LVI-suunnittelun merkitys vahvistuu rakennusten kaukolämmityksessä

Muuttuneita määräyksiä ja ohjeita sovelletaan 1.1.2021 jälkeen käynnistyvissä uusissa suunnittelukohteissa.

Energiateollisuus ry on julkaissut uuden, päivitetyn version julkaisusta Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet. Muuttuneita määräyksiä ja ohjeita sovelletaan 1.1.2021 jälkeen käynnistyvissä uusissa suunnittelukohteissa.

Rakennuksen lämmityksen tekniselle toteutukselle ei juurikaan ole lainsäädäntöä tai virallista ohjeistusta. Nyt ilmestyneessä julkaisussa K1, lainsäädäntöön perustuvat vaatimukset erottuvat selkeästi kaukolämpöalan omista määräyksistä ja ohjeista. Ohjeiden julkaisu sisältää lisäksi toteutustapoja, joilla hyvä lopputulos voidaan saavuttaa.

LVI-suunnittelijan vapautta ja vastuuta lisätty

Julkaisussa on aiempaan verrattuna supistettu vaatimuksia ja ohjeita, jotka kohdistuvat toisiopuolen järjestelmiin. LVI-suunnittelija valitsee ja mitoittaa lämmitysjärjestelmän kuhunkin kohteeseen parhaiten soveltuvilla ja parhaimman lopputuloksen antavilla lämpötiloilla. Suunnittelijan täytyy kuitenkin selvittää lämmönmyyjien asettamat lisämääräykset ja ohjeet.

Mirja Tiitinen, Energiateollisuuden asiantuntija haluaa korostaa LVI-suunnittelijoiden ja kaukolämpöyhtiöiden yhteistyötä. ”Hyvään lopputulokseen päästään yhdessä suunnitellen ja toteuttaen. Kaukolämpöverkot ovat erilaisia ja siksi paikalliset olosuhteet tulee ottaa huomioon – ja paikallisesti yhtiöillä voi olla myös poikkeavia määräyksiä.” Tiitinen kehottaa olemaan yhteydessä aina kaukolämpöyhtiöön ja selvittämään parhaat ratkaisut yhdessä kuhunkin suunnittelukohteeseen – sekä uudisrakentamisessa että energiatehokkuuskorjauksissa.
Muutokset, lisäykset ja muokkaukset verraten aiempaan versioon on koottu Energiateollisuuden tiedotteeseen (tulostettava pdf).

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi