Kommentoi pätevyyteen liittyviä käsitteitä 23.5.2019 mennessä

FISE Oy ja Sanastokeskus TSK käynnistivät loppuvuodesta 2018 sanastoprojektin Pätevyyteen liittyvät käsitteet. Projektin tavoitteena on määritellä rakentamisalan pätevyyskäsitteet yhteistyönä niin, että sanastossa annettavat suositukset soveltuvat kaikkien alan toimijoiden käyttöön.

Pätevyyskäsitteisiin toivotaan nyt kommentteja. Kommentoi sanastoluonnosta SuLVIn lausuntoa varten tällä lomakkeella 23.5.2019 mennessä. Kaikki kommentit ovat erittäin tervetulleita, eikä niiltä edellytetä virallista muotoa – SuLVIn asiantuntija kokoaa kommenttinne viralliseksi lausunnoksi lausuntopyynnön tekijälle.

Tutustu sanastoluonnokseen (alk. s. 4)

Voit myös kommentoida suoraan. Silloin pyydämme lähettämään sanastoa koskevan lausunnon tällä lausuntopohjalla (huom. tallennusmuoto on pdf. Pyydä halutessasi Word-tiedosto sähköpostitse anne.valkama(at)sulvi.fi) Sirpa Suhoselle osoitteeseen sirpa.suhonen(at)tsk.fi 27.5.2019 mennessä.

Taustalla

FISE Oy ja Sanastokeskus TSK käynnistivät loppuvuodesta 2018 sanastoprojektin Pätevyyteen liittyvät käsitteet. Projektin tavoitteena on määritellä rakentamisalan pätevyyskäsitteet yhteistyönä niin, että sanastossa annettavat suositukset soveltuvat kaikkien alan toimijoiden käyttöön. Työ laajentaa vuonna 2016 julkaistua Kiinteistö- ja rakentamisalan keskeistä sanastoa ja lisäksi päivittää joitain aiemmin määriteltyjä käsitteitä.

Valtionhallinnon tehtävänä on sovittaa yhteen rakennetun ympäristön erilaisia sanastotarpeita ja viedä tulokset osaksi rakennetun ympäristön tietoalueen sanastoa (ks. Sanastot-työkalu, rakennettu ympäristö). Yhteinen käsitteistö tukee kaikenlaista viestintää olipa sitten kyse viranomaisviestinnästä tai arkisista vuorovaikutustilanteista. Sanasto tukee myös kansalaisten itsenäistä tiedonhankintaa. Lisäksi sanastoa käytetään muun muassa lainsäädännön ja direktiivien valmistelussa. Erityisesti tavoitteena on tukea parhaillaan käynnissä olevaa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) kokonaisuudistustyötä.

Nyt lausunnolla on 53 pätevyyteen liittyvää käsitettä. Käsitteiden sisällöt selvitetään määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla ja suomenkielisistä termeistä annetaan suositukset. Lisäksi käsitekokonaisuuksia havainnollistetaan käsitekaavioiden avulla.

Sanastotyö tehdään työryhmissä, joihin osallistuu kiinteistö- ja rakentamisalan asiantuntijoita ja Sanastokeskuksen terminologeja. Pätevyyteen liittyvien käsitteiden lausuntoluonnoksen laatineeseen asiantuntijaryhmään ovat kuuluneet:

  • Juha-Pekka Maijala, rakennusneuvos, ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto
  • Marita Mäkinen, toimitusjohtaja, FISE Oy
  • Katja Outinen, yli-insinööri, ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto
  • Minna Perähuhta, yliarkkitehti, ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto
  • Leena Salmelainen, valvontajohtaja, Turun kaupunki / Rakennustarkastusyhdistys RTY ry
  • Pia Selroos, erityisasiantuntija, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry
  • Sirpa Suhonen, sanastoprojektin terminologi, Sanastokeskus TSK

Pätevyyteen liittyvien käsitteiden sanastoprojektia on koordinoinut FISE Oy, ja sanaston laatimiseen tarvittavan terminologisen työn on rahoittanut ympäristöministeriö. Työssä on ollut mukana myös Rakennustarkastusyhdistys RTY ry ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry.

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi