TIMBAL ENERGIA -OHJELMA

Timbal Energia -ohjelmistolla (ent. MX6 Energia) kehitetään rakennusten energiatehokkuutta, arvioidaan investointien kannattavuutta, simuloidaan eri korjausvaihtoehtojen pitemmän aikavälin käyttökustannuksien ja investointien kannattavuutta sekä tuotetaan määräysten mukaisia energiatodistuksia.

Jäsenetu -10 %

SuLVIn jäsenet voivat ostaa Timbal Energia -ohjelmiston edullisemmalla jäsenhinnalla (-10 % yhden käyttäjän lisenssin avausmaksusta).

Tutustu Timbal energia -ohjelmistoon
Tilaa Timbal Energia -koekäyttöversio käyttöösi

Voit myös tilata ohjelman sähköpostitse sulvi(at)sulvi.fi.

Uusi Timbal Energia 1.1.1 päivitykset (6/2019)

Laskenta-osio
• PILP:n tuottama energia huomioitu paremmin rakennuksen tilan käyttämän energian suhteen
• Laskennan kohtien 8 (energia) ja 9.2 (teho) valintoihin on tehty huomautus jos toiseen valintaan on asetettu oma arvo
• Laskennan kohdan 3 yläosassa näytetään Tiedot sivulla valitun rakennustyypin luokka ja luokalle määritellyt ilmanvaihtokoneiden käyntiajat
• Jos Laskennan kohdassa 1 on asetettu sisäilman lämpötilaksi ”Oma arvo”, niin itse syötetty arvo on muuttunut 0:ksi kun ohjelma on avataan uudestaan. Virhe korjattu.

Vakuus – olethan jo tutustunut?

Vakuus osiota hyödynnetään kun arvioidaan esimerkiksi taloyhtiön mahdollisuutta saada pankista lainaa tuleviin isoihin korjauksiin. Siinä arvioidaan kiinteistön tai rakennuksen vakuusarvoa ja vastikkeen kehitystä.
Vakuusarvoa hyödynnetään vertaamalla sen riittävyyttä kiinteistön olemassa oleviin lainoihin ja tulevien korjaushankkeiden rahoituksiin.
Postinumeron avulla haetaan automaattisesti asuinkerrostalojen tilastollinen toteutuneiden kauppojen neliöhinta ja lukumäärä, mitä hyödynnät vakuusarvon arvioinnissa.
Vakuus on erinomainen työkalu kun arvioit korjaushankkeiden toteutusta ja rahoitusta koko kiinteistön näkökannalta.

Uusi Timbal Energia 1.1.0 pitää sisällään seuraavia muutoksia (4/2019)

 • Tiedot: nyt voit hakea pysyvän rakennustunnuksen (vtj-prt) suoraan Timbal Energiasta! Huomioi Tiedot sivulla, että rakennuksen katuosoite ja numero annetaan omiin kenttiin!
 • Energiaselvitys: uuden rakennuksen ja olemassa olevan rakennuksen energiaselvitykset on eriytetty toisistaan omille sivuille. Tiedot-sivulla tulee valita, onko kyseessä olemassa oleva vai uusi rakennus. Energiaselvityksessä hyödynnetään simulointiskenaarioita, joten tallenna Laskenta-sivulla tekemäsi energialaskenta skenaarioksi ja valitse Energiaselvityksessä haluamasi skenaario, mistä energiaselvitys tehdään.
 • Simulointi: simulointiskenaarioiden merkitystä on vahvistettu hyödyntämällä niitä Timbal Energian muissa osioissa. Hyödynnä Simulointia!
 • Laskenta-sivulla ILPin ja PILPin toiminnallisuutta täsmennetty. Skenaarioista laskentaan tuodun skenaarion tunnistetiedot näytetään Laskenta-sivun yläosassa.
 • Timbal Energian suorituskykyyn vaikuttavia toimenpiteitä sekä yleisiä pienempiä virheenkorjauksia ja muutoksia.
 • Vakuus – olethan jo tutustunut?
  Vakuus-osiota hyödynnetään, kun arvioidaan esimerkiksi taloyhtiön mahdollisuutta saada pankista lainaa tuleviin isoihin korjauksiin. Siinä arvioidaan kiinteistön tai rakennuksen vakuusarvoa ja vastikkeen kehitystä.
  Vakuusarvoa hyödynnetään vertaamalla sen riittävyyttä kiinteistön olemassa oleviin lainoihin ja tulevien korjaushankkeiden rahoituksiin.
  Postinumeron avulla haetaan automaattisesti asuinkerrostalojen tilastollinen toteutuneiden kauppojen neliöhinta ja lukumäärä, mitä hyödynnät vakuusarvon arvioinnissa.
  Vakuus on erinomainen työkalu, kun arvioit korjaushankkeiden toteutusta ja rahoitusta koko kiinteistön näkökannalta.
 • Keskeneräiset työt voit kopioida uuteen versioon Tiedot-sivun automaattisella “Kopioi tiedot” -toiminnolla.

Timbal Energiasta on julkaistu uusi versio 1.0.0

Timbal Energia on uusi nimi rakennusten energiatehokkuuden kehittämisen ohjelmistolle ja MX6 Energia nimeä ei enää virallisesti käytetä. Timbal Energian asiakassivusto löytyy edelleen www.mx6energia.fi sivuston kautta.

 • Energiaselvitys: uuden rakennuksen ja olemassa olevan rakennuksen energiaselvitykset on eriytetty toisistaan sekä uusi Laskennan lähtötiedot osio lisätty E-selvitys sivun loppuun. Laskennan lähtötiedot osiosta esitetään lähtötietoja, millä arvoilla energiaselvitys on laskettu.
 • Simulointi: simulointiskenaarioiden merkitystä on vahvistettu. Niitä hyödynnetään simuloinnin lisäksi energiakatselmuksessa (E-katselmus), kuntoarviossa (Kunto) ja  energiaselvityksessä (E-selvitys).
 • Timbal Energia suorituskykyyn vaikuttavia toimenpiteitä sekä yleisiä pienempiä virheenkorjauksia ja muutoksia.
 • Vakuus – uusi toiminnallisuus
  Vakuus osiossa arvioidaan kiinteistön tai rakennuksen vakuusarvoa ja vastikkeen kehitystä.
  Vakuusarvioita hyödynnetään vertaamalla sen riittävyyttä kiinteistön olemassa oleviin lainoihin ja tulevien korjaushankkeiden rahoituksiin. Vakuus on erinomainen työkalu, kun arvioi korjaushankkeiden toteutusta ja rahoitusta koko kiinteistön näkökannalta.

Timbal Energia on muutakin kuin energiatodistuksen laskentaa!