Perehdytys ilmanpoistimiin, -pumppuihin ja aurinkosähköjärjestelmiin

Mikkelin LVI-yhdistys ja Mikkelin Rakennusmestarit ja – insinöörit aloittivat vuoden 2020 järjestämällä 15.1.2020 Kolmeks Oy:n kanssa yritys-ja tuote-esittelytilaisuuden.
Tilaisuuden tarkoituksena oli tutustuttaa osallistujat Kolmeks Oy:n päätuotteisiin ja muutenkin alalla tapahtuneeseen nopeaan kehitykseen. Alustuksen luennoi myyntipäällikkö Joni Varis Kolmeks Oy:stä. Kolmeks Oy on osa perhekonsernia, jonka liikevaihto on noin 65M€, henkilöstöä on noin 600 henkilöä. Yritys on alun perin perustettu Helsinkiin 1945 ja se on muuttanut 1965 Turenkiin. Tällä hetkellä tehtaat sijaitsevat Turengissa, Virossa ja Kiinassa.

Monet osallistujista tunnustivat pitäneensä Kolmeksia pumppuyrityksenä, mutta yrityksen tuotevalikoimaan kuulu tosi paljon muitakin LVI-alan tuotteita ja komponentteja. Jonkinlaisen läpileikkauksen LVI-tuotteista antaa seuraava luettelo: paineenalennusventtiilit, ilmanpoistimet, varoventtiilit, sekoitusventtiilit sekä varusteet lämminvesi- ja höyrykattilalaitoksiin. Tilaisuudessa keskityttiin pääasiassa kahteen merkittävään tuoteryhmään eli ilmanpoistimiin ja pumppuihin.

Alipaineilmanpoistimista käytiin läpi Spirovent S400 ja S600 tekniset arvot, mitat, liittymät, toimintaperiaate ja dokumentaatio. Erityisen puhuttelevaa on asennuksen helppous ja käyttöönotto. Tuotteessa oleva QR-koodi johtaa suoraan kotisivulle, josta löytyy apu useimpiin ongelmatilanteisiin. Pikakäyttöohje löytyy myös laitteen käyttöliittymästä. Käyttöliittymästä löytyy myös varaosaluettelot ja räjäytyskuvat. Laitteissa on myös USB-portti huoltoa ja Wifi-liitäntämoduulia varten. Käyttöliittymätasoja Superior S400/S600:ssa on kolme: loppukäyttäjä, urakoitsija, tehdas.

Toinen suuri tuoteryhmä on pumput ja moottorit. Kolmeks toimittaa maailmanlaajuisille yrityksille, kuten esim. Wärtsilälle ja Evacille räätälöityjä pumppuja. Se valmistaa itse kaikki suunnittelemansa ja kehittämänsä moottorit. Moottorivalmistusta on mm. Kone Oy:lle ja ABB Oy:lle. Erikoismoottoreita käytetään esimerkiksi teollisuuden nostimissa, hisseissä, teollisuuden erikoispumppauksissa ja kiinteistöpumpuissa.

Pumppujen, kuten myös muidenkin komponenttien paras energiatehokkuus ja pisin elinkaari saavutetaan oikein tehdyillä valinnoilla ja mitoituksilla. Tilaisuudessa tutustuttiin pikaisesti Kolmeksin nettisivuihin, joilta löytyy valmiit järjestelmäkohtaiset DWG-mallisäätökaaviot ja muut suunnittelijan työkalut. Näillä työkaluilla onnistuminen on helpompaa.

Kaikesta nähdystä ja kuullusta jäi sellainen maku, että paljon puhuttu digitalisaatio on totisinta totta ja ihan tätä päivää. Näitä valmiuksia pitää korostaa ja vaalia myös kaikessa koulutus- ja valmennustoiminnassa.

Vuoden 2020 toinen kuukausikokous/tuote-esittelytilaisuus toteutettiin yhdessä Lumme Energia Oy:n kanssa. Tilaisuuden isäntänä toimi tekninen myyntipäällikkö Sauli Kuparinen. Lumme Energia Oy on perustettu vuonna 2017. Se on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Mikkeli ja pääasiallinen toimiala on sähkönmyynti. Yhtiön liikevaihto on noin 70M€ ja henkilöstö on noin 60 henkilöä.

Tilaisuudessa tutustuttiin aurinkosähköjärjestelmiin, jotka ovat tarkoitetut pien- ja yritys/maatilakiinteistöihin. Lisäksi sivuttiin suuria toteutuksia varten kehitettyyn aurinkosähkön hankinnan PPA-malliin, jossa yritys tekee 15 – 20 vuoden aurinkosähkösopimuksen Solarigo Systems Oy aurinkovoimalayrityksen kanssa. Solarigo vastaa laitoksen kokonaisinvestoinnista, käytöstä sekä huollosta ja asiakas saa kilpailukykyistä, ekologista sähköä maksamatta siirtomaksuja ja sähköveroja.

Asiakkaalle hyötyä syntyy myös voimalakiinteistön arvon noususta. Asiakas voi seurata sähkön tuotantoa reaaliaikaisesti omissa tiloissaan olevan tuotannonseurantajärjestelmän avulla. Pienempiin aurinkosähköjärjestelmiin tutustuttiin yksityiskohtaisemmin käymällä läpi paneeleiden rakennetta, kiinnitystapoja eri kattomateriaaleille, invertterivaihtoehtoja ja kaapelointia.

Komponenttivalintojen lisäksi korostettiin ulkoisten tekijöiden vaikutusta aurinkoenergian hyödyntämisen hyötysuhteeseen. Ulkoisista tekijöistä käytiin läpi mm. optimaaliset ilmansuunnat, varjottomuus, lumi ja epäpuhtaudet sekä kennojen asennuskulma.
Tuotannon mallinnukseen, suunnitteluun ja mitoitukseen on käytettävissä luotettavia ja helppokäyttöisiä laskureita ja sovelluksia. Erilaisten aurinkosähköjärjestelmien kannattavuuden ja takaisinmaksuajan yhteydessä keskusteltiin yrityksille, maatiloille ja taloyhtiöille maksettavista tuista. Yksittäinen kotitalous ei ole oikeutettu tällä hetkellä mihinkään erilliseen tukeen, mutta se voi hakea 40 % kotitalousvähennystä työn osuudesta 100€ omavastuulla.

Kannattavuuden kannalta merkittävää on myös omakäyttöasteen suuruus eli se, että aurinkosähkön tuotanto ja –kulutus kohtaisivat mahdollisimman hyvin. Tähän ”ongelmaan” on useampia eri lähestymistapoja: virtuaaliakut, akustot, energiasopimusten keskittäminen/ hyvityskäytännöt. Merkittävää hyötyä saavutetaan saman ”operaattorin” useamman käyttökohteen laskutuksen yhdistämisellä, jolloin voidaan välttyä siirtomaksun maksamiselta.

Aurinkosähkö ei ole vain tulevaisuutta, vaan ihan varteenotettava energiansäästökeino jo tänään. Aurinkokennojen tuotantomenetelmien ja – materiaalien jatkuva kehittymien parantaa järjestelmien kannattavuutta ja lyhentää niiden takaisinmaksuaikaa. Tässäkin mielessä tulevaisuus vaikuttaa aurinkoisemmalta. Kesää ja tehohuippuja odotellessa suunnitellaan uusia laitoksia ”joka kotiin”!

 

Teksti ja kuvat:
Mikkelin LVI-yhdistys, MiLVI
Henrik Sjögrén

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi