MiLVIn syyskausi alkoi tutustumisella Etelä-Savon Pelastuslaitokseen

Mikkelin LVI-yhdistys ja Mikkelin Rakennusmestarit ja –insinöörit vierailivat Mikkelin paloasemalla.

Mikkelin LVI-yhdistys ja Mikkelin Rakennusmestarit ja –insinöörit vierailivat 12.9.2019 Mikkelin paloasemalla ja tutustuivat Etelä-Savon Pelastuslaitoksen toimintaan, tiloihin ja kalustoon. Esittelijöinä toimivat palopäällikkö Isto Heikkinen ja palomestari Jarno Laikola.

Etelä-Savon Pelastuslaitoksen operatiivinen henkilöstö ja kalusto on sijoitettu Jääkärinkadulla sijaitsevalle Mikkelin paloasemalle ja hallinnon kymmenen työpistettä kadun toisella puolella olevaan Tuman rakennukseen. Etelä-Savon Pelastuslaitos on yksi Suomen kahdestakymmenestäkahdesta alueellisesta pelastuslaitoksesta ja siellä työskentelee yhteensä noin kaksi sataa henkilöä ja jos huomioidaan myös pelastustoimintaan osallistuva sopimushenkilöstö, nousee henkilömäärä noin 690 henkilöön. Paloasemia on yhteensä kolmekymmentäneljä, joista Mikkeli, Savonlinna ja Pieksämäki toimivat 24/7.

Vuonna 2018 Etelä-Savon Pelastuslaitoksella oli yhteensä 2985 tehtävää, joista

  • tulipaloja 364
  • liikenneonnettomuuksia 601
  • vaarallisten aineiden onnettomuuksia 89
  • ihmisten pelastamisia 105
  • eläinten pelastamisia 56

Pelastuslaitokset panostavat myös paljon ennaltaehkäisevään työhön eli ohjaukseen, valistukseen ja neuvontaan valvonnan määrän jatkuvasti vähentyessä. Varsinaisen pelastustoiminnan lisäksi työhön kuuluu myös väestön varottamiseen liittyviä tehtäviä.

Paloasemakierroksella tutustuttiin eri tilanteisiin räätälöityihin ajoneuvoihin sekä niiden kalustoon ja varusteisiin. Silmiinpistävää oli kaluston monipuolisuus, eriomainen kunto ja hyvin looginen sijoittelu ajoneuvoihin sekä esimerkillinen järjestys. Ajoneuvot on varusteltu hyvin nykyaikasella viesti- ja tietoliikennekalustolla. Yhteydenpidon tärkeyden suurissa vahingoissa saattoi aistia tämän kaluston runsaslukuisuudesta ja teknisestä tasosta.

Palomestari Jarno Laikolan opastamana tutustuttiin myös kaluston huoltoon, huoltotiloihin ja –laitteisiin. Erikoistyövälineiden huolto vaatii myös tiloilta tiettyjä poikkeavia ratkaisuja ja luovuutta. Sammutusletkujen pesu- ja kuivauslaitteet ovat hyvin massiivisia ja vain tähän tarkoitukseen soveltuvia laitekokonaisuuksia. Vaarallisia kemikalioita sisältävät pesuvedet otetaan erikseen talteen ja hävitetään muualla.

Varsinaisen paloasemarakennuksen IV-toteutus on jaettu kahteen osaan. Toimisto- ja sosiaalitiloilla on oma ilmanvaihtokone ja ajoneuvo- ja huoltotilojen ilmanvaihto hoidetaan toisella koneella. Viimeisenä tutustumisosiona oli miehistön ”huoltotilat” eli ruokailu- ja lepotilat. Tilat ovat puhtaat, valoisat ja hyvin varustellut.

Vierailun päätteeksi pidetyissä kiitospuheissa todettiin, että toivottavasti näkemäämme kalustoa ei tarvita meidän kodeissa tositilanteissa, mutta tosiasiassa keskimäärin joka päivä palaa jossain kodissa tai työpaikalla Etelä-Savon Pelastuslaitoksen vastuualueella. Kiitos Brankkarit, teette hyvää työtä!

Teksti ja kuvat:
Henrik Sjögrén
Mikkelin LVI-yhdistys

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi