Säätiö LVY:n apurahat haettavissa

Apurahaa voi anoa LVI-talotekniikkaan liittyvään tutkimukseen, väitöskirjan, diplomityön tai ammattikorkeakoulun opinnäytetyön tekemistä varten. Tutkimuksella tulee olla merkitystä LVI-talotekniikan koulutukseen tai käytännön suunnittelu- ja toteutusratkaisujen uudistamiseen.

Apurahaa voi anoa myös alan toiminnan kehittämiseen. Yleishyödyllinen toiminta voi parantaa alan kiinnostavuutta koulutusalana tai kehittää alan asiakaslähtöistä palveluliiketoimintaa.

Apurahaa anotaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka sisältää projektisuunnitelman, aikataulun ja haettavan apurahan määrän. Hakemuksille ei ole erikseen määriteltyä ajankohtaa, eli apurahahakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti. Lisätietoja saatiolvy.sulvi.fi tai sähköpostitse sulvi(at)sulvi.fi.

Hakemukset käsitellään säätiön hallituksen kokouksissa. Hallitus kokoontuu noin kolmen kuukauden välein.

Tue alan kehittämistä ja opiskelua Säätiö LVYn kautta

Säätiö LVY sr ottaa vastaan sen toimintaa tukevia avustuksia ja lahjoituksia, kunhan näihin ei liity ehtoja, joiden säätiön hallitus katsoo olevan ristiriidassa säätiön etujen ja tarkoituksen kanssa. Vastaanotetut avustukset on hoidettava niiden sääntöjen sekä lahjoittajien mahdollisesti antamien erikoismääräysten mukaisesti. Ellei säätiön saaman omaisuuden hoidosta ole mitään erikoismääräyksiä, liitetään se, samoin kuin säätiön peruspääoma ja muukin omaisuuden tuotto, säätiön käyttörahastoon. Lisäksi edellytetään, että säätiön varat on sijoitettava turvaavasti korkoa tuottavasti. Säätiö voi omistaa myös kiinteätä omaisuutta.

Säätiö LVY sr on Savo-Karjalan yritysverotoimiston päätöksellä nimetty vähennyskelpoisen rahoituslahjan saajaksi. Päätös on voimassa vuosina 2017-2021.

Toinen yhteisö, joka tekee Säätiö LVY sr:lle vähintään 850 euron ja enintään 50 000 euron suuruisen rahalahjoituksen, saa vähentää tulostaan verotuksessa. Lahjoituksella voi myös onnitella juhlivaa henkilöä, yritystä tai yhteisöä. Omana merkkipäivänä voi myös ohjata onnittelut säätiön toiminnan tukemiseen. Tarkemmat tiedot saa säätiön asiamieheltä, Suomen LVI-liitto SuLVI ry:ltä.

Säätiön organisaatio

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa viisijäseninen hallitus. Kolme hallituksen jäsentä edustaa Suomen LVI-liitto SuLVI ry:tä, yksi jäsen edustaa LVI-TU LVI-Tekniset Urakoitsijat ry:tä ja yksi jäsen Talotekninen teollisuus ja kauppa Talteka ry:tä. Lisäksi hallituksella on ulkopuolinen sihteeri/varainhoitaja.

Säätiö LVY sr historia

Säätiön perustaja Karl Viktor Lindholm syntyi Pietarissa 24.7.1879 ja valmistui diplomi-insinööriksi Polyteknillisestä Opistosta vuonna 1902. Lindholm toimi Keskuslämpö Oy:n toimitusjohtajana vuonna 1953, kun Lämpö- ja Vesijohtoteknikkojen Yhdistys ry (nykyinen Suomen LVI-liitto SuLVI ry) perusti maaliskuun 5. päivänä teknisen tutkimustyön tukemiseksi Säätiö L.V.Y. -nimisen säätiön.

K.V. Lindholm lahjoitti säätiön peruspääoman 100 000 markkaa. Perustamiskirjan allekirjoittajina olivat tuon ajan alan vaikuttajat: G. Granden, J. Saarto, V. Apari, P. Witikainen ja I. Aspiala.

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi