Viisi tähteä SuLVIn sometyölle

Yksi Suomen LVI-liiton tehtävistä on seurata aktiivisesti toimialan säätelyä ja teknistä kehitystä ja välittää tieto jäsenkirjeillä sekä avoimesti kaikille Facebookissa, LinkedInissä ja Twitterissä. Olemme myös alan keskeisimmän ammattilehden, Talotekniikka-lehden yksi pääosakas. Jäsenemme saavat lehden jäsenetuna, maksutta.

Marko Kempas kertoo seuraavansa Suomen LVI-liittoa Facebookissa päivittäin. ”Kaikki SuLVIn jakamat jutut ovat mielenkiintoisia. Työni kannalta kaikki jutut eivät tietenkään ole juuri sillä hetkellä ajankohtaisia mutta mielestäni on tärkeää pysyä alan eri trendeissä ja kehityksessä mukana seuraamalla koko toimialaa.”, Marko kertoo.

Marko Kempas

Kempas toimii talotekniikka-alan yrityksessä asiakkuus- ja myyntipäällikkönä. ”Toimenkuvaani kuuluvat kiinteistöjen huolto- ja ylläpitosopimukset. Pidän yhteyttä asiakkaisiimme ja teen myös uusasiakashankintaa. Asiakkaani ovat kiinteistösijoittajia, managereita, isännöitsijöitä, kaupunkeja kiinteistöineen ja niin edelleen”, kertoo hän työstään. ”Aikaisemmin olen toiminut LVI-projektipäällikkönä linjasaneeraus- ja uudiskohteissa sekä LVI-huoltopäällikkönä. Tuo kokemus on hyvä pohja nykyiseen työhöni, sillä se auttaa paremmin ymmärtämään asiakkaan tarpeita. Näin osaan ehdottaa kiinteistön taloteknisen huollon- ja ylläpidon osalta asioita, joista asiakas ei välttämättä ole itse edes osannut ajatella. Erityisesti tämänlaisissa tilanteissa tunnen, että olen osannut auttaa enemmän kuin asiakas on osannut odottaakaan.”

Käytäntö ja työn vaatimukset sanelevat pitkälti myös aiheet, joita Marko pitää tärkeimpinä. ”Parhaita artikkeleita ovat ne, jotka liittyvät lainsäädännön ja määräysten muuttumiseen. Haluaisin myös tietää, millaisia työryhmiä EU:n tasolla on komissiossa ynnä muissa organisaatioissa käynnissä talotekniikan osalta, ketkä siellä Suomea edustavat ja missä vaiheessa työryhmien työskentely on. Lisäksi olisi mielenkiintoista myös lukea jokunen henkilökuva ympäristöministeriön virkamiehistä jotka näiden asioiden parissa työskentelee.. Olisi mielenkiintoista kuulla heidän omia näkemyksiään alastamme ja kuinka he näkevät kehityksen ja millaisia lainsäädännöllisiä tai muita hankkeita siellä on mahdollisesti meneillään tai alkamassa”, Marko listaa. ”Myös erilaiset tulevaisuuden ratkaisut ovat mielenkiintoisia, esimerkiksi miten keinoäly ja digitalisaatio tulee muuttamaan alaamme ja millainen rakennettu ympäristö tulee olemaan lapsillamme.”

Arvosana SuLVIlle

Lopuksi pyysimme Markoa antamaan arvosanat Suomen LVI-liiton aktiivisuudelle ja jaettujen uutisten tasolle sosiaalisen median kanavissa. “Ehdottomasti 5 tähteä kaikille paitsi Twitterille kun en twiittaile”, toteaa Marko.

LinkedIn *****
Facebook *****
Twitter

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi