Kommentoi ympäristöministeriön ohjetta rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta

Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta (782/2017, ns. kosteusasetus) tuli voimaan 1.1.2018. Asetuksessa esitetään vain velvoittavia säännöksiä. Tämän vuoksi jo asetusvalmistelun yhteydessä todettiin tarve ohjeistavalle lisätiedolle. Kosteusasetukseen liittyen on nyt valmisteltu ohjeluonnos, jossa selostetaan ja taustoitetaan asetuksen sisältöä.

Lähetä kommenttisi tällä lomakkeella 17.6.2019 mennessä Suomen LVI-liiton lausuntoa varten. Voit kommentoida vain jotakin osaa, muutama lausekin riittää. Asiantuntija Jorma Railio kokoaa jäsenten kommentit lausunnoksi ja toimittaa ne SuLVIn lausuntona lausuntopyynnön tekijälle.

Ohjeluonnos rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta (pdf)

 

Alkuperäinen lausuntopyyntö ympäristöministeriön lausuntopalvelussa.

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi