TIMBAL ENERGIA -OHJELMA

Timbal Energia -ohjelmistolla (ent. MX6 Energia) kehitetään rakennusten energiatehokkuutta, arvioidaan investointien kannattavuutta, simuloidaan eri korjausvaihtoehtojen pitemmän aikavälin käyttökustannuksien ja investointien kannattavuutta sekä tuotetaan määräysten mukaisia energiatodistuksia.

Jäsenetu -10 %

SuLVIn jäsenet voivat ostaa Timbal Energia -ohjelmiston edullisemmalla jäsenhinnalla (-10 % yhden käyttäjän lisenssin avausmaksusta).

Tutustu Timbal energia -ohjelmistoon
Tilaa Timbal Energia -koekäyttöversio käyttöösi

Voit myös tilata ohjelman sähköpostitse tiina.strand(at)sulvi.fi

Uusi Timbal Energia 1.1.0 pitää sisällään seuraavia muutoksia (4/2019)

 • Tiedot: nyt voit hakea pysyvän rakennustunnuksen (vtj-prt) suoraan Timbal Energiasta! Huomioi Tiedot sivulla, että rakennuksen katuosoite ja numero annetaan omiin kenttiin!
 • Energiaselvitys: uuden rakennuksen ja olemassa olevan rakennuksen energiaselvitykset on eriytetty toisistaan omille sivuille. Tiedot-sivulla tulee valita, onko kyseessä olemassa oleva vai uusi rakennus. Energiaselvityksessä hyödynnetään simulointiskenaarioita, joten tallenna Laskenta-sivulla tekemäsi energialaskenta skenaarioksi ja valitse Energiaselvityksessä haluamasi skenaario, mistä energiaselvitys tehdään.
 • Simulointi: simulointiskenaarioiden merkitystä on vahvistettu hyödyntämällä niitä Timbal Energian muissa osioissa. Hyödynnä Simulointia!
 • Laskenta-sivulla ILPin ja PILPin toiminnallisuutta täsmennetty. Skenaarioista laskentaan tuodun skenaarion tunnistetiedot näytetään Laskenta-sivun yläosassa.
 • Timbal Energian suorituskykyyn vaikuttavia toimenpiteitä sekä yleisiä pienempiä virheenkorjauksia ja muutoksia.
 • Vakuus – olethan jo tutustunut?
  Vakuus-osiota hyödynnetään, kun arvioidaan esimerkiksi taloyhtiön mahdollisuutta saada pankista lainaa tuleviin isoihin korjauksiin. Siinä arvioidaan kiinteistön tai rakennuksen vakuusarvoa ja vastikkeen kehitystä.
  Vakuusarvoa hyödynnetään vertaamalla sen riittävyyttä kiinteistön olemassa oleviin lainoihin ja tulevien korjaushankkeiden rahoituksiin.
  Postinumeron avulla haetaan automaattisesti asuinkerrostalojen tilastollinen toteutuneiden kauppojen neliöhinta ja lukumäärä, mitä hyödynnät vakuusarvon arvioinnissa.
  Vakuus on erinomainen työkalu, kun arvioit korjaushankkeiden toteutusta ja rahoitusta koko kiinteistön näkökannalta.
 • Keskeneräiset työt voit kopioida uuteen versioon Tiedot-sivun automaattisella “Kopioi tiedot” -toiminnolla.

Timbal Energiasta on julkaistu uusi versio 1.0.0

Timbal Energia on uusi nimi rakennusten energiatehokkuuden kehittämisen ohjelmistolle ja MX6 Energia nimeä ei enää virallisesti käytetä. Timbal Energian asiakassivusto löytyy edelleen www.mx6energia.fi sivuston kautta.

 • Energiaselvitys: uuden rakennuksen ja olemassa olevan rakennuksen energiaselvitykset on eriytetty toisistaan sekä uusi Laskennan lähtötiedot osio lisätty E-selvitys sivun loppuun. Laskennan lähtötiedot osiosta esitetään lähtötietoja, millä arvoilla energiaselvitys on laskettu.
 • Simulointi: simulointiskenaarioiden merkitystä on vahvistettu. Niitä hyödynnetään simuloinnin lisäksi energiakatselmuksessa (E-katselmus), kuntoarviossa (Kunto) ja  energiaselvityksessä (E-selvitys).
 • Timbal Energia suorituskykyyn vaikuttavia toimenpiteitä sekä yleisiä pienempiä virheenkorjauksia ja muutoksia.
 • Vakuus – uusi toiminnallisuus
  Vakuus osiossa arvioidaan kiinteistön tai rakennuksen vakuusarvoa ja vastikkeen kehitystä.
  Vakuusarvioita hyödynnetään vertaamalla sen riittävyyttä kiinteistön olemassa oleviin lainoihin ja tulevien korjaushankkeiden rahoituksiin. Vakuus on erinomainen työkalu, kun arvioi korjaushankkeiden toteutusta ja rahoitusta koko kiinteistön näkökannalta.

MX6 Energia 7.1.0 julkaistu (4/2018)

 • Tiedot: Kopioinnissa Ulkolämpökanavien energia (Laskenta: kohta 6) sisällytetty kopiointiin
 • Laskenta: Valaistuksen energiakulutus rakennustyypeittäin korjattu (kohta 8)
 • Laskenta: “Rakennuksen käyttövesiverkostossa vakiopaineventtiili tai vastaava “ -valinta korjattu.
 • Laskenta: Energialaskennan tekeminen alle 50 m2 pientaloille mahdollistettu. Energiatodistusta ei määräysten mukaan tule tehdä tämän kokoisista pientaloista, mutta energialaskenta tulee tehdä, jotta MX6 Energian muiden toiminnallisuuksien käyttö on mahdollista.
 • Todistus: PDF-tiedoston muodostamisessa syntynyt tyhjä sivu poistettu
 • Todistus: Rakennuksen E-luvun raja-arvojen pyöristyssääntöä muutettu. Raja-arvot pyöristetään aina alaspäin kokonaisluvuksi.
 • E-Tulokset: Sivulla olevan E-luvun pyöristyssääntöä muutettu
 • Laskennan tulokset: Lisätty “Lisätietoa laskennan tuloksista” -osio sekä valinnat, mitä tietoja haluaa PDF tiedostoon sisällyttää
 • Energiakatselmus: Laskennallinen kulutuksen osiossa rivillä 29 näytettävä E-luku muutettu siten, että näytetään valitun nykytilan skenaarion E-luku
 • Energiakatselmus: Yläosassa olevat E-luokka ja E-luku päivittyvät valitun nykytilan skenaarion valinnan mukaisesti.
 • Tasauslaskenta 2018: “Tuo rakennuksen tiedot” -toiminnallisuus kopioi Tiedot-sivulta tasauslaskelman tekijäksi Todistuksen laatijan ja tasauslaskelman päivämääräksi Todistuksen laatimispäivän.
 • Energiaselvitys: Rakennustunnus muutettu Kiinteistötunnukseksi.

MX6 Energia 7.0.1.2 julkaistu (2/2018)

 • Toiminnallisuutta parannettu, missä varaavat tulisijat ovat rakennuksen tilan ainoa lämmitysjärjestelmä
 • Käyttäjä voi antaa suoraan ilmalämpöpumpusta hyödynnettävän omavaraisenergian tai aikaisemman mukaisesti bruttoenergiatarpeen
 • Laskennan tulokset sivulle muutettu IV:n teholaskentaa tilanteessa, kun rakennuksessa on vain koneellinen poistoilmanvaihto
 • Seurannassa vedenkulutuksen kaaviota korjattu
 • Rakennustyyppi -valikko Tiedot sivulla korjattu, missä valittu arvo ei pysynyt kaikissa tilanteissa oikein kun ohjelman avasi uudestaan
 • Lisätty Laskenta sivulle käyttäjälle huomautus sisätilanlämpötilan asettamiseksi kun rakennustyypiksi on valittu Muut rakennukset.

MX6 Energia 7.0 julkaistu (2/2018)

Uuden joulukuussa 2017 hyväksytyn energiatodistuslain ja -asetuksen mukainen  MX6 Energia 7.0 on julkaistu MX6 Energia asiakassivustolle.
Lataa se käyttöösi asiakassivuston kautta! Muistakaa pääkäyttäjät jakaa uusi versio käyttäjillenne organisaatiossanne!

Vanhan lainsäädännön (2013 hyväksytty) mukaisia energiatodistuksia ja energialaskelmia voidaan edelleen julkaista aikaisemmilla MX6 Energia versiolla. Viimeisin vanhan asetuksen mukainen versio on MX6 Energia 6.6.2.1, mikä on myös ladattavissa MX6 Energia asiakassivuston kautta. Suosittelemme käyttämään tuota viimeisintä MX6 Energia 6.6.2.1 versiota vanhan asetuksen mukaisiin energiatodistuksiin ja muuhun energialaskentaan.
Vanhan lainsäädännön mukaisia energiatodistuksia voi tehdä niihin rakennuksiin, joihin on 2018 tammikuussa tai sitä aikaisemmin tehty energiatodistus rakennusluvan liitteenä.
Sivustolle tästä.
MX6 Energia on muutakin kuin energiatodistuksen laskentaa!