentoi tällä lomakkeella 3.1.2020 mennessä.

Rakennustiedon julkaisemissa RYLeissä (rakentamisen/rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset) esitetään hyvän rakennustavan mukaisen lopputuloksen kirjallinen kuvaus. RYLit edustavat koko kiinteistö‐ ja rakentamisalan käsitystä hyvästä rakennustavasta.

TalotekniikkaRYL Osa 21.2 Viemärijärjestelmät

Tässä osassa esitetään LVI 2010‐nimikkeistön pääotsikoinnin mukaisesti kiinteistöjen viemärijärjestelmien yleiset laatuvaatimukset. Sisältö on jäsennelty siten, että rakennusselostus (työselostus) voidaan kirjoittaa lukujen mukaiseen järjestykseen. Osassa on tyypiltään kolmenlaista tekstiä: vaatimustekstiä, ohjetekstiä, ja viitetekstiä.

Ohjeessa käsitellään viemärijärjestelmien ja niihin liittyvien tuotteiden yleiset vaatimukset, viemärivesien käsittely sekä äänitasot. Tutustu tarkemmin.

TalotekniikkaRYL osa 21.2 Vesijärjestelmät

Tässä osassa esitetään LVI 2010‐nimikkeistön pääotsikoinnin mukaisesti kiinteistöjen vesijärjestelmien yleiset laatuvaatimukset. Sisältö on jäsennelty siten, että rakennusselostus (työselostus) voidaan kirjoittaa lukujen mukaiseen järjestykseen. Tätä osaa käytetään aina osan 20‐järjestelmien yhteiset laatuvaatimukset kanssa. Osassa on tyypiltään kolmenlaista tekstiä: vaatimustekstiä, ohjetekstiä, ja viitetekstiä. Tutustu tarkemmin.

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi