MX6 Energia 6.6.1 julkaistu

Lisää toiminnallisuuksia ja muutama uusi kokonaisuus

  • Simulointi-sivulle on lisätty investointilaskennan jälkeen yhteenveto osio, missä koostetaan tärkeimmät summatiedot Simulointiin valituista skenaarioista.
  • Energiaselvitys-sivulle on tehty kokonaan uusi energiaselvitys olemassa oleville rakennuksille. Mallin mukainen muutos- ja korjausrakentamisen energiaselvitys on laajasti käytössä ympäri Suomea ja vaatimuksena useissa rakennusvalvonnan yksiköissä.
  • Uusi energiaselvitys tekee automaattisesti tarkistuksen korjausrakentamisen määräyksissä esitettyjen vaatimusten täyttymisestä.
  • 1.7.2017 voimaan astuva ennen 1980 käyttöönotettujen pientalojen energiatodistusten esimerkkimallit on testattu ja niihin liittyvät muutokset toteutettu.
  • Muita pienempiä käytettävyyttä parantavia muutoksia ja lisäyksiä on tehty Kannattavuus-, Laskennan tulokset, Tiedot ja Laskenta -osioon.

Katso lisää ja hyödynnä jäsenetusi.

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi