Kommentoi ohje-ehdotusta rakennusten savunhallinnasta ja savunpoistolaitteistojen kunnossapidosta

Kommentoi ohje-ehdotusta tällä lomakkeella 3.2.2020 mennessä.

Ohje-ehdotus rakennusten savunhallinnasta ja savunpoistolaitteistojen kunnossapidosta (pdf)

Lyhyesti

Ohjekorttiehdotuksessa käsitellään rakennusten savunhallintaa, siihen liittyviä laitteistoja ja niiden ylläpitoa. Ohje on tarkoitettu rakennusten ylläpidosta vastaaville tahoille.

Rakennuksen savunhallinnan tarkoituksena on henkilöiden turvallisen poistumisen turvaaminen palotilanteessa, pelastushenkilöstön pelastus- ja sammutustyön helpottaminen sekä omaisuus- ja ympäristövahinkojen vähentäminen. Savunhallinta käsittää turvalliset poistumisreitit, passiiviset rakenteelliset järjestelyt kuten palo-osastoinnin, savulohkot ja -sulut sekä aktiiviset tekniset järjestelmät kuten savunpoisto- ja sammutuslaitteet. Savunhallinnan luotettava toiminta lainsäädännön edellyttämällä tavalla turvataan savunhallintalaitteistojen asianmukaisella ja säännöllisellä tarkastuksella ja ylläpidolla.

Ohjekortissa kuvataan rakennuksen savunhallinnan toimintaperiaatteet ja huomioon otettavat asiat erityisesti savunpoistolaitteistojen huollon suunnittelussa ja ylläpidossa.

Ohjekortissa ei käsitellä paineistukseen ja suuntapainepuhallukseen liittyvien laitteiden ylläpitoa eikä maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen erityismenettelyyn liittyvien savunpoistolaitteistojen ylläpitoa, joka on järjestettävä kohdekohtaisesti
riskinarviointiin perustuen.

Alkuperäinen lausuntopyyntö

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi